Karim Zahidi

Karim Zahidi is filosoof en wiskundige, docent wetenschapsfilosofie en logica, Centrum voor Wijsgerige Psychologie, Universiteit Antwerpen.Essays/opiniestukken