Statistische toetsen in economische toepassingen Bekijk groter

Statistische toetsen in economische toepassingen

Verkrijgbaar

In dit boek behandelen de auteurs basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie. Geschikt voor opleidingen bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en andere commercieel-economische opleidingen.

Meer details

30,95 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2016, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 232p.

Meer informatie

Hoe kan een chocoladefabriek bij een kwaliteitscontrole vaststellen of het gewicht van de repen inderdaad 100 gram is? Hoe betrouwbaar is de mededeling van een bedrijf dat de kosten tussen de € 100.000 en € 120.000 per maand liggen? En wanneer mag je zeggen dat een bepaald onderzoeksresultaat significant is?

Statistische toetsen in economische toepassingen behandelt de basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie.
In de eerste drie hoofdstukken komen betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen aan bod.
De vier daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan specifieke toetsen en/of toepassingen uit de bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en commerciële economie.
Het laatste hoofdstuk gaat over enkelvoudige en meervoudige lineaire regressieanalyse.

Er is ruim aandacht voor het inzetten van Excel bij allerlei statistische berekeningen. Ook komt het gebruik van de grafische rekenmachine aan bod. Met de opgaven aan het eind van elk hoofdstuk kan de theorie geoefend worden.

Bij deze uitgave hoort een website met handige Excelbestanden en voor docenten zijn de uitwerkingen van de opgaven beschikbaar. De onderwerpen van dit boek sluiten aan bij die van het eveneens bij Coutinho verschenen Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek met Exceltoepassingen van Donald van As en Jaap Klouwen.

In deze tweede, herziene druk zijn de opgaven deels vernieuwd en aangevuld. In de grijze kaders met de ‘rekenmethoden’ is de Excelmethode voorop gezet (omdat die het meest wordt gebruikt) en voorzien van een schermafbeelding. Er is extra uitleg opgenomen over de √n-wet, de eindigepopulatiecorrectie en daarmee te berekenen steekproefgrootte als de populatiegrootte bekend is, en de ‘tekentoets’. In het nieuwe hoofdstuk 8 worden enkelvoudige en meervoudige lineaire regressie behandeld.

Statistische toetsen in economische toepassingen is geschreven voor hbo-studenten van bedrijfseconomische, bedrijfskundige en commerciële opleidingen. Docenten kunnen de uitwerking van de opgaven aanvragen (zie boek).

Auteurs

Jaap Klouwen

Jaap Klouwen is verbonden aan de HvA-HES te Amsterdam. Hij houdt zich onder andere bezig met het geven van onderwijs in kwantitatieve toepassingen binnen de economie.