Leren rekenen Bekijk groter

Leren rekenen

Werken met de modellen uit het Protocol ERWD

Verkrijgbaar

Dit boek biedt (aankomende) leerkrachten handvatten om hun reken-wiskundelessen af te stemmen op de rekenvaardigheid en de ontwikkeling van de leerlingen, onafhankelijk van de rekenmethode.

Meer details

26,00 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Jaar van uitgave 2019, 2de druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 136p.

Meer informatie

Leren rekenen. Werken met de modellen uit het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie) biedt pabostudenten en leerkrachten handvatten om hun reken-wiskundelessen af te stemmen op de rekenvaardigheid en de ontwikkeling van de leerlingen, onafhankelijk van de rekenmethode. De grootste problemen in het reken-wiskundeonderwijs worden ervaren vanaf groep 5 maar zijn vrijwel altijd ontstaan in de prille rekenontwikkeling. Door zeker in de periode waarin de basisvaardigheden worden aangeleerd goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, wordt voorkomen dat leerlingen grote rekenachterstand en/of rekenproblemen ontwikkelen. En als deze problemen onverhoopt toch ontstaan zijn, kun je ze ook bij de wortel weer aanpakken.

Met behulp van de drie modellen (het model hoofdfasen in de leerlijn, het drieslagmodel en het handelingsmodel) uit het Protocol kun je de leerlingen een stevige rekenbasis meegeven. Deze modellen geven leerkrachten greep op de opbouw van leerlijnen, de bijpassende rekendidactiek en de wijze waarop je de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart kunt brengen en kunt begeleiden. Elk model wordt in een apart hoofdstuk uitgewerkt. Met opdrachten, vragen en casussen wordt steeds de link naar de beroepspraktijk van de leerkracht gelegd.

Bij het boek hoort een eveneens vernieuwde website met aanvullend materiaal zoals (voorbeeld)antwoorden op de reflectievragen, artikelen, filmfragmenten, meer voorbeelden, verwijzingen naar waardevolle websites en oefenopdrachten.

In deze grondig herziene tweede druk is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over onder andere het lesgeven aan zwakke(re) leerlingen, diagnostisch onderwijzen volgens het Protocol ERWD en leraarvaardigheden op 3 sporen.

Een klankbord van pabo-docenten beoordeelde de inhoud. Eén van hen schreef:
“Ik word blij van dit boek. De studenten kunnen zo aan het werk achter het bureau en daarna naar de praktijk om het zelf nog eens in het echt doen.”

Auteurs

Cathe Notten

Cathe Notten is zelfstandig onderwijsadviseur. Zij is hoofdredacteur van het tijdschrift voor rekenwiskunde-onderwijs Volgens Bartjens en verzorgt begeleiding en nascholing van leraren in het basisonderwijs op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs.