Leidinggeven vanuit interactievaardigheden

Een basis voor het aansturen van kinderopvangteams

Nederlands | 07-11-2018 | 144 pagina's

€ 25,00

   Bestelbaar   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro


Korte beschrijving/Annotatie

Leidinggeven vraagt niet alleen om visie, sturing en leiderschap, maar ook om een stevige kwaliteit van de relaties. Dit boek slaat een brug tussen leidinggevenden en pedagogisch medewerkers.


Tekst achterflap

Leidinggeven aan kinderopvangteams vraagt niet alleen om visie, sturing en leiderschap, maar ook om een stevige kwaliteit van de relaties. Dit boek slaat een brug tussen leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. In Leidinggeven vanuit interactievaardigheden lees je hoe je als leidinggevende positieve invloed kunt hebben op de flexibiliteit, ontwikkeling en samenwerking in je team. Vanuit de zes belangrijkste interactievaardigheden in de kinderopvang ontdek je hoe je kunt aansturen op pedagogische kwaliteit. Stuur je pedagogisch medewerkers aan vanuit de vaardigheid sensitieve responsiviteit, dan draag je bij aan het welbevinden van je teamleden. Stimuleer je pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling, dan geef je ze nieuwe kansen om te ontdekken hoe zij op hun beurt de kinderen kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Wat aandacht krijgt, groeit. Dit boek laat je zien hoe je je echt verbindt met de medewerkers op de groep en hoe je je met je team kunt blijven focussen op de kwaliteit van het werk. Drs. Marleen Kerstens is pedagoog. Ze ontwikkelt educatieve spel- en coachingsmaterialen voor de kinderopvang. Ze introduceerde onder meer een spelmethodiek waarin locatiemanagers ontdekken hoe zij de zes vaardigheden kunnen toepassen vanuit hun rollen en functies binnen kinderopvangorganisaties. Elk teamlid draagt bij aan de pedagogische kwaliteit, de locatiemanager heeft daarin een voorbeeldfunctie. Marleen laat leidinggevenden ervaren welke invloed zij dagelijks hebben op de kwaliteit van de kinderopvang.


Slogan/Promotie

In Leidinggeven vanuit interactievaardigheden lees je hoe je als leidinggevende positieve invloed kunt hebben op de flexibiliteit, ontwikkeling en samenwerking in je team. Vanuit de zes belangrijkste interactievaardigheden in de kinderopvang ontdek je hoe je kunt aansturen op pedagogische kwaliteit. Stuur je pedagogisch medewerkers aan vanuit de vaardigheid sensitieve responsiviteit, dan draag je bij aan het welbevinden van je teamleden. Stimuleer je pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling, dan geef je ze nieuwe kansen om te ontdekken hoe zij op hun beurt de kinderen kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Wat aandacht krijgt, groeit. Dit boek laat je zien hoe je je echt verbindt met de medewerkers op de groep en hoe je je met je team kunt blijven focussen op de kwaliteit van het werk.


Biografie

Drs. Marleen Kerstens is pedagoog. Ze ontwikkelt educatieve spel- en coachingsmaterialen voor de kinderopvang. Ze introduceerde onder meer een spelmethodiek waarin locatiemanagers ontdekken hoe zij de zes vaardigheden kunnen toepassen vanuit hun rollen en functies binnen kinderopvangorganisaties. Elk teamlid draagt bij aan de pedagogische kwaliteit, de locatiemanager heeft daarin een voorbeeldfunctie. Marleen laat leidinggevenden ervaren welke invloed zij dagelijks hebben op de kwaliteit van de kinderopvang.


Inhoudsopgave

Inleiding 11 Pedagogische kwaliteit en leiderschap 12 Leiderschap en opvoeding 14 In verbinding met je team 14 Doel van het boek 15 De leidinggevende als rolmodel 16 Leeswijzer 17 Leidinggeven in de kinderopvangpraktijk 17 Voorleven van interactievaardigheden 18 Het pedagogische aspect 19 Een lees- of een leerboek? 19 Aanspreekvormen 20 1 Kinderopvangteams in ontwikkeling 22 Leren en ontwikkeling is niet voorbehouden aan kinderen 22 Pedagogisch curriculum 23 Lerende kinderopvangorganisaties 24 Leidinggeven aan pedagogische processen 25 Refl ecteren op ontwikkeling in je kinderopvangteam 26 2 Leidinggeven vanuit sensitieve responsiviteit 28 Sensitieve responsiviteit op de kinderopvanggroep 29 Sensitiviteit in literatuur over leiderschap 29 Inspelen op gebeurtenissen in je team 30 Actief luisteren als basis voor sensitieve responsiviteit 32 Betekent sensitieve responsiviteit dat je alles moet aanvaarden? 33 Een warm en ondersteunend werkklimaat 34 Altijd sensitief responsief? 34 Onderzoek naar de kwaliteit van sensitieve responsiviteit in de kinderopvang 35 Uitwerking casus 36 Reflecteren op sensitief responsief leidinggeven 38 Conclusie 39 3 Leidinggeven vanuit respect voor autonomie 42 Respect voor autonomie op de kinderopvanggroep 43 Respecteren van autonomie in literatuur over leiderschap 43 Inspelen op gebeurtenissen in je team 44 Diversiteit 45 Ruimte voor autonomie in effectief leiderschap 46 Manager of leider 46 Een hoger plan van pedagogische kwaliteitszorg 47 Proactief handelen in de kinderopvang 47 Vertrouwen in het proces 49 Slim vertrouwen 50 Het zelfsturende team 51 Onderzoek naar kwaliteit en actuele ontwikkelingen in respect voor autonomie 53 Uitwerking casus 54 Reflecteren op het respecteren van autonomie 56 Conclusie 57 4 Leidinggeven vanuit grenzen en structuur 59 Grenzen en structuur op de kinderopvanggroep 59 Grenzen en structuur in literatuur over leiderschap 60 Inspelen op gebeurtenissen in je team 60 Normen en waarden 61 Behoefte aan grenzen en structuur 62 Weerstand in je team tegen grenzen en structuur 63 Soorten invloeden op grenzen en structuur 64 De kracht van positief sturen 64 Confronteren en feedback geven 65 Gezag 66 Doelen om samen te werken aan pedagogische kwaliteit 67 Kwaliteitsbeleid in je organisatie 67 Onderzoek naar kwaliteit en actuele ontwikkelingen in de kinderopvang 70 Uitwerking casus 70 Reflecteren op het bieden van grenzen en structuur 72 Conclusie 73 5 Leidinggeven vanuit praten en uitleggen 74 Praten en uitleggen op de kinderopvanggroep 74 Praten en uitleggen in literatuur over leiderschap 75 Inspelen op gebeurtenissen in je team 76 Contact als basis voor communicatie 77 Verbindend communiceren 77 Uitbreiden van de woordenschat 78 Het belang van een positief gestelde boodschap 79 Effectief praten en uitleggen in overlegmomenten met je team 80 Praten en uitleggen in lastige situaties 81 Onderzoek naar de kwaliteit van praten en uitleggen in de kinderopvang 81 Uitwerking casus 82 Reflecteren op praten en uitleggen 84 Conclusie 85 6 Leidinggeven vanuit ontwikkelingsstimulering 87 Ontwikkelingsstimulering op de kinderopvanggroep 87 Ontwikkelingsstimulering in nieuwe wetgeving en literatuur 88 Inspelen op gebeurtenissen in je team 89 Werken aan een groeimindset in je team 90 Fouten tijdens het leerproces 92 Ontwikkeling omdat het moet? 93 Een veilige leeromgeving 94 Onderzoek naar kwaliteit en actuele ontwikkelingen in ontwikkelingsstimulering 95 Uitwerking casus 96 Reflecteren op ontwikkelingsstimulering 100 Conclusie 101 7 Leidinggeven vanuit het begeleiden van interacties tussen medewerkers 104 Begeleiden van interacties op de kinderopvanggroep 104 Begeleiden van interacties in literatuur over leiderschap 105 Inspelen op gebeurtenissen in je team 106 Het geheel is meer dan de som der delen 107 Het dynamische team 108 Inzichten in groepsdynamische processen 109 Sociaal leren en het begeleiden van interacties 111 Een succesvol team 112 Begeleiden van interacties bij confrontaties met of tussen medewerkers 113 Onderzoek naar de kwaliteit van het begeleiden van interacties in de kinderopvang 116 Gezamenlijkheid creëren met een gedeelde visie 116 Onderlinge betrokkenheid in kinderopvangteams 117 Uitwerking casus 117 Reflecteren op het begeleiden van interacties 119 Conclusie 120 8 Leidinggeven vanuit interactievaardigheden in de kinderopvang 121 Schakelen tussen vaardigheden 121 Keuzevrijheid in pedagogisch handelen 122 Casusuitwerkingen 124 Vertaalslag naar de kinderopvanggroepen 129 Het gebruik van meetinstrumenten in de kinderopvang 130 Cursussen in interactievaardigheden 130 Meer over leiderschap in de kinderopvang 131 Reflecteren op ontwikkeling in je kinderopvangteam 132 De leidinggevende aan zet 133 Dankwoord 135 Bronvermelding 137Details

  EAN :9789088508394
  Auteur: 
  Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
  Publicatie datum :  07-11-2018
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :240 mm
  Breedte :170 mm
  Dikte :11 mm
  Gewicht :282 gr
  Status : Bestelbaar
  Aantal pagina's :144