Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg


Nederlands | 02-05-2019 | 208 pagina's

9789088508967

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 34,50


 Voorraad in de winkel

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

‘Eindelijk een boek voor groepsbegeleiders waarin groepsdynamiek is toegepast op de (L)VG-zorg!’ Het groepsklimaat in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een belangrijke factor voor het welzijn en de ontwikkeling van individuele cliënten. Begeleiders hebben daarom de opgave om een positief en gunstig groepsklimaat te creëren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want dat kan behoorlijk ingewikkeld zijn. In dit boek wordt voor het eerst beschreven hoe begeleiders in (L)VG-(woon)groepen hier methodisch aan kunnen werken. Tot nu toe moesten begeleiders zelf de vertaalslag maken van algemene kennis over groepsdynamiek naar specifiek de verstandelijk gehandicaptenzorg. De auteur maakt nu deze vertaalslag nadat ze deze kennis eerst in de praktijk heeft onderzocht. Het boek is dan ook sterk praktijkgericht: er staan veel voorbeelden in en een groot aantal interventies waarmee begeleiders meteen aan de slag kunnen. Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg is geschreven voor mbo- en hbo-groepsbegeleiders en studenten in opleiding, maar is ook bruikbaar voor gedragsdeskundigen die een begeleidersteam ondersteunen. Het boek richt zich inhoudelijk met name op woongroepen voor mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking, waarbij veel inzichten ook bruikbaar zijn voor dagbestedingsgroepen. Aswintha Mandemaker heeft in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt als groepsbegeleider. Zij coacht en traint sinds 2009 medewerkers en teams.

Biografie

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach en trainer. Daarnaast houdt zij zich binnen haar organisatie op beleidsniveau bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare ethiek, identiteit en methodiek. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Ze begeleidde kinderen, jongeren, volwassenen en ouders met een verstandelijke beperking en bijkomende (soms zeer complexe) problematiek. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen zowel vakinhoudelijk als persoonlijk goed toe te rusten voor het werk dat zij doen. Daarnaast coacht en traint ze op kleine schaal mensen en teams buiten de gehandicaptenzorg. Wat haar uitdaagt in haar werk is het begrijpen van complexe situaties, het zoeken naar mogelijkheden en het stimuleren en haalbaar maken van verandering. Daarbij schakelt ze gemakkelijk tussen theorie en praktijk. Het gedrag van mensen in groepen blijft haar intrigeren, of het nu gaat om woongroepen, gezinnen of teams.

Inhoudsopgave

Inleiding Waarom een boek over het groepsklimaat in (L)VG-woongroepen? 11 DEEL I THEORIE OVER GROEPSDYNAMIEK 15 Hoofdstuk 1 Deel uitmaken van een (L)VG-groep 17 Inleiding 17 1.1 Wat is een groep? 18 1.2 Basisbehoeft en in relatie tot de groep 19 1.3 Subgroepen en bondjes 20 1.4 Wel of niet bij de groep willen horen 22 Hoofdstuk 2 Groepsdynamiek 25 Inleiding 25 2.1 Groepsdynamiek in proces 26 2.2 Zingeving 27 2.3 Groepsrollen 28 2.4 Groepsnormen 29 2.5 Groepsdruk 29 2.6 Groepsconformiteit 32 2.7 Groepscohesie 32 2.8 Evenwicht 35 Hoofdstuk 3 Zicht op interactie in de groep 39 Inleiding 39 3.1 De systeembenadering 40 3.2 Sociale systeemtheorie 44 3.3 Groepsfenomenen 48 3.4 Interpretatie 50 3.5 Circulaire causaliteit 51 3.6 Feedback 60 3.7 Balans in geven en nemen 61 19037 SWP - Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg v6.indd 7 08-04-19 16:36 Hoofdstuk 4 Werken aan een gunstig groepsklimaat 65 Inleiding 65 4.1 Wat is een groepsklimaat? 66 4.2 Het belang van een gunstig groepsklimaat 68 4.3 Theoretisch kader: sociale agogiek 70 4.4 Theoretisch kader: bepalende dimensies 74 4.5 Methodisch beïnvloeden van het groepsklimaat 75 DEEL II INTERVENTIES 81 Hoofdstuk 5 Interventies voor een stevig fundament 83 Inleiding 83 5.1 Meerwaarde creëren 84 5.2 Het groepsprofiel bepalen 86 5.3 De fysieke omgeving passend maken 89 5.4 Waardevolle begeleidingsrelaties opbouwen 90 5.5 Doelen op elkaar afstemmen 91 5.6 Iedereen bij laten dragen 96 5.7 Ondersteunende, flexibele structuren creëren 100 5.8 Interactie met de omgeving zo open mogelijk vormgeven 103 Hoofdstuk 6 Omgevingsinterventies 107 Inleiding 107 6.1 Fysieke omgeving 108 6.2 Invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot de woonomgeving 110 6.3 Taakverdeling 112 6.4 Tafelindeling 114 Hoofdstuk 7 Groepsinterventies 117 Inleiding 117 7.1 Begeleiden bij verandering van groepssamenstelling 118 7.2 Het wij-gevoel bevorderen 122 7.3 Subgroepen versterken en bondjes tegengaan 125 7.4 Een groepsgesprek voeren 127 7.5 Groepsrollen in kaart brengen 129 19037 SWP - Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg v6.indd 8 08-04-19 16:36 7.6 Groepsrollen: rolverdeling beïnvloeden 152 7.7 Groepsrollen: spelen met rollen 155 7.8 Een systeemanalyse uitvoeren bij ongewenste dynamiek 159 7.9 Begeleiden bij een confl ict in de groep 165 Hoofdstuk 8 Communicatie-interventies 173 Inleiding 173 8.1 Ondertitelen 174 8.2 Vertalen 176 8.3 Dialoog voeren 177 8.4 Een oplossingsgericht gesprek voeren 178 8.5 Circulair interviewen en vragen stellen via een omweg 181 8.6 Humor inzett en 183 Hoofdstuk 9 Teaminterventies 185 Inleiding 185 9.1 Voorbeeldgedrag 186 9.2 Teamwork 187 9.3 Circulaire refl ectie als team om dynamiek te veranderen 190 9.4 Cognitieve herstructurering om beeldvorming te beïnvloeden 192 Hoofdstuk 10 Individuele interventies 195 Inleiding 195 10.1 Groepslid uit de situatie halen 195 10.2 Individuele training 196 Hoofdstuk 11 Beleid en Organisatie 197 Dankwoord 200 Eindnoten 201 Bronnen 204

Details

EAN :9789088508967
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  02-05-2019
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :171 mm
Dikte :13 mm
Gewicht :403 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :208