Waarden aan het werk Bekijk groter

Waarden aan het werk

Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals

Verkrijgbaar

Aan de hand van interviews en casuïstiek biedt dit boek belangrijke aanknopingspunten voor het verder versterken van de normatieve leerprocessen van professionals en hun organisaties.

Meer details

19,90 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 176p.
jaar2011
UitgeverijSWP

Meer informatie

Goed werk doen wordt steeds complexer. Professionals stuiten regelmatig op normen en waarden die niet verenigbaar zijn. En zij hebben te maken met uiteenlopende belangen. Hoe gaan zij daarmee om in hun beroepspraktijk? Bewustwording van die complexiteit is van groot belang om goede keuzes te kunnen maken. Aan de hand van interviews en casuïstiek biedt Waarden aan het werk belangrijke aanknopingspunten voor het verder versterken van de normatieve leerprocessen van professionals en hun organisaties.

Prof. dr. Hans Alma, hoogleraar Psychologie en Zingeving en rector van de Universiteit voor Humanistiek:
"Tonja van den Ende laat in dit boek overtuigend zien hoe complex de normatieve afwegingen zijn die professionals in hun beroepspraktijken moeten maken. Zij doet dit niet alleen door theoretische reflectie, maar ook door zorgvuldig te luisteren naar professionals zelf. Zij wijst op het belang van kantelmomenten: situaties waarin normen en achterliggende waarden strijdig zijn met elkaar. De professional moet positie kiezen. Als lezer raak je doordrongen van de noodzaak dat professionals in zulke situaties op een stevige basis kunnen bouwen. In hun opleiding moet die basis gelegd worden.
Waarden aan het werk bevat een schat aan informatie voor de begeleiding en scholing van het normatieve vermogen en de normatieve draagkracht van professionals. Warm aanbevolen voor (aankomende) professionals en hun opleiders, en voor wetenschappers die onderzoek doen op dit belangrijke domein."

Prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar Sociale en Politieke Theorie en voorzitter van de sectie Kritische Organisatie- en Interventiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek:
"Dit boek biedt een belangrijke vernieuwing van de snel groeiende theorievorming rond normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering. Tonja van den Ende slaagt er bovendien in om aan de hand van sprekende voorbeelden handen en voeten te geven aan normatieve professionalisering als permanent leerproces. Een leerproces dat gericht is op het reflexief verbinden van existentiële vragen, morele inspiratiebronnen en organisatorische uitdagingen."

Auteurs

Tonja van den Ende

Dr. Tonja van den Ende (1965) is filosofe en sinds 1994 als onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zij publiceerde onder meer In levende lijven. Identiteit, lichamelijkheid en verschil in het werk van Luce Irigaray (1999, proefschrift), Denken doorzien II (1999, boek bij de gelijknamige Teleac televisieserie) en Cosmetische humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie (2005, red. samen met Harry Kunneman en Ireen Dubel). Sinds 2008 is zij directeur van Zingeving & Professie, het praktijkcentrum van de Universiteit voor Humanistiek.