De invloed van het werkgeheugen op het leren Bekijk groter

De invloed van het werkgeheugen op het leren

handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs

9789088503993

Verkrijgbaar

Dit toegankelijk boek maakt duidelijk welke rol het werkgeheugen speelt bij leren en hoe kinderen baat kunnen hebben van het implementeren van theoretisch onderbouwde interventies en strategieën die zorgen voor een sterk raamwerk van geheugensteun.

Meer details

18,50 € incl. btw

Datasheet

Uitgeverij SWP
Jaar van uitgave 2013, 1ste druk
Bindwijze paperback
Aantal pagina's 120p.

Meer informatie

Deze toegankelijke gids stelt basisschoolleerkrachten, speciaal onderwijsleerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, remedial teachers, orthopedagogen in staat te begrijpen hoe het werkgeheugen functioneert en hoe het in leersituaties ondersteund kan worden. De auteurs hebben door onderzoek aangetoond dat een zwak werkgeheugen leidt tot leerproblemen bij bijvoorbeeld kernvakken als taal en rekenen. De capaciteit van het werkgeheugen is doorslaggevend voor het leveren van goeie leerprestaties. Door het observeren van kinderen met een zwak werkgeheugen tijdens hun dagelijkse bezigheden in de klas werd duidelijk dat hun frustraties, mislukkingen en gemiste leermomenten naar voren komen als ze bezig zijn met activiteiten die het geheugen te zwaar belasten.

Problemen met het werkgeheugen op school worden vaak niet opgemerkt, of worden geduid als een gebrek aan concentratie (zoals 'luistert niet' of 'snel afgeleid') of als gebrek aan motivatie ('heeft geen belangstelling'). Kinderen met een zwak werkgeheugen beginnen meestal op een goede manier aan een opdracht, maar vergeten vervolgens de belangrijke informatie die nodig is om de taak af te ronden; als er dan geen steun komt, bestaat wel de kans dat ze worden afgeleid of gaan dagdromen. Dit soort gedrag kan het directe gevolg zijn van fouten van het werkgeheugen en dat gedrag kan worden verminderd door effectief klassenmanagement. Interventie op het juiste moment kan het kind aan het werk houden. Kinderen met een zwak werkgeheugen vormen een duidelijke categorie zorgleerlingen en hebben gerichte hulp nodig om te kunnen voldoen aan de reguliere eisen in de klas.

Bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen op leergebieden is het vrij algemeen om problemen van het werkgeheugen te beschouwen als bijverschijnsel van een van de bekende problemen als dyslexie, taalstoornissen of ADHD. In geen van deze gevallen is een zwak werkgeheugen een criterium voor de diagnostisering, hoewel de combinatie wel vaak voorkomt. Een zwak werkgeheugen komt zeker even vaak voor als de boven genoemde stoornissen.

Dit boek maakt duidelijk welke rol het werkgeheugen speelt bij leren en hoe kinderen baat kunnen hebben van het implementeren van theoretisch onderbouwde interventies en strategieën die zorgen voor een sterk raamwerk van geheugensteun.

Auteurs

Susan E. Gathercole

Susan E. Gathercole (BSc, PhD, CPsychol) is professor in de psychologie aan de universiteit van York. Ze is cognitief psycholoog en heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar geheugen en leren bij kinderen met standaardontwikkeling, bij kinderen met een scala aan ontwikkelingsproblemen en bij volwassenen. Zij heeft meer dan 100 publicaties over dit onderwerp op haar naam staan. Ze is mede-auteur van diverse wetenschappelijke uitgaven.
De afgelopen jaren houdt ze zich bezig met het maken van de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar de onderwijspraktijk, in samenwerking met wetenschappers en praktijkmensen uit het onderwijsveld.


Tracy Alloway

Tracy Packiam Alloway (PhD) is verbonden aan de universiteit van North Florida. Haar interesse gaat uit naar de invloed van het werkgeheugen op leren en ze heeft verschillende grootschalige onderzoeken gedaan om vast te stellen waarom kinderen met problemen met het werkgeheugen vaak falen op school.
Haar werk heeft duidelijk gemaakt, dat de capaciteit van het werkgeheugen een voorspellende waarde heeft voor latere vorderingen bij lezen en rekenen.
Inzicht in het profiel van het werkgeheugen van een kind is essentieel voor het bieden van passende leerondersteuning en ze is nu betrokken bij een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van goede interventies voor kinderen met geheugenproblemen.
Gedurende haar onderzoeken heeft ze samengewerkt met onderwijsprofessionals, zoals orthopedagogen, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten en logopedisten.
http://tracyalloway.com