De NCKO-Kwaliteitsmonitor


Nederlands | 14-07-2022 | 136 pagina's

9789085602323

Paperback / softback


€ 26,00


 Voorraad in de winkel

   Bestelbaar

   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro
Tekst achterflap

Er wordt veel gesproken over de kwaliteit in de kinderopvang van nul tot vier jaar, onder andere waar het de interactievaardigheden van de groepsleiding in de omgang met kinderen betreft. Maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van onder andere spelmateriaal en meubilering zijn bepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen van de kinderen. Ook structurele kwaliteitskenmerken zoals groepsgrootte, staf-kindratio en de opleiding en training van pedagogisch medewerkers spelen een rol. De vraag is alleen hoe je die kwaliteit kunt meten. De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Door de monitor toe te passen krijgt men snel inzicht in wat de sterke en zwakkere kanten van de kinderopvangorganisatie zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit (verder) verbeterd kan worden. De ontwikkeling van de NCKO-Kwaliteitsmonitor werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De laatste versie van De Stabiliteitsmeter kunt u ook hier downloaden. Dit is een heruitgave van eerdere drukken. De DVD die bij de vroege versies zat, is nu omgezet naar online. Met de memberclubcode in het boek ( pagina 12 ) is deze op te vragen.

Biografie

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Daarna heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam een (kwantitatief) onderzoek uitgevoerd naar de sociale interacties en spel van jonge kinderen in kinderdagverblijven. Hierop promoveerde zij in 2006 en alle onderzoeksresultaten zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Sinds 2007 is Mirjam werkzaam bij het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Het NCKO doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar). Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang. Mirjam geeft leiding aan kwaliteitspeilingen binnen diverse kinderopvangsectoren en is betrokken bij de verbetering van interactievaardigheden van ROC-studenten NCKO Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. De afgelopen jaren heeft Mirjam veel ervaring opgedaan op het gebied van (de ontwikkeling) van zowel wetenschappelijke instrumenten (ITERS-R/ECERS-R, CIP scales, meetinstrument pedagogische kwaliteit Gastouderopvang) als praktijkinstrumenten (NCKO-Kwaliteitsmonitor, monitor BSO en Monitor Gastouderopvang) voor de kinderopvang. De werkzaamheden van Mirjam voor het NCKO zijn ondergebracht bij het Kohnstamm Instituut waar zij sinds 2009 als senior-onderzoeker werkt. Voor het instituut verwerft zij regelmatig opdrachten van de Nederlandse overheid en andere instanties.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Ter inleiding 11 DEEL I: Achtergrond en toepassingsmogelijkheden van de NCKO-Kwaliteitsmonitor 13 1 Achtergrond en ontwikkeling van de NCKO-Kwaliteitsmonitor 15 1.1 Het NCKO 16 1.2 Van kwaliteitsmodel naar wetenschappelijk meetinstrument 16 1.3 Van wetenschappelijk instrument naar veldinstrument: de NCKO-Kwaliteitsmonitor 19 2 Onderdelen van de NCKO-Kwaliteitsmonitor 21 2.1 Interactievaardigheden 22 2.2 Kwaliteit van de Leefomgeving 25 2.3 Structurele Kwaliteit 26 3 Toepassingsmogelijkheden van de NCKO-Kwaliteitsmonitor 29 Veelgestelde vragen 33 Referenties 39 DEEL II: Handleidingen 43 1 Interactievaardigheden 45 1.1 Inleiding 46 1.2 Werkwijze: zes stappen 46 1.3 Toepassing bij supervisie of intervisie 50 1.4 Beschrijving van de zes pedagogische interactievaardigheden 53 2 Kwaliteit van de Leefomgeving 81 2.1 Inleiding 82 2.2 Werkwijze 82 2.3 De observatielijst Kwaliteit van de Leefomgeving 85 3 Structurele Kwaliteit 101 3.1 Inleiding 102 3.2 Groepsgrootte en staf-kindratio 102 3.3 Groepsstabiliteit en stafstabiliteit 103 De NCKO-Kwaliteitsmonitor Bijlagen 109 Scoreformulier Interactievaardigheden 110 Scoreformulier Kwaliteit van de Leefomgeving 111

Details

EAN :9789085602323
Auteur: 
Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
Publicatie datum :  14-07-2022
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :260 mm
Breedte :202 mm
Dikte :9 mm
Gewicht :461 gr
Status : Bestelbaar
Aantal pagina's :136