Marc Vandepitte

Marc Vandepitte (1959) is filosoof en publicist. Hij is licentiaat wiskunde (RUG, 1980), godsdienstwetenschappen (KUL, 1984), moraaltheologie (KUL, 1988), filosofie (KUL, 1993) en vrij student in verschillende vakken economie. Hij is docent maatschappelijke vorming en is actief in de andersglobaliseringsbeweging.
Hij was medeauteur van Teksten voor de 21ste eeuw (EPO, 1988), Socialisme en vrijheid (EPO, 1990) en NGO's. Missionarissen van de kolonisatie? (EPO, 1994).Essays/opiniestukken

Marc Vandepitte blogt op dewereldmorgen.be