In gesprek met het Kaasmonster

Voice Dialogue in de GGZ; , psychologen en coaches

Nederlands | 17-09-2021 | 236 pagina's

€ 34,00

   Bestelbaar   Retourtermijn binnen 14 dagen

   Gratis bezorging vanaf 24 euro


Tekst achterflap

oe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen, verzorgen of dragen. Of het nu gaat om burn-out, verslaving, stemmen horen, SOLK, angst, depressie, trauma, slaapstoornissen of rouw, Voice Dialogue biedt hier handvatten voor. Het boek behandelt per thema zeer levendig beschreven, leerzame en inspirerende praktijkvoorbeelden –zoals die van het kaasmonster. Het biedt de lezer inzicht en schetst de grenzeloze mogelijkheden én effectiviteit in deze counselings- en therapiemethode. Ook geeft het de inspiratie zelf met deze elegante methode aan de slag te gaan. In gesprek met het Kaasmonster is bedoeld voor psychiaters, psychologen, therapeuten, maar ook ervaringsdeskundigen, therapeutisch werkende coaches en alle andere vaardige begeleiders, die graag hun arsenaal aan therapeutische vaardigheden willen uitbreiden.


Biografie

Het boek is geschreven door Robert Stamboliev (psycholoog en grondlegger van Voice Dialogue in Europa), Anita Roelands (Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en burn-outspecialist), Gert Haringsma (GZ psycholoog NIP/LVVP) en Henriette Deckers (GZ psycholoog, Eerstelijnspsycholoog NIP).


Inhoudsopgave

Inhoud Woord vooraf Sidra Stone 11 Een kaasmonster als bondgenoot - Philippe Delespaul 13 Voorwoord Floortje Scheepers 19 Aan de lezer 21 Hoe lees je dit boek? 23 HOOFDSTUK 1 Voice Dialogue en de ggz 25 1.1 De weerbarstige praktijk 25 1.2 Voice Dialogue in de ggz 26 Coaching, begeleiding en behandeling; de verschillen 26 1.3 Relevantie van Voice Dialogue voor de ggz 27 HOOFDSTUK 2 Wat is Voice Dialogue? 29 2.1 Kenmerken en uitgangspunten: de Psychology of Selves 30 De basisbegrippen en principes binnen de Psychology of Selves 30 2.2 Voice Dialogue, de dialoog; vaardigheden, technieken, stappen, principes 36 De stappen 37 De technieken in Voice Dialogue 39 Ontwikkeling van innerlijke vrijheid 42 Stappen en technieken in de praktijk: Jill 42 HOOFDSTUK 3 Voice Dialogue bij ggz-thema’s 53 3.1 Verslaving 54 Het Kaasmonster 55 De Levensgenieter 60 Procesbeschrijving 65 3.2 Burn-out en stress 66 Begeleiding van burn-out 67 Leo 2.0 68 De Lavalamp 72 Procesbeschrijving 77 3.3 Rouw en verlies 78 De Wegkruiper 79 Procesbeschrijving 80 De Ridder 80 Procesbeschrijving 84 3.4 Angsten 85 De Overgeefster 86 Procesbeschrijving 91 De Scenariodenker 91 Procesbeschrijving 98 3.5 Somberheid en depressieve gevoelens 99 Vanuit Voice Dialogue 99 De Wegdrukker 100 De Schuldige 104 3.6 Trauma 113 De Huidafstroper 114 De Egel 124 3.7 Slaapproblemen 128 De Moordenaar 128 De Piekeraar 132 3.8 SOLK: in gesprek met je lichaam 137 De Maag 137 Procesbeschrijving 140 De Elleboog 140 3.9 Relaties 144 De Flierefl uiter 145 De Muur 152 3.10 Stemmen horen 156 De Slangen 159 De Voice Dialogue stappen op een rijtje 161 De Beul 163 3.11 Tussen twee culturen 167 De Wijze 167 De Verscheurde 172 3.12 Zelfk ritiek 178 De Uitblinker 179 Het Mummiemannetje 186 HOOFDSTUK 4 Voice Dialogue in opleiding, intervisie en supervisie 191 4.1 Voice Dialogue in intervisie 191 Werkwijze 192 De Straatvechter 193 4.2 Voice Dialogue in begeleide intervisie 197 De Geërgerde 197 4.3 Voice Dialogue in supervisie 201 De Strenge 201 HOOFDSTUK 5 Voice Dialogue in relatie tot andere benaderingen 205 5.1 Een beknopt historisch overzicht 205 5.2 Voice Dialogue vergeleken met enkele methodieken in de ggz 208 Ego states-therapie 208 Gestalt 209 Transactionele Analyse en ego-posities 209 Schematherapie 209 Acceptance and Commitment Therapie (ACT) 2 1 1 5.3 Wat heeft deze vergelijking opgeleverd? 2 1 1 Nawoord 213 Woord van dank 215 Lijst met subpersonen 219 Veelvoorkomende subpersonen 219 Specifiekere subpersonen 220 Verklarende woordenlijst 223 Geraadpleegde literatuur 227 Over de auteurs 233 Voice Dialogue training en opleiding 235Details

  EAN :9789085600763
  Auteur: 
  Uitgever :SWP, Uitgeverij B.V.
  Publicatie datum :  17-09-2021
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :229 mm
  Breedte :160 mm
  Dikte :15 mm
  Gewicht :418 gr
  Status : Bestelbaar
  Aantal pagina's :236