Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie Bekijk groter

Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

9789088502651

Verkrijgbaar

Inspirerende beschrijving van een rehabilitatiepraktijk aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van ouderen met ingrijpende psychische problematiek, zowel in de ambulante hulpverlening als in klinische verblijfsafdelingen en beschermende woonvormen.

Meer details

25,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2011
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 154p.

Meer informatie

Rehabilitatie is na ruim dertig jaar theorie en praktijk een geaccepteerde en gewaardeerde benadering in de Nederlandse ggz. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met ernstige, vaak langdurige psychische aandoeningen. De kern is om cliënten zoveel mogelijk in staat te stellen zelf hun leven vorm te geven op het gebied van wonen, werken, leren, sociale relaties en zingeving. Tot dusver zijn publicaties over de rehabilitatiepraktijk vooral gericht op (jong)volwassenen met langdurige, ingrijpende psychische problemen. Wat nog ontbreekt is een beschrijving van een rehabilitatiepraktijk die is aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van ouderen met ingrijpende psychische problematiek. Met de vergrijzing vormen zij een groeiende groep.

In dit boek wordt beschreven hoe zulke aanpassingen vanuit verschillende rehabilitatiebenaderingen (IRB, SRH, functioneringsgerichte benadering) worden ontwikkeld en uitgewerkt, zowel in de ambulante hulpverlening als in klinische verblijfsafdelingen en beschermende woonvormen.

Dat levert kijkjes in de keuken op van goede praktijkvoorbeelden: een rijke bron van inspiratie voor hulpverleners en begeleiders van ouderen binnen en buiten de ggz. Mensen die proberen ouderen die zorg en ondersteuning te bieden die hen in staat stelt het leven te leiden dat bij hen past en waarbij zij zich als persoon de moeite waard voelen.

Het boek is gericht op professionals (en professionals in opleiding) die werken in de ambulante hulpverlening van de ggz, op ouderenafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen, beschermende en begeleide woonvormen maar ook in de thuiszorg, het welzijnswerk en in verzorgings- en verpleeghuizen. Managers, opleiders en beleidsmakers biedt dit boek inzicht in de voorwaarden voor een effectieve en efficiënte ondersteuningspraktijk.

Het Kenniscentrum Phrenos draagt met deze uitgave bij aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices op het gebied van rehabilitatie, maatschappelijke participatie en herstel van mensen met psychotische en andere ernstige psychische aandoeningen.

Auteurs

Paul Andreoli


Martine Ganzevles


Jaap van Weeghel

Jaap van Weeghel is in 1978 afgestudeerd in de andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerst tien jaar in de praktijk van de GGZ, bij het toenmalige psychiatrisch centrum st. Bavo in Noordwijkerhout/Rotterdam (1978-1988), waar hij leiding gaf aan de rehabilitatieprogramma’s voor cliënten met ernstige en chronische problematiek. Daarna volgden het Trimbos-instituut, het nationale kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in Nederland, waar hij onder meer vele jaren hoofd was van het de onderzoeksafdeling Zorg en Rehabilitatie. In 1995 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Herstelwerkzaamheden. Arbeidsrehabilitatie van psychiatrische patiënten.’ In 2001 kreeg hij de NFGV-Ereprijs (‘het Laureaat’) voor bijzondere verdiensten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, in het bijzonder rehabilitatie-onderzoek. In 2004 en 2005 was hij part time verbonden aan Rivierduinen en sinds mei 2006 is hij als stafmanager zorgontwikkeling en onderzoek verbonden aan het zorgbedrijf Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Kenniscentrum Phrenos. Vanaf 2009 is hij als bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en Participatie (van mensen met ernstige psychische aandoeningen) verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg.