Overprikkeling voorkomen

vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD

Nederlands | 14-06-2019 | 168 pagina's

€ 26,95

   Bestelbaar   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro


Korte beschrijving/Annotatie

In deze druk naast overprikkeling nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan.


Tekst achterflap

In deze 4e druk is nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan. Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend. Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren. De methodiek is stapsgewijs opgebouwd en kan mensen met overgevoeligheid voor prikkels leren hier beter mee om te gaan. Uiteraard is dit boek ook zeer geschikt voor coaches en begeleiders die mensen extra goed kunnen helpen beter om te gaan met hun overprikkelende klachten en reacties. Barbara de Leeuw is autismecoach en pedagoog en werkt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme voornamelijk met (jong)volwassenen met ASS/AD(H)D. Zelf heeft zij PDD-NOS en ADHD.


Slogan/Promotie

Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend. Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar passend op te reageren. De methodiek is stapsgewijs opgebouwd en kan mensen met overgevoeligheid voor prikkels leren hier beter mee om te gaan. Uiteraard is dit boek ook zeer geschikt voor coaches en begeleiders die mensen extra goed kunnen helpen beter om te gaan met hun overprikkelende klachten en reacties.


Biografie

Barbara de Leeuw is autismecoach en pedagoog en werkt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme voornamelijk met (jong)volwassenen met ASS/AD(H)D. Zelf heeft zij PDD-NOS en ADHD.


Inhoudsopgave

Voorwoord 9 Inleiding 11 Voor wie en waarom? 11 Leeswijzer 12 DEEL 1 Theorie 15 1 Autisme en de prikkelverwerking en waarneming 17 Waarneming 17 Gedrag versus oorzaak 19 Wat zijn prikkels? 22 De zintuigen 23 2 Overprikkeling 25 Wat is overprikkeling? 25 Overprikkeling en stress 25 ASS en ADHD 27 3 De methodiek Overprikkeling voorkomen 29 Aanleiding 29 Resultaten 30 17125 SWP - Overprikkeling voorkomen_2de DRUK v2.indd 5 27-09-17 14:37 Uitleg methodiek 31 Prikkelmanagement 32 DEEL 2 Overprikkeling voorkomen 35 4 Methodiek doelen 37 5 Signaleren 41 De prikkels 41 De symptomen 42 6 Herkennen 45 Inzicht leidt tot uitzicht 45 7 Doen! 49 Rust nemen 50 Je dagelijkse planning aanpassen 53 Je woonomgeving aanpassen 63 Je werkomgeving aanpassen 64 DEEL 3 Omgaan met eisen van de omgeving en opkomen voor je grenzen 65 8 Communicatie en assertiviteit 67 Wat is assertiviteit? 68 Verwachtingen duidelijk maken 70 9 Interne prikkels 71 Voorspelbaarheid en duidelijkheid 71 Situaties van buitenaf 71 17125 SWP - Overprikkeling voorkomen_2de DRUK v2.indd 6 27-09-17 14:37 Problemen oplossen 72 Niet-helpende gedachten 72 DEEL 4 Bijlagen 75 1 Vragenlijst hypergevoeligheid 77 2 Prikkeloverzicht 83 3 Overprikkeling herkennen 85 4 Stressmeter 87 5 Strategieën om stress en overprikkeling te verminderen 89 6 Blanco weekplanning 91 7 Blanco to do-lijst 93 8 Vragenlijst assertiviteit 95 9 Vragenlijst verwachtingen duidelijk maken 99 10 Checklist verwachtingen duidelijk maken 103 11 Checklist een autismevriendelijke omgeving 105 12 Checklist probleemherkenning 109 13 Problemen oplossen in vijf stappen 111 14 Smart – doelgericht werken 115 15 Lastige situaties 117 16 Niet-helpende denkpatronen 119 17 Hulpmiddelen en overige mogelijkheden 121 Deel 5 ONDERPRIKKELING BIJ AUTISME EN/OF ADHD 123 10 Onderprikkeling 125 Wat is onderprikkeling? 126 De ijsbergtheorie 127 Symptomen en gedrag 127 Het sensorisch systeem 128 17125 SWP - Overprikkeling voorkomen_2de DRUK v2.indd 7 27-09-17 14:37 Fluctuatie 129 De wisselwerking tussen overprikkeling en onderprikkeling 130 Het sensorisch profiel 130 Gevolgen 131 Stimmen 132 DEEL 6 Onderprikkeling voorkomen 133 11 Wat kun je aan onderprikkeling doen? 135 Mogelijke interventies 136 Wat kun je met onderprikkeling doen? 137 DEEL 7 Bijlage onderprikkeling 139 12 Vragenlijst hypogevoeligheid 141 13 BLOG: Janneke – Sloom, slomer, sloomst... 147 14 BLOG: Toeps – Een pleidooi voor positieve prikkels 151 15 BLOG: Adrianne van Doorn – Pijn voelen 157 Nawoord 161 Dank 163 Literatuur 164Details

  EAN :9789088507939
  Auteur: 
  Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
  Publicatie datum :  14-06-2019
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :219 mm
  Breedte :190 mm
  Dikte :13 mm
  Gewicht :371 gr
  Status : Bestelbaar
  Aantal pagina's :168
  Keywords :  adhd;autisme (ass);autismespectrumstoornis;overprikkeling