Praktijkboek presentie Bekijk groter

Praktijkboek presentie

Verkrijgbaar

Het Praktijkboek presentie geeft studenten en professionals inzicht in de presentiebenadering over de volle breedte en biedt daarvoor taal, concepten en praktische handvatten.

Meer details

29,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2019, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 216p.

Meer informatie

Het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin men omziet naar, en zorg draagt voor elkaar, met in het bijzonder aandacht voor diegenen die het meest kwetsbaar zijn, dat is het doel van presentie. De presentiebenadering streeft ernaar om te zijn ‘met’  mensen die zijn aangewezen op professionele steun om er zo ‘voor’ hen te kunnen zijn. Het Praktijkboek presentie geeft studenten en professionals inzicht in de presentiebenadering over de volle breedte.

Het boek bespreekt de thema’s die binnen de presentiebenadering een centrale rol spelen en de manier waarop deze thema’s in de praktijk kunnen worden uitgewerkt. Aandacht voor en toewijding aan de cliënt, en het belang van relationeel werken staan centraal. De uitgave biedt de (aankomend) professional taal, concepten en praktische handvatten om het eigen vak op een presente, professionele en menslievende manier uit te voeren en daarop te reflecteren, binnen het eigen specifieke werkveld en de eigen vakbekwaamheid.

Het Praktijkboek presentie is geschreven voor studenten van hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn en voor alle professionals die praktische invulling willen geven aan presentie.
Bij deze uitgave is docentenmateriaal beschikbaar.

Downloaden

Auteurs

Elly Beurskens

Elly Beurskens is als staflid bij de Stichting Presentie verantwoordelijk voor cursussen en scholing. 


Marije van der Linde

Marije van der Linde is als staflid van Stichting Presentie betrokken bij veranderprocessen in organisaties die presentie in hun praktijken willen vormgeven.


Andries Baart

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTH Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam 1986). Hij was werkzaam in het maatschappelijk activeringswerk, van 1977-1987 als functionaris in Gelderland en van 1987 – 2007 als stafkracht aan het landelijk bureau van Actioma. Sinds 1991 is hij tevens bijzonder hoogleraar, van 1991-2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht in de vakgroep Praktische Theologie (inaugurele rede Het arrangement van de tragiek januari 1993), sinds 2007 bekleedde hij de leerstoel Presentie en Zorg, van 2007 – 2012 aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg (inaugurele rede met Frans Vosman Aannemelijke zorg oktober 2008) en van 2012 – 2015 had hij dezelfde leeropdracht (ook) aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sinds 2015 is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de North-West University in Zuid-Afrika (oratie maart 2016: Caring for vulnerable people in late modern society. Towards the next phase of Ubuntu).
Eveneens sinds 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie. Hij doet intensief veld-, theorievormend en grondslagenonderzoek op het terrein van zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen en in het verband van de zorgethiek. Hij was 1994-2009 hoofdredacteur van Sociale Interventie en hij is kerndocent in de Master Sociale Interventie van het LESI (2005-2018).
Zie voor inhoudelijk portret: http://www.presentie.nl en https://ethicsofcare.org/not-anything-goes/. Zie voor een uitvoerig CV en voor zijn publicaties: http://www.andriesbaart.nl.