De stilte en het onuitsprekelijke Bekijk groter

De stilte en het onuitsprekelijke

Over beeldcultuur, kunst en mystiek

9789462670839

Verkrijgbaar

Een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.

Meer details

20,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2019, 3de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 176p.

Meer informatie

In deze hectische tijden is het verlangen naar stilte meer dan ooit aanwezig. Dit impliceert vrijwel altijd ook een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.

Dit boek is gewijd aan een nadere reflectie van deze actuele kruisbestuivingen. Naast het sublieme en het sacrale in het beeld en de architectuur, het belang van de stilte in de muziek, wordt de mystieke ervaring onder meer bij Meister Eckhart en de Japanse zenmeester Dogen geëxploreerd. De auteur bekijkt ook waar de westerse mystiek en zen elkaar raken.

Met De stilte en het onuitsprekelijke heeft Antoon Van den Braembussche een actueel en levensnoodzakelijk boek geschreven, een boek dat bovendien de belichaming is van een nieuw paradigma in de filosofie waarin de non-dualiteit centraal staat.

"Vakfilosoof Antoon Van den Braembussche toont zich van zijn mildste kant: de schola is over, hier herleeft het essay. De auteur analyseert loyaal, elegant en altijd bedachtzaam - om barmhartig te helen wat onze tijd uiteenscheurt. Hij hipt tussen levensvormen, disciplines en praktijken, van Pseudo-Dionysius en Meister Eckhart tot Dogen en John Cage. Beeldkunst, wijsheidskunst, woordkunst, zwijgkunst. Tegengif dat het heersende cynisme wil bestrijden. Balsem voor de gewonde geest." - Frans Boenders, radio- en televisieproducent, schrijver en filosoof

Downloaden

Auteurs

Antoon Van den Braembussche

Antoon Van den Braembussche is kunst- en cultuurfilosoof. Hij doceerde onder andere aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en aan de Vrije Universiteit te Brussel. Van zijn standaardwerk Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie zijn meer dan 20.000 exemplaren verkocht.


Persartikels

Kerknet (27-11-2018)
"Blind vertrouwen in de rede is hardnekkig maar voorbijgestreefd." - interview - lezen

Forum+ (Maart 2018)
"Door essays over kunst en mystiek zonder taboe in één bundel onder te brengen, heeft Van den Braembussche daarvoor alvast een mooi startsignaal gegeven. De reis naar wat beide velden verbindt, kan beginnen."

Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift (Sept-okt 2017)
Interview met Antoon Van den Braembussche, kunst- en cultuurfilosoof, over zijn nieuwste boek

Tertio (13-09-2017)
"Een opmerkelijk boek."

Acta Comparanda (Juli 2017)
"Mijn leeservaring van dit boek was er een van transcendente immanentie. Wie dit wil begrijpen, raad ik aan het boek te lezen. In stilte."

Streven (Juni 2017)
"In dit boek heeft Antoon Van den Braembussche het op een aparte manier over de kracht van het zwijgen, het doorgronden van de stilte. Het levert een uiterst relevant boek op over de opmerkelijke raakvlakken en verbindingen tussen kunst, mystiek en die onhoorbare adem van het broze onbreekbare in zoveel stilte onuitgesproken filosofie. Traag te lezen, in stilte liefst." - recensie door Al De Boeck

Kerk & Leven (Juni 2017)
"In De stilte en het onuitsprekelijke onderneemt Antoon Van den Braembussche een zoektocht naar een diepere, spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, westerse en oosterse filosofie doorbreekt. (...) De bladzijden over Meester Eckhart, een dominicaan uit de dertiende eeuw, zijn hoogst lezenswaardig." - recensie

Virginie Platteau, Redactrice tijdschrift Rekto:Verso (Maart 2017)
"Groot was mijn verrassing, ik was haast ontroerd door de herkenning en de verdieping die ik erin vond van wat ik zelf ook in de lezingen vertel. Ik wil Antoon Van den Braembussche dan ook heel hartelijk bedanken voor deze erg mooie uitgave, dit boek inspireert enorm en bevestigt veel van wat ik zelf ook aanvoel en vertel bij mijn lezingen en publicaties".

Ybe Casteleyn, Filosofe en psychotherapeut (Maart 2017)
"Een heel erg mooi boek! Even zuiver als de pennentrek op de cover, fileert Antoon Van den Braembussche in dit boek het onuitsprekelijke en spreekt zacht over de stilte waarin wij het onuitsprekelijke ontmoeten."

Else Walravens, Em. Prof. Filosofie, VUB (Maart 2017)
"Antoon, de kracht van je geschrift is voor mij gelegen in de uitgebalanceerde afwisseling - of ook verstrengeling - van subtiele geleerde analyse en sympathiserend, wervend pleidooi. Door deze combinatie van afstandelijkheid en nabijheid heb je, naast de verruiming van mijn kennis, mijn gevoeligheid aangescherpt voor twee fascinerende spirituele ervaringen waarvan je de onderlinge verbanden in de loop van je betoog kundig onthult: enerzijds de ervaring van het sublieme, het sacrale, de stilte bemiddeld door fotografie (beeld), architectuur en muziek, anderzijds de mystieke ervaring en de ommekeer in mens- en werkelijkheidsopvatting die ze bewerkstelligt.
Je essay is een markante bijdrage aan de zoektocht van velen in onze geseculariseerde cultuur naar een hernieuwde, immanent-transcendente spiritualiteit. Het is een tekst die meermaals traag herlezen hoort te worden. Er is inderdaad tijd nodig om zich de rijke stof eigen te maken, maar voor alles om via reflectie en kritiek een eigen visie te ontwikkelen."

Frank Maet, kunst- en techniekfilosoof KASK (Maart 2017)
"In deze tijden van polarisering en schreeuwerigheid is het een verademing om geconfronteerd te worden met een filosofisch denken dat de stilte en het onuitsprekelijke opzoekt. Daarbij negeert dit boek allerminst de veelsoortigheid of de gruwelijkheid die in onze cultuur aanwezig is. Integendeel, Antoon Van den Braembussche confronteert zich met een veelheid aan verschillende invalshoeken, gaande van terreur tot de wijze waarop we onze begraafplaatsen inrichten, tot Oosterse meditatie, of de dualiteit van ons zelfbeeld, enz. Steeds opnieuw laat Van den Braembussche zien hoe we, doorheen en voorbij de actuele fenomenen, op een stilte stoten. De stilte verschijnt in zijn boek dan ook in velerlei gedaantes, alsof het een kameleon is die zich naargelang de situatie ook steeds transformeert. Op deze manier creëert Van den Braembussche niet alleen nieuwe verbanden tussen heel diverse uitingen van onze cultuur, maar toont hij ook aan hoe wij, vanuit een aandacht voor de stilte, opnieuw betrokken kunnen raken op onze actualiteit. Kortom, dit boek geeft hoop, vertrouwen, en inspiratie."

José Pype, Coördinator Centrum voor Christelijke Meditatie (Februari 2017)
"Ik ben ondersteboven van De stilte en het onuitsprekelijke. De teksten en commentaren, parallel met deze van Eckhart hebben bij mij diep inzicht laten ontwaken ook voor mijn christelijke visie. Toen ik er een tekst van John Main, mijn leraar, bijhaalde, die ik voor het eerst diep inzag door de lezing van het boek, leek het alsof de schellen van mijn ogen vielen. Vooral ook de synthese en de commentaren van Antoon Van den Braembussche doen bij mij veel dingen samen vallen."

nbd biblion (21-12-2016)
"Een fascinerende zoektocht op ijle hoogte. Met uitvoerige bibliografie."

Trouw (23-11-2016)
"Dit boek moet je eigenlijk niet zomaar lezen, je moet er bij mediteren."

Nieuwwij.nl (21-11-2016)
"Het is een prachtig, bij vlagen poëtisch geschreven boek. (...) Voor wie geïnteresseerd is in mystiek en kunst en de raakvlakken tussen die twee, is dit boek een absolute must. (...) Het is een boek om te lezen en te herlezen, waarbij de lezer iedere keer nieuwe verbindingen ontdekt. (...) Een boek dat mij om allerlei persoonlijke redenen bijzonder heeft aangesproken, dat ik in elk geval binnen handbereik zal houden en waar ik nog vaak naar zal teruggrijpen als een bron van inspirerende gedachten en ideeën." - lezen

De Morgen (16-11-2016)
"Van den Braembussche heeft een uiterst relevant boek geschreven. Steeds meer mensen zijn immers op zoek naar de essentie in voeding, wonen, werk en menselijke relaties; in hun leven kortom. Stilte hoort daar ongetwijfeld bij." - lezen

Claude van de Berge, dichter, auteur en vertaler (November 2016)
Met De stilte en het onuitsprekelijke schenkt Antoon Van Den Braembussche ons een boek van bijzondere schoonheid en diepte, dat mijns inziens zijn gelijke niet heeft in de huidige Nederlandstalige filosofische essays, of ik zou moeten teruggrijpen naar de mystieke beschouwingen van Erik van Ruisbeek. Vooral de behandeling van Eckhart behoort tot het helderste wat ik over deze mysticus ooit las.

Agorakring, Rik Pinxten (31-10-2016)
"Heel dens en nauwkeurig geschreven. De auteur verdient alle lof hiervoor." - lezen

Frans Boenders, Radio- en televisieproducent, schrijver en filosoof (Oktober 2016)
"Vakfilosoof Antoon Van den Braembussche toont zich van zijn mildste kant: de schola is over, hier herleeft het essay. De auteur analyseert loyaal, elegant en altijd bedachtzaam - om barmhartig te helen wat onze tijd uiteenscheurt. Hij hipt tussen levensvormen, disciplines en praktijken, van Pseudo-Dionysius en Meister Eckhart tot Dogen en John Cage. Beeldkunst, wijsheidskunst, woordkunst, zwijgkunst. Tegengif dat het heersende cynisme wil bestrijden. Balsem voor de gewonde geest."