IPS werkt! Bekijk groter

IPS werkt!

Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

Verkrijgbaar

Een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding.

Meer details

37,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2017, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 256p.

Meer informatie

Werkgevers zullen de komende jaren meer ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder mensen met een psychische aandoening. De uitgave IPS werkt! is een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding.

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een bewezen succesvolle methodiek om mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan te helpen en ervoor te zorgen dat zij duurzaam aan het werk blijven. In Nederland wordt de methodiek voor arbeidsre-integratie en arbeidsrehabilitatie al jaren met goede resultaten ingezet en sinds kort ook bij begeleiding naar studie of opleiding. Iedereen met een ernstige psychische aandoening die in behandeling is bij een ggz-(behandel)team en de wens tot werken heeft, komt in aanmerking voor een IPS-traject.

IPS werkt! combineert op toegankelijke wijze de grondige beschrijving en onderbouwing van de methodiek, met praktische hoofdstukken over de toepassing van IPS in de Nederlandse praktijk. Testimonials uit de praktijk beschrijven hoe betrokkenen IPS zien vanuit hun rol als cliënt, naaste, werkgever, trajectbegeleider of medewerker bij een gemeente of het UWV.

IPS werkt! is bedoeld voor werkers in de arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie, hulpverleners van F-ACT- en VIP-teams en (woon-)begeleiders van RIBW-en. Het boek is ook interessant voor medewerkers van sociale wijkteams, gemeentelijke diensten Werk en Inkomen en UWV, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en HR(M)-medewerkers.
Deze uitgave kan ook gebruikt worden bij de sociale studies, zorgopleidingen en de opleiding HRM op hbo-niveau.  

De redacteuren (tevens auteurs) Jaap van Weeghel en Harry Michonzijn vanaf de introductie van IPS nauw betrokken bij het onderzoek naar en de implementatie van IPS in Nederland. Verschillende andere experts en betrokkenen bij IPS in de praktijk hebben hoofdstukken in het boek geschreven.

IPS werkt! is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos.

Auteurs

Jaap van Weeghel

Jaap van Weeghel is in 1978 afgestudeerd in de andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerst tien jaar in de praktijk van de GGZ, bij het toenmalige psychiatrisch centrum st. Bavo in Noordwijkerhout/Rotterdam (1978-1988), waar hij leiding gaf aan de rehabilitatieprogramma’s voor cliënten met ernstige en chronische problematiek. Daarna volgden het Trimbos-instituut, het nationale kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in Nederland, waar hij onder meer vele jaren hoofd was van het de onderzoeksafdeling Zorg en Rehabilitatie. In 1995 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Herstelwerkzaamheden. Arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten.’ In 2001 kreeg hij de NFGV-Ereprijs (‘het Laureaat’) voor bijzondere verdiensten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, in het bijzonder rehabilitatie-onderzoek. In 2004 en 2005 was hij part time verbonden aan Rivierduinen en sinds mei 2006 is hij als stafmanager zorgontwikkeling en onderzoek verbonden aan het zorgbedrijf Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Kenniscentrum Phrenos. Vanaf 2009 is hij als bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en Participatie (van mensen met ernstige psychische aandoeningen) verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg.


Harry Michon

Dr. Harry Michon is senior wetenschappelijk medewerker bij het programma Re-integratie van het Trimbos-instituut. Hij doet onderzoek naar en adviseert over de participatie en arbeidsrehabilitatie van mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie