Burgerschap! 'Dat doen we toch al?' Bekijk groter

Burgerschap! 'Dat doen we toch al?'

Een praktische werkwijze voor de basisschool

Verkrijgbaar

Een stapsgewijze oriëntatie op burgerschap en integratie in de basisschool. Met tal van praktische voorbeelden en ideeën waarmee elke school haar eigen aanpak kan kiezen.

Meer details

25,90 € incl. btw

Datasheet

colofonpaperback - 184p.
jaar2013
UitgeverijSWP

Meer informatie

Burgerschap raakt het hart van de school. Het vertrekpunt voor het gesprek over burgerschap zijn de leerlingen en de wijk waarin de school staat. In de praktijk blijken ook de opvattingen van de leerkrachten een bepalende factor. In de school zijn vaak al allerlei initiatieven die betrekking hebben op burgerschap, omdat de school een bepaalde levensbeschouwing heeft, maar het kan ook een project zijn: een Derde wereldproject, een schoolkrant, of een uitwisselingsproject. Daar is ooit voor gekozen, vanuit een bepaalde overtuiging. Om al deze initiatieven te verbinden en scholen te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen aanpak, hebben wij een praktijkgericht boek ontwikkeld. Daarom kozen we ook voor de passende de titel van dit werkboek: 'Burgerschap, dat doen we toch al?'

Initiatieven rondom burgerschap zijn er genoeg, maar wij willen het gesprek aangaan over vragen als:

  • Hoe verbindt de school de eigen identiteit en pedagogisch-didactische visie aan een goede leeromgeving voor de kinderen?
  • Hoe maak je een doorlopende leerlijn voor burgerschap en integratie?
  • Een doordachte aanpak van burgerschap en integratie biedt een kans voor schoolontwikkeling.

Burgerschap en integratie gaan uiteindelijk over hoe je met elkaar omgaat: leerlingen, leerkrachten, en ouders. Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Hoe leren we niet alleen kennis te maken met democratie, maar er ook deel van uit te maken? Voor het bepalen van een gedragen schoolvisie is geen ingewikkeld gesprek nodig, maar een gesprek van alledag, zoals u dat voert in de teamkamer.

Dit boek bevat een stapsgewijze oriëntatie op burgerschap en integratie in de basisschool. Met behulp van de werkwijze die we schetsen, kiest u vervolgens uw eigen aanpak, op basis van uw eigen ambitieniveau. In het praktijkboek staan tal van voorbeelden en ideeën over burgerschap in de school. In de bijlagen zijn verschillende werkwijzen en een overzicht van methodieken opgenomen. Het werkboek is geschikt voor:
- Het starten met burgerschap en integratie
- Een periodieke kwaliteitsdiscussie
- Het doorontwikkelen van burgerschap en integratie tot schoolontwikkeling

Bij aanschaf van deze titel krijgt u toegang tot een website, waarop ondersteunend materiaal wordt aangeboden.

Auteurs

Frank Studulski

Frank Studulski (Rotterdam, 1964) studeerde sociale geografie te Utrecht, met als specialisatie demografie. Hij werkte bij de Besturenraad PC Onderwijs, de Adviesraad voor het Onderwijs en het ministerie van OCenW. Vanaf 2001 werkt hij bij Sardes waar hij met name is betrokken bij het begeleiden van gemeenten bij brede school ontwikkeling en jeugdbeleid (consultatietrajecten, workshops) als onderzoeker en opsteller van rapporten over onderwijskansen, innovatie en kwaliteitszorg.


Lilian van der Bolt

Lilian van der Bolt studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 1998 was zij aan de UvA verbonden als docent en als AiO. Zij promoveerde in 2000 op een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen. Daarna werkte zij op het Pedologisch Instituut van de CED-Groep te Rotterdam als onderzoeker en als ontwikkelaar van onder meer observatie- en meetinstrumenten voor sociale competenties. Lilian werkt vanaf 2001 advies- en onderzoeksbureaubij Sardes waar zij onder meer betrokken is bij projecten op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap, leerlingparticipatie, adaptief onderwijs en mediawijsheid. Zij deed onder andere onderzoek naar de betrokkenheid van leerkrachten bij onderwijsinnovaties en naar de kwaliteit en de uitvoering van VVE-programma's. Zij participeert ook in internationale projecten op het gebied van voorschools en speciaal onderwijs.


Maryse Broek

Maryse Broek is afgestudeerd in de Sociale en Organisatie Psychologie en heeft een bachelor in de Politieke wetenschappen. Beide studies deed zij aan de Universiteit Leiden. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op gedrag van jongeren, met name op het effect van de emoties geborgenheid, schaamte en agressie. Centrale vraag in haar scriptie was hoe agressie onder jongeren kan ontstaan en ook kan worden voorkomen.
Na de universiteit volgde zij de opleiding tot mediator/conflictbemiddelaar. Binnen de mediation houdt zij zich vooral bezig met onderwijs mediation, leerlingbemiddeling en buurtbemiddeling.
Als zelfstandig ondernemer was zij betrokken bij onderzoeken voor de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen, het Nederlands Instituut van Psychologen en de William Schrikker Jeugdbescherming.
Maryse Broek is vanaf september 2012 werkzaam als Junior-Adviseur bij Advies- en onderzoeksbureau Sardes.