Climate Express Bekijk groter

Climate Express

Sporen van verandering

9789462670525

Sold out

Voor het klimaat nadert het uur van de waarheid. Natalie Eggermont, machiniste van Climat Express, schreef hét handboek voor elke klimaatactivist die mee het fossiele systeem wil wegblazen.

Meer details

Datasheet

Uitgeverij EPO
Jaar van uitgave 2015
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 200p.

Meer informatie

Tik tak tik tak tik tak: voor het klimaat nadert het uur van de waarheid. Op de internationale klimaattop in Parijs zoeken wereldleiders een oplossing. Zoals ze dat ook al tijdens de vorige top deden. En tijdens die daarvoor. En die dáárvoor. Wist u dat de uitstoot van broeikasgassen sinds het eerste klimaatverdrag met maar liefst veertig procent steeg? De afgrond wenkt, jazeker. Maar de bestuurder weigert halsstarrig zijn voet van het gaspedaal te halen.

Natalie Eggermont is machiniste van Climate Express. Op de cadans van haar klimaattrein vertelt ze waarom de sociale en ecologische crisis hand in hand gaan, waarom we het systeem en niet het klimaat moeten veranderen, wat het belang van massamobilisatie en de opbouw van een sterke burgerbeweging is, en welke sporen van verandering de klimaatbeweging kan bewandelen om ons uit het slop te halen. Hét handboek voor elke klimaatactivist die mee het fossiele systeem wil wegblazen.

Auteurs

Natalie Eggermont

Natalie Eggermont is spoedarts, moraalfilosofe en klimaatactiviste. Twee jaar geleden was ze een van de organisatoren van de klimaattrein naar Warschau. Vandaag is ze voorzitster van Climate Express.


Persartikels

Onze Streek (Mei 2016)
"Eggermont schetst kleurrijk het afgelegde parcours van Climate Express en geeft een helder overzicht van wat er op het spel staat."

Ons Recht (02-02-2016)
interview met Natalie Eggermont - lezen

Down to Earth magazine (22-01-2016)
"In haar boek zet Eggermont haar felle kritieken om tot hoopvolle en juist motiverende woorden en laat zien waarom we, juist na het akkoord dat in Parijs is bereikt, door moeten zetten." - lezen

De Bond (15-01-2016)
interview

Artsenkrant (04-12-2015)
interview

Ecozine (december-januari-februari 2016)
"Sporen van verandering leest als een klimaattrein. (...) Dit boek moet gewoon onder je kerstboom liggen."

Tertio (25-11-2015)
"Voorzitster van Climate Express Natalie Eggermont schreef een boek waarin ze uitlegt waarom het fossiele systeem moet veranderen, waarom de sociale en ecologische crisis hand in hand gaan en wat het belang is van het mobiliseren van de massa en de opbouw van een sterke burgerbeweging."

Raak (November 2015)
"Het zakboekje van de klimaatactivist."

Solidair (05-10-2015)
"Er worden heel veel boeken geschreven over klimaat, meestal wetenschappelijke, maar er zijn er maar weinig die een politieke kijk op de zaak geven." - interview met Natalie Eggermont - lezen

De Standaard - weekendeditie (14-11-2015)
Interview met Natalie Eggermont (Standaard Weekendeditie) – lezen (betalend)

DeWereldMorgen (13-11-2015)
"Het klimaatdebat is een debat over het geloof in de mensheid" - interview met de auteur - lezen

Aktief (november 2015
"We hopen dat de vakbonden ooit zullen staken voor het klimaat" - interview met de auteur

MO* (7-11-2015
"We gaan dit klimaatprobleem niet oplossen zonder een politiek conflict te creëren" - interview met Natalie Eggermont - lezen

Walter Belis, Natuurpunt (oktober 2015)
"Wie nog met vragen rondloopt, leest best zo vlug mogelijk dit handboek voor de klimaatactivist."

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11 (oktober 2015)
"Fris, ambitieus en veel lef. Dit vat zowel de schrijfster als het project ‘Climate Express’ samen. Met dit boek laat ze een mooi souvenir na voor diegene die erbij waren. Maar tegelijkertijd informeert ze wie niet thuis in de klimaatproblematiek, laat ze mensen proeven van de sfeer en enthousiasmeert ze voor de klimaatbeweging. En het is net die klimaatbeweging waar we in België meer dan ooit trots op mogen zijn. Na de duizenden mensen die zongen voor een ambitieus klimaatbeleid tijdens 'Sing for the Climate', stappen er nu duizenden mee op de trein naar Parijs. Zoals Natalie zelf zegt: 'grote problemen vragen grote acties'. En dat kunnen we alleen maar beamen."

Mathias Bienstman, Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (oktober 2015)
"Verandering komt er niet vanzelf. Daarvoor staan er te veel fossiele belangen op het spel. Om het tij te keren heeft de klimaatbeweging nood aan sterke overtuigingen, inzet en samenwerking. Natalie Eggermont, het boegbeeld van de Climate Express, schittert in dat alles. Ontdek waarom ze in geen tijd de breedst gedragen klimaatmobilisatie van ons land uit de grond stampte."

Pascal Debruyne, Postdoc onderzoeker, Politieke wetenschappen UGent (november 2015)
"Dit boek leest als een trein. Nathalie Eggermont vertelt het verhaal van Climate Express, een sociaalecologische beweging die vorm krijgt tijdens de treinreis naar de klimaatmars in Warschau (Polen). De bouwstenen van de beweging worden gelegd door samen te debatteren, te strijden en bewegen. Het verhaal neemt je vooral mee op een reis naar de kern van "het politieke". Wat is het om te bewegen? Waarvoor bewegen we mensen? En kunnen we sámen bewegen, op het evenwichtspunt van sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid? Eggermont bevraagt de traditionele natuur- en milieubeweging vanuit de marges: individuele aanpak tot gedragsverandering en beleidsbeïnvloeding als politieke strategie worden uitgedaagd door radicale actie, het belang van sociale strijd en beweging maken temidden de maatschappij. Als politiek de "kunst van het onmogelijke" is, het contesteren van de keuzes die ons van bovenaf worden toebedeeld, dan is dit boek een handleiding om dat politieke mogelijk te maken. Lezen: No Time to Waste!"

Eric Corijn, COSMOPOLIS, Centre for Urban Research (november 2015)
"Dit boek is een reis doorheen actie en bewustwording. Het vertelt hoe ontgoocheling in non-beleid naar radicalisering leidt. Het ontdekt dat er alternatieven bestaan, waar we met zijn allen beter van worden, maar waarvoor er enkelen hun privilegies moeten opgeven. Het laat zien hoe de drie uitdagingen met elkaar verbonden zijn en samen of niet zullen worden opgelost. Het illustreert hoe engagement tot inzicht leidt en tot beter mens zijn. Het is een dagboek van de wisselwerking tussen doen en denken.
Het is daarenboven zeer goed geschreven. Het leest als een trein. Als een klimaattrein."

Anneleen Kenis, auteur Mythe van de Groene Economie (november 2015)
"Dit boek neemt je mee op het spoor van de Climate Express, één van de belangrijkste klimaatbewegingen van de afgelopen jaren, en nodigt je uit om mee op te stappen. Natalie Eggermont overtuigt: de wereld verander je niet door een spaarlamp in te draaien of elke maand geld te storten aan ngo’s die voor jou het lobbywerk zullen doen, maar door met zijn allen de straat op te gaan voor klimaat en sociale rechtvaardigheid.
Climate Express is een beweging met lef: 10.000 mensen naar Parijs willen brengen getuigt van veel ambitie. Diezelfde moed vind je terug in dit boek, dat het meeslepende verhaal vertelt van deze beweging, en vol overtuiging argumenteert dat het niet volstaat te lobbyen of een spaarlamp in te draaien, maar dat het tijd is voor massa-actie.

Lennert De Vroey, voorzitter Jeugdbond voor Natuur en Milieu (november 2015)
"Natalie Eggermont bewijst dat Climate Express nu al de frisse wind doet waaien waarop niet alleen de aarde zelf, maar ook de klimaatbeweging zit te wachten. Met haar boek Climate Express - Sporen van Verandering reikt ze een stevig ideologisch fundament aan voor een uitzonderlijke burgerbeweging. Eggermont kadert milieuproblemen in een ruimere problematiek en trekt het klimaatdebat open - op zichzelf een hele verdienste, maar niet eens de allerbelangrijkste. Want hoewel de soms felle retoriek voer zal en mag worden voor discussie, draagt het inspirerende verhaal van Sporen van Verandering vooral ook een bijzonder vermogen tot verbinden in zich."

Prof. dr. Thomas Block, Directeur Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent (november 2015)
"Moeten we nog naar Parijs als we klimaatsummits in de eerste plaats beschouwen als een theatraal spektakel waarbij uiteindelijk enkele machtige landen en multinationals relatief betekenisloze woorden in eindteksten laten optekenen? Natalie Eggermont erkent terecht dergelijk scepticisme, maar argumenteert vooral op overtuigende wijze waarom de Climate Express moet blijven rijden. Naast het belang van mature bottom-up initiatieven die de dominante paradigma’s uitdagen, radicale protestacties tegen onduurzame praktijken en stevig politiek lobbywerk, toont deze machiniste van de klimaattrein ook aan dat massamobilisatie het actuele en gecontesteerde thema 'klimaat en sociale rechtvaardigheid' hoger op de politieke agenda kan en moet plaatsen. Soms loodst deze arts/filosofe/activiste/schrijfster de lezer op een toegankelijke manier doorheen relevant cijfermateriaal, verschillende discours over de klimaatkwestie, veelzeggende anekdotes en hoopvolle alternatieven, dan weer verwordt het boek tot een politieke page turner die cruciale patronen en mechanismes blootlegt die ervoor zorgen dat de gevestigde neoliberale orde en de onrechtvaardige winners/losers-balans in stand worden gehouden. Dit boek is geen aanrader voor personen die de klimaatproblematiek en de gevolgen van ongebreidelde economische groei nog wat langer willen ontkennen. Het lezen van dit boek kan de verontwaardiging doen toenemen.

Tine Hens, auteur Het Klein Verzet (november 2015)
"Willem Elsschot schreef het al: de groten hebben de macht, maar de kleinen zijn talrijk en tegen de mieren is geen tijger bestand. Mocht u er al aan twijfelen of het nog wel zin heeft om op straat te komen om een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid af te dwingen, dan biedt Natalie Eggermont in Climate Express. Sporen van verandering een dwingend antwoord. Niets doen is al lang geen optie meer en met spaarlampen indraaien alleen zullen we het tij niet keren. De klimaatopwarming is de culminatie van vele crisissen en vergt een radicale koerswijziging. Aan valse hoop opwekken, doet Eggermont niet, aan wanhoop uitdiepen, evenmin. Van de klimaattop in Parijs verwacht ze geen bindend akkoord, maar ze ontdekt wel dat steeds meer mensen bereid zijn hun stem te laten horen. In Climate Express vertelt ze het realistische verhaal van een waanzinnige reis, van mensen die per kano, per fiets, te voet naar Parijs trekken. De klimaatbeweging heeft een nieuwe, noodzakelijke adem gevonden. Niet door hand in hand liedjes te zingen of dikke truien aan te trekken, maar door het sociale aan het ecologische te koppelen, door verandering af te dwingen door ze al op de sporen te zetten.

Ish Ait Hamou (november 2015)
"We kunnen allemaal ons steentje bijdragen voor verandering, door druk te zetten op politici om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat is waarom ik mijn stem geef voor het klimaat, en ik op 29 november met de Climate Express naar Parijs ga. We moeten op straat komen, anders verandert er niks."

Nic Balthazar, Klimaatzaak vzw (november 2015)
"We kunnen oeverloos emmeren over waarom er geen ambitieuse klimaatplannen worden gesmeed. Of je kan het breekijzer zoeken om te maken dat het er van komt. Het enthousiasme en engagement van de Climate Express locomotief is aanstekelijk. Daarom is dit ook een aanstekelijk verhaal."

Tom Vrijens, Nationaal verantwoordelijke, ACV-jongeren (november 2015)
"Vergeet inconvenient truth! Neen, dit boek gaat verder dan bewustmaking rond de klimaatcrisis. Natalie Eggermont zet de strijd voor een sociaal rechtvaardige transitie in een breder politiek kader. Met dit boek stelt ze het huidige economische model radicaal in vraag. Een model dat de aarde uitput en ongelijkheid genereert. Het zijn dan ook de dwarsliggers die de trein doen rijden.
Tevens schetst ze de opgang van een jonge en dynamische sociale beweging die meer is dan een milieubeweging, Climate Express. Dit boek en deze beweging mobiliseert vooral jonge mensen om voor collectieve en structurele systeemverandering te strijden. Een aanrader voor iedereen die betrokken is bij de welzijn en welvaart van onze aarde, haar gezinnen en werknemers."