Handboek integrale rehabilitatiebenadering Bekijk groter

Handboek integrale rehabilitatiebenadering

Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

9789088503214

Verkrijgbaar

Dit handboek gaat in op de geschiedenis, uitgangspunten en methodiek van psychosociale rehabilitatie. Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang.

Meer details

47,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2012
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 432p.

Meer informatie

De integrale rehabilitatiebenadering onderscheidt zich doordat gedurende meer dan 20 jaar voortdurend inzichten uit praktijk en wetenschap met elkaar geïntegreerd werden. Het eerste handboek verscheen in 1999. Na talloze herdrukken is dit de volledig herziene en geactualiseerde uitgave.

In Handboek integrale rehabilitatiebenadering wordt ingegaan op de geschiedenis en uitgangspunten van psychosociale rehabilitatie. Psychosociale rehabilitatie is een beweging om mensen op een humane wijze te bejegenen en hen een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Het is daarnaast een praktische werkwijze om cliënten te ondersteunen in hun dagelijks leven, bij herstel en ontwikkeling. Handboek integrale rehabilitatiebenadering gaat uitgebreid in op de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Deze methodiek is gebaseerd op de principes van presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken.

Psychosociale rehabilitatie, een integrale benadering beschrijft tal van toepassingen van de methodiek: het bieden ondersteuning aan individuele cliënten, het werken met sociale netwerken en maatschappelijke steunsystemen. Handboek integrale rehabilitatiebenadering bevat hoofdstukken over oplossingsgericht werken, systeemgericht werken en motiverende gespreksvoering. Werkwijzen worden beschreven bij mensen met autisme, bij jongeren met een licht verstandelijke beperking en bij ouderen. Tevens wordt ingegaan op de voorwaarden die nodig zijn om herstelondersteunend te werken.

Handboek integrale rehabilitatiebenadering is geschikt voor hulpverleners die werken in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang. Daarbij gaat het zowel om werkers in voorzieningen voor kortdurende als voor langdurende zorg, voor professionals die werken in een klinische setting of een ambulante setting. Het is ook bedoeld voor werkers in opvangcentra, activiteitencentra, ambulante woonbegeleiding, ACT en FACT-teams.

Auteurs

Jean Pierre Wilken

Jean Pierre Wilken (1958) werd opgeleid als andragoog en psycholoog en was achtereenvolgens werkzaam bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut (thans Prismant) en Storm Rehabilitatie, kenniscentrum voor psychosociale rehabilitatie. Van 1996 tot 2009 was hij als directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Storm Rehabilitatie werkzaam, en sinds 2002 lector Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.


Dirk den Hollander

Dirk den Hollander is verpleegkundige (A en B) en werkte als verpleegkundige, leidinggevende en (interim) manager in diverse soorten zorginstellingen: psychiatrische en algemene ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in een epilepsie centrum.
Hij studeerde Sociale Pedagogiek (MO A en MO B) en heeft een Masters in Pedagogiek (MEd).
Vanaf de 80-er jaren is hij via Storm rehabilitatie betrokken bij de rehabilitatie beweging in Nederland. Samen met Jean Pierre Wilken ontwikkelde hij het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, een rehabilitatiemethodiek die handen en voeten geeft aan de Integrale Rehabilitatiebenadering. Momenteel werkt hij als Hoofdopleider Strengths en SRH bij de Rinogroep te Utrecht.
Deze methodiek wordt momenteel in heel Nederland gebruikt en in een aantal Oost Europese landen, België en Denemarken.
Dirk is een ervaren trainer, coach en supervisor met een speciale interesse voor rehabilitatiegericht werken bij specifieke doelgroepen en in allerlei verschillende settings.