Lieven De Cauter

Lieven De Cauter is filosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist. Hij doceert aan het departement Architectuur van de KU Leuven en de mediaschool RITCS. Hij publiceerde o.a. Archeologie van de kick (1995), De capsulaire beschaving (2004), De oorsprongen of het boek der verbazing (2011), Metamoderniteit voor beginners (2015) en is medeauteur van het Klein lexicon van het managementjargon (EPO, 2016).Essays/opiniestukken

dewereldmorgen.be - 1/01/2017 - Een nieuw mensbeeld voor 2017 (mijn filosofische nieuwjaarsbrief)