Publiek management Bekijk groter

Publiek management

Verkrijgbaar

Dit boek heeft als doel om zowel studenten als publieke managers inzicht te geven in de spanningen en dilemma’s waarmee leidinggevenden van publieke organisaties in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Meer details

34,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave 2018, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 288p.

Meer informatie

Publieke organisaties vervullen cruciale functies in de maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze daarbij transparant opereren, maar ook efficiënt en flexibel zijn. Dit boek heeft als doel om zowel studenten als publieke managers inzicht te geven in de spanningen en dilemma’s die uit deze verwachtingen voortkomen en waarmee leidinggevenden van publieke organisaties in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Het balanceren tussen tegenstrijdige waarden loopt als rode draad door het boek, waarmee het bijzondere karakter van publiek management duidelijk wordt.
In deel 1 van het boek wordt de context van publiek management beschreven op zowel macro-, meso- als microniveau.
In deel 2 wordt ingegaan op de verschillende taakvelden van publieke managers, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de relatie met de omgeving, zoals netwerkmanagement en coproductie, en interne managementvraagstukken, zoals leiderschap, teamwerk en diversiteit.

Bij dit boek hoor een website met extra studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit een begrippentrainer, opdrachten met antwoorden en links naar extra informatie.

Publiek management is bedoeld voor studenten aan opleidingen als bestuurskunde, beleidswetenschap, bestuurs- en organisatiewetenschap en politicologie. Daarnaast is het boek geschikt voor professionals die beleid en organisatie in het publieke domein vorm geven als manager, consultant of betrokken uitvoerder. Het boek geeft een overzicht van de ‘state of the art’ van het onderzoek naar publiek management, daarbij telkens toegelicht met voorbeelden uit de praktijk.

Auteurs

Wim van Noort

Wim van Noort werkte tot 2018 als universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Sindsdien zet hij zich als vrijwilliger in voor de publieke zaak, met name voor vergroening en verduurzaming, en voor zorg en welzijn voor ouderen.


Sandra Groeneveld

Sandra Groeneveld is verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.


Marieke van der Hoek

Marieke van der Hoek is verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.


Jelmer Schalk

Jelmer Schalk is verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.


Joris van der Voet

Joris van der Voet is verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.