Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen Bekijk groter

Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen

Methodeboek maatschappelijke opvang

9789088505850

Verkrijgbaar

De 4 pijlers van competentiegericht begeleiden - bejegening cliënt, proactief werken, perspectief bieden, netwerk betrekken - zijn in dit boek vertaald in concrete handvatten voor de professionals op de werkvloer.

Meer details

24,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2015, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 160p.

Meer informatie

De maatschappelijke opvang is sterk in ontwikkeling. Er is steeds meer aandacht voor methodisch werken met kwetsbare mensen. Dat wil zeggen het effectief samenwerken met de cliënt aan zijn perspectief, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De vraag is hoe doe je dat dan? Hoe versterk je de krachten van de kwetsbare mensen in de opvang en hoe creëer je en benut je kansen?

Dit vraagt om competenties van de professional. Met dit methodeboek willen wij hulpverleners die werken met kwetsbare mensen, handvatten bieden om samen met de cliënt en zijn netwerk een traject te doorlopen. Een traject waarin de cliënt de regie behoudt of voelt de regie weer te krijgen over zijn eigen leven.

Competentiegericht begeleiden betekent op zoek gaan naar wat voor deze cliënt werkt en het versterken van de eigen kracht van de cliënt. De basis van de begeleiding is vertaald in vier pijlers:
- Bejegening cliënt
- Proactief werken
- Perspectief bieden
- Netwerk betrekken

In het methodeboek zijn de pijlers vertaald in concrete handvatten voor de professionals op de werkvloer. Dit boek is bedoeld ter inspiratie, als praktijkgerichte methode en ter implementatie op de werkvloer.

Naast de maatschappelijke opvang is het boek ook zeer bruikbaar voor werkers die ondersteuning bieden aan (jong)volwassenen in aanpalende sectoren als de verslavingszorg en reclassering en uiteraard als studieboek voor studenten in opleiding (SPH, MWD en MBO: MMZ). Marianne Haspels en Ypke Hemminga zijn beide werkzaam bij PI Research, respectievelijk programmaleider en methodiekontwikkelaar. Marcella Haak als manager bij de Kessler Stichting.

Auteurs

Marianne Haspels

Marianne Haspels studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam bij PI Research en betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van diverse hulpvormen. Zij is programmaleider voor de gezinsgerichte hulpvormen. PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen en jongeren.


Ypke Hemminga

Ypke Hemminga studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Zij is als trainer en methodiekontwikkelaar werkzaam bij PI Research. Een van haar speerpunten is de (door)ontwikkeling en implementatie van de methodiek “Competentiegericht begeleiden” binnen verschillende organisaties en doelgroepen. Daarnaast is zij projectleider van de erkende gedragsinterventie TACt, een agressieregulatie training voor jongeren die met justitie in aanmerking zijn gekomen.
PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen en jongeren.


Marcella Haak

Marcella Haak is opgeleid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en volgde in de loop der jaren diverse managementstudies/opleidingen. Ze startte als uitvoerend hulpverlener in de jeugdhulpverlening, en kwam vanuit die werksetting in aanraking met CGB en raakte meer en meer enthousiast. Na de overstap naar de maatschappelijke opvang heeft ze zich ingezet om deze methodiek ook toe te kunnen passen in de MO-sector. Vanuit haar huidige functie is Marcella Haak als manager primair proces verantwoordelijk voor alle afdelingen binnen het primair proces van de Kessler Stichting.