Henk Meert

Henk Meert was hoofddocent aan het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de KULeuven en was sinds 2001 als research associate verbonden aan het Joint Centre for Scottisch Housing Research, een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de University of St. Andrews en de University of Dundee. Hij schreef talrijke studies, en was voorzitter van Opbouwwerk Pajottenland. Op 20 oktober 2006 overleed hij geheel onverwacht op 43-jarige leeftijd.Essays/opiniestukken