Slecht zicht Bekijk groter

Slecht zicht

Een hommage aan de twijfel

9789463400992

Verkrijgbaar

Vrijmoedige maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip en de Bijbel, met als conclusie dat de zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent.

Meer details

24,90 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Damon
Jaar van uitgave 2017
Bindwijze hardcover
Aantal pagina's 280p.

Meer informatie

Van Praag gaat in Slecht Zicht verder op de weg die hij is ingeslagen in zijn boeken God en Psyche, Het Verstand te Boven en Net Voorbij de Rede: de vrijmoedige, maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip, de Bijbel en daarin figurerende personen.

Hij voert in dit boek een jonge Judeeër ten tonele, Amos geheten, levend in de eerste helft van de eerste eeuw, die op zoek is naar zijn identiteit. Amos gaat hiervoor de discussie aan met vertegenwoordigers van de voornaamste religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in zijn gemeenschap. Hij verneemt een stortvloed aan verschillende, vaak tegenstrijdige opvattingen en stelt zich zeer kritisch op.

Hij komt tot de conclusie dat zijn zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent. Hij zal uit de overdaad zelf een spiritueel “menu” moeten samenstellen dat hem past, dat zijn leven diepgang en betekenis geeft. Dialectiek zal zijn leidster zijn en twijfel de grondslag vormen van zijn religieuze leven.

Auteurs

Van dezelfde auteur:

Herman M. van Praag

Prof. Herman M. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York.
Hij verrichtte veel onderzoek naar de relatie tussen gestoord gedrag en gestoorde hersenfunctie.
In Groningen richtte hij in 1966 de Afd. Biologische Psychiatrie op, de eerste afdeling van dien aard in Europa en in datzelfde jaar het Interdisciplinair Genootschap van Biologische Psychiatrie.
Een tweede gebied dat zijn belangstelling heeft betreft de relaties tussen religiositeit/spiritualiteit en menselijk gedrag. Sinds zijn emeritaat heeft hij voor dit interessegebied meer tijd en publiceert hij daar regelmatig over; tot op deze dag.
Samen met zijn collega Glas richtte hij in 2000 de Stichting Psychiatrie en Religie op, omdat de interesse voor religie binnen de psychiatrie in ons land tot dicht bij het nulpunt was genaderd. Hij is 6 jaar voorzitter geweest van de Section Psychiatry, Spirituality and Religion van de World Psychiatric Association.
Prof. van Praag is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en drager van nog talrijke andere binnen- en buitenlandse onderscheidingen.