Leisure! Bekijk groter

Leisure!

Inleiding in de vrije tijd

Verkrijgbaar

Een helder en toegankelijk overzicht van ons vrijetijdsgedrag en de leisuresector. Voor studenten van opleidingen op het gebied van vrije tijd (leisure), sport, toerisme, media en cultuur. Grondig herziene 3de druk.

Meer details

33,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2019, 3de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 288p.

Meer informatie

Festivals, tentoonstellingen, films, reizen, pretparken, sportwedstrijden: het leisureaanbod is groot. De industrie wordt steeds groter en professioneler en de vrijetijdsconsument wordt steeds veeleisender: leisure is big business.

Leisure! geeft een helder en toegankelijk overzicht van ons vrijetijdsgedrag en de leisuresector, een sector die uiterst dynamisch is en waarin hypes elkaar razendsnel opvolgen. Het boek biedt (toekomstig) professionals in dit werkveld een houvast om de dynamiek te begrijpen en te analyseren en om in te spelen op veranderingen in vraag, aanbod en beleid.

In het eerste deel zet de auteur uiteen wat de begrippen leisure en vrije tijd inhouden en hoe onze vrije tijd zich heeft ontwikkeld. Het tweede deel behandelt ons vrijetijdsgedrag: hoe kunnen we verklaren welke dingen we doen in onze vrije tijd en welke factoren beïnvloeden de keuzes die we maken? Het derde deel is gewijd aan de leisure-industrie zelf. De auteur belicht de verschillende vrijetijdsdomeinen, gaat in op het belang van de industrie, de economische impact van leisure en bespreekt tot slot het werken in de leisuresector.

Leisure! is geschikt voor studenten van opleidingen op het gebied van vrije tijd (leisure), sport, toerisme, media en cultuur.

Dit boek is grondig herzien om aan te sluiten bij de actualiteit.

  • De cijfers, voorbeelden en ontwikkelingen zijn (bijna) allemaal geactualiseerd;
  • Gedateerde passages zijn herschreven en op veel plekken is de tekst aangevuld met nieuwe informatie en inzichten;
  • Met name hoofdstukken 7 Het belang van leisure, 8 De nieuwe wereld en de gevolgen voor de leisuresector en 9 Nieuwe verhoudingen: vraag en aanbod in de 21e eeuw zijn ingrijpend gewijzigd.

Deze editie is door de ingrijpende wijzigingen wezenlijk een ander boek dan de editie uit 2014.

Gerelateerde titels

Downloaden

Auteurs

Martijn Mulder

Martijn Mulder studeerde Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit Tilburg en Sheffield Hallam University (Engeland). Na zijn studie ging hij als docent werken aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds 2013 is hij binnen die onderwijsinstelling als onderzoeker en hoofddocent verbonden aan kenniscentrum Creating 010 en de opleiding Leisure Management. Sinds 2017 is hij daarnaast promovendus aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Martijn is gespecialiseerd in leisure en stedelijke ontwikkeling en houdt zich binnen die thema’s vooral bezig met bezoekersbeleving, festivals en ander cultureel aanbod en stedelijke aantrekkelijkheid.