Weten over leven Bekijk groter

Weten over leven

Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen

9789088500169

Verkrijgbaar

Een aanzet om ervaringskennis van mensen met psychische aandoeningen tastbaar te maken. Bestemd voor mensen die leven met psychische aandoeningen, hun omgeving, ervaringsdeskundigen-in-opleiding en professionele zorgverleners.

Meer details

16,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2009, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 128p.

Meer informatie

Mensen die te kampen hebben met langdurende psychische aandoeningen worden meestal gezien als slachtoffers van een ernstige ziekte, die vooral veel zorg van anderen nodig hebben om zich staande te houden. Zij zouden hierbij primair afhankelijk zijn van de professionele kennis van de geestelijke gezondheidszorg, de sector die zich al dan niet over hen ontfermt.

De laatste jaren groeit, mede door het werk van de herstelbeweging, de belangstelling voor wat mensen met psychische aandoeningen zélf weten, de kennis die voortvloeit uit het ervaren van psychische kwetsbaarheid en het leven met de gevolgen daarvan. Ervaringskennis, als het collectieve verhaal van psychiatrische patiënten, is een kennisgebied in opkomst.

Tot dusverre is deze kennis echter nog maar beperkt in concrete termen beschreven. Er is meer geschreven over dat patiënten weten, dan over wat zij weten. Deze uitgave is een aanzet om ervaringskennis van mensen met psychische aandoeningen tastbaar te maken. Het geeft de resultaten weer van een eerste studie naar de uitwisseling van ervaringen in de herstelwerkgroepen van het HEE-project (Trimbos-instituut). De studie toont de levensthemas die voor mensen met psychische aandoeningen van belang zijn en de manier waarop zij, ieder op hun eigen wijze, met hun kwetsbaarheden omgaan.

Dit boek is bestemd voor mensen die leven met psychische aandoeningen, voor hun omgeving, voor ervaringsdeskundigen-in-opleiding en voor professionele zorgverleners.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Hilko Timmer

Hilko Timmer (drs.) groeide op in Assen, de hoofdstad van Drenthe. Hij studeerde biologie en natuurkunde in Groningen. Na een aantal jaar als onderzoeker te hebben gewerkt werd hij langdurig ziek door psychische klachten. Hij heeft zich daarna langzaam via het HEE-team en vrijwilligerswerk omgeschoold tot ervaringsdeskundige en werkt nu als coördinator van Bureau Herstel bij de SBWU.


Annette Plooy

Drs Annette Plooy is cum laude afgestudeerd in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 tot 1993 was zij werkzaam als coördinator van het Basisberaad GGZ Rijnmond, platform voor cliënten en werkers in de geestelijke gezondheidszorg. Van 2006 tot 2010 werkte zij als wetenschappelijk medewerker voor het Trimbosinstituut en het Kenniscentrum Rehabilitatie (thans Phrenos).
Bij het Kenniscentrum Rehabilitatie was zij coördinator van het programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over herstel van mensen met psychische aandoeningen, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de (bestrijding van) stigmatisering. Daarbij werkte zij nauw samen met het HEE-project van het Trimbos-instituut. Van 2010 tot 2012 was zij werkzaam voor GGz Breburg, als coördinator van het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.