Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde Bekijk groter

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde

Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen

Verkrijgbaar

Studieboek voor bachelorstudenten economie. Legt de basis voor het werken met kwantitatieve gegevens, met Excel als hulpmiddel bij alle kwantitatieve toepassingen. Met extra online materiaal. 3de, geactualiseerde druk.

Meer details

27,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2022, 3de geactualiseerde druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 244p.

Meer informatie

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt studenten de basis voor het werken met kwantitatieve gegevens. In het boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen in de eerste twee hoofdstukken aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen.

In het derde hoofdstuk worden kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfuncties behandeld. Het vierde hoofdstuk bevat de basis van financieel rekenen, waarbij onder andere de vijf meest gangbare typen leningen worden behandeld. Hoofdstuk vijf gaat dieper in op de waarde van een lening bij veranderende marktrente. Excel is het hulpmiddel bij al deze kwantitatieve toepassingen; elk hoofdstuk eindigt dan ook met een aantal toepassingen in Excel.

Het online studiemateriaal bevat veel extra oefenopgaven, uitwerkingen van de opgaven in het boek en voorbeelden van videolessen.

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde is geschreven voor bachelorstudenten economie in het hbo en aan de universiteit.

In deze derde druk van Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde zijn voorbeelden en opgaven geactualiseerd. Ook is er een aantal opgaven vervangen en zijn er wat tekstuele aanpassingen gedaan ten behoeve van de volledigheid en juistheid. Op de website zijn (Excel)oefenopgaven uit de vijf hoofdstukken geplaatst, met een uitwerkingenbestand.

Gerelateerde titels

Auteurs

Donald van As

Donald van As is verbonden aan het Domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam.


Jaap Klouwen

Jaap Klouwen is verbonden aan de HvA-HES te Amsterdam. Hij houdt zich onder andere bezig met het geven van onderwijs in kwantitatieve toepassingen binnen de economie.