Achter de littekens Bekijk groter

Achter de littekens

Hulpverlenen bij zelfbeschadiging

9789088507908

Verkrijgbaar

Theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over zelfbeschadiging aangevuld met praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten. Een waardevol naslagwerk.

Meer details

29,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2019, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 184p.

Meer informatie

Wat drijft mensen ertoe om zichzelf bewust te beschadigen? Zijn deze cliënten intrigerend, moeilijk, zielig, uitdagend, manipulatief, roepen ze afschuw op, angst of medelijden? Wat doet u als professional: wilt u hen redden, ligt de focus op de onderliggende problematiek of moet het destructieve gedrag eerst stoppen? Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?

Meike Grol en Nienke Kool beschrijven wat zelfbeschadiging is, hoe cliënten ertoe komen om dit te doen en hoe u als hulpverlener deze cliënten kunt ondersteunen. Zij vullen theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek aan met praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten. Aan bod komen thema’s als verslaving, het onderscheid tussen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, zelfbeschadiging als een manier van aandacht vragen en zelfbeschadiging binnen de huidige maatschappij. Aan de hand van theoretische beschouwingen en casussen komen de mogelijke behandelingen aan de orde.

Achter de littekens is een waardevol naslagwerk voor psychologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en poh-ggz, die te maken krijgen met cliënten die zichzelf beschadigen. Daarnaast richt het zich ook op medische professionals die deze cliënten tegenkomen op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost.


Auteurs

Meike Grol

Meike Grol is verpleegkundige en werkt bij RIBW Brabant (beschermd wonen). Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf, MeiZorg, dat gespecialiseerd is in zelfbeschadiging.
Meike studeerde af op wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van patiënten die na zelfbeschadiging bij de spoedeisende hulp komen. Ze ronde haar opleiding hbo-verpleegkunde cum laude af en werkte hierna als verpleegkundige in de gesloten jeugdzorg. Gelijktijdig was ze nauw betrokken bij het tot stand komen van de vierdelige documentaireserie Beschadigd, waarin zij verantwoordelijk was voor de psychologische ondersteuning van de deelnemers, het contact tussen de deelnemers en de documentairemaakster en het begeleiden van de bijeenkomsten voor ouders, die in de documentaire te zien zijn.
Vanuit MeiZorg geeft zij nu gastlessen en trainingen in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag aan sociaal werkers, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en artsen. Daarnaast geeft zij diverse groepen ter begeleiding en ondersteuning van mensen die zichzelf beschadigen en hun directe omgeving. Hierin neemt ze naast haar professionele achtergrond haar persoonlijke ervaringen mee. In het verleden heeft zij zichzelf beschadigd en is hiervoor zowel ambulant als klinisch behandeld. Hierbij heeft ze vanuit de kant van de cliënt ervaren wat zelfbeschadiging is, hoe het herstel hiervan kan verlopen en wat van belang is in de hulpverlening bij de behandeling van deze problematiek.


Nienke Kool

Nienke Kool is verpleegkundige 'niet praktiserend' en onderzoeker. Zij werkt sinds 1997 in de GGz, voornamelijk met ernstig getraumatiseerde mensen. Zowel klinisch als poliklinisch. Later is zij zich meer gaan bezighouden met onderzoek waarbij zij zich specifiek richtte op zelfbeschadigend gedrag. In 2015 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Zij ontwikkelde verschillende behandelmodules voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Ook verzorgt zij regelmatig trainingen voor hulpverleners rondom dit zelfde thema. Zij heeft in binnen- en buitenland gepubliceerd, een overzicht is te vinden op LinkedIn. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) en het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van Fivoor. Tevens is zij lid van de kenniskring van het lectoraat GGz-Verpleegkunde van Hogeschool Inholland.  


Persartikels

Dit boek is een “must” voor elke hulpverlener die werkt met personen die zichzelf beschadigen en op zoek zijn naar zelfzorg. Het boek biedt inzicht in “wat” zelfbeschadiging is en “hoe” ermee om te gaan. Het thema wordt benaderd vanuit een wetenschappelijk en ervaringsdeskundig perspectief, hetgeen het boek uniek maakt. - Prof. dr. Laurence Claes is als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek richt zich op zelfverwonding en eetstoornissen.

Het is het eerste Nederlandse boek dat ingaat op de vele facetten en achtergronden van zelfbeschadiging. De auteurs zijn er goed in geslaagd om dit op een overzichtelijke manier te presenteren. Daarbij krijgt de lezer duidelijke handvatten om de theorie om te zetten in praktisch (be)handelen. Ik pleit ervoor om 'Achter de littekens' als verplichte literatuur op te nemen in bachelor- en masteropleidingen en in de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog. Opdat iedereen weet wat achter de littekens schuilt. - Jos Govers, psycholoog-psychotherapeut