Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen Bekijk groter

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Principes, perspectieven en praktijken

Verkrijgbaar

Het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. Over publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en effectieve strategieën en interventies om stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

Meer details

51,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2015, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 395p.

Meer informatie

Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak een negatieve invloed op het persoonlijk herstel. In een samenleving waarin van alle burgers wordt verwacht dat zij meedoen en naar vermogen bijdragen, is het noodzakelijk aandacht te hebben voor destigmatisering: het succesvol tegengaan van stigmatisering. Voor destigmatisering is een gecoördineerde inzet van allerlei maatschappelijke factoren nodig.

Dit handboek is het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. In drie delen (theorie, praktijk en verdieping) gaat het boek in op publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening. Daarnaast worden effectieve strategieën en interventies beschreven om deze vormen van stigmatisering te verminderen en te voorkomen. Het legt daarmee een basis voor de verdere ontwikkeling van zowel de theoretische fundering als van effectieve destigmatiserende praktijken.

Het boek en de bijbehorende website met verdiepende informatie richten zich op professionals in de basis-, generalistische en gespecialiseerde ggz. Dit handboek verdient een prominente plaats bij elke opleiding voor (toekomstige) professionals in de ggz. De inhoud is ook interessant voor (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen en nuttig voor beleidsmakers, journalisten en iedereen die beroepsmatig direct of zijdelings te maken heeft met de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening.

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen is geschreven door experts (onderzoekers en clinici) die werken bij (ggz-)instellingen, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Auteurs

Jaap van Weeghel

Jaap van Weeghel is in 1978 afgestudeerd in de andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerst tien jaar in de praktijk van de GGZ, bij het toenmalige psychiatrisch centrum st. Bavo in Noordwijkerhout/Rotterdam (1978-1988), waar hij leiding gaf aan de rehabilitatieprogramma’s voor cliënten met ernstige en chronische problematiek. Daarna volgden het Trimbos-instituut, het nationale kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in Nederland, waar hij onder meer vele jaren hoofd was van het de onderzoeksafdeling Zorg en Rehabilitatie. In 1995 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Herstelwerkzaamheden. Arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten.’ In 2001 kreeg hij de NFGV-Ereprijs (‘het Laureaat’) voor bijzondere verdiensten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, in het bijzonder rehabilitatie-onderzoek. In 2004 en 2005 was hij part time verbonden aan Rivierduinen en sinds mei 2006 is hij als stafmanager zorgontwikkeling en onderzoek verbonden aan het zorgbedrijf Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Kenniscentrum Phrenos. Vanaf 2009 is hij als bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en Participatie (van mensen met ernstige psychische aandoeningen) verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg.


Marieke Pijnenborg


Van dezelfde auteur:

Job van 't Veer

Job van ’t Veer is lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool.


Gerdie Kienhorst