cultuurkritiek Er zijn 44 producten

per pagina
Toont 1 - 25 van de 44 items
 • Kunst, maatschappij, verzet
  Rau

  Via een betoog en in dialoog bespreekt kunstenaar Milo Rau wat het (stads)theater van de toekomst zou kunnen zijn.

  22,50 €
 • Art, Society, Resistance
  Rau

  First through a programmatic text for engaged art, then in dialogue with critic Marijn Lems, and finally through the speeches of some NTGent makers. Rau (as artistic director) together with Lara Staal, Chokri Ben Chikha, Jesse Vandamme, and Miet Warlop imagine The (City) Theatre of the Future.

  22,50 €
 • Offermanns (red.)

  Dit boek bevraagt vooringenomen aannames, waardes en benaderingen van grafisch ontwerp. Het combineert casestudies en kritische reflecties, en probeert een gemeenschappelijke basis te schetsen voor de uitgangspunten en waardesystemen van grafisch ontwerp in een geglobaliseerde samenleving. Met prachtige illustraties (hoofdstukopeningen) van studenten.

  25,00 €
 • Over raken en geraakt worden
  De Munck, Gielen

  Inspirerende en intieme longread over kwetsbaarheid, de ambiguïteit van safe spaces en de vaardigheden die we verwerven door esthetische ervaringen.Een pleidooi voor openheid en mededogen, over het potentieel van kunst om ons te helpen ons open te stellen.

  7,50 €
 • Kritiek op de rechtse cultuurpolitiek
  Hermans, Vanderbeeken

  Een kroniek van het historisch cultuurprotest tegen een politieke agenda die wil besparen om te kunnen vermarkten en die het cultuurbeleid wil inzetten als een instrument voor de Vlaamse natievorming

  20,00 €
 • Wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera’s vertellen over onze identiteit
  Blommaert

  Een prikkelend essay over hoe we ons presenteren op sociale media, big data en over de vraag: wat doén we eigenlijk online?

  12,50 €
 • De crisis - De heer Phister
  Kierkegaard

  Een verzameling van acht voorwoorden op onbestaande boeken, voorafgegaan door een voorwoord. Een uniek werk dat het postmoderne denken in de tijd vooruit is gebleken.

  27,90 €
 • Leven tussen chaos en orde
  Dijkman

  Een prikkelende beschouwing over controledrift, avontuurzin, idealisme en zinnelijke overgave.

  14,50 €
 • De Cauter

  Dit is een filosofisch sprookjesboek, het boek der verbazing. Een verzameling poëtisch-filosofische miniaturen. Een brede waaier aan speelse, toegankelijke teksten die samen toch een stevig parcours vormen.

  22,50 €
 • vragen om cultuur

  Is de cultuur zoals wij die graag zien en die wij wellicht in haar kern zouden willen behouden nog wel wat wij denken dat zij is? Een pleidooi voor een bewuste en kritische levenshouding. In zes essays.

  19,50 €
 • Wagner

  In dit deel van de Richard Wagners Prozageschriften gaat Wagner in op de maatschappelijke functie van kunst.

  29,50 €
 • Over beeldcultuur, kunst en mystiek
  Van den Braembussche

  Een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.

  20,00 €
 • Buikema, Plate (red.)

  Hét handboek voor studenten genderstudies in de cultuurwetenschappen. Biedt ook de geïnteresseerde leek een kleurrijk beeld van een jong en politiek geëngageerd vakgebied. 2de geheel herziene en stevig uitgebreide editie met 8 nieuwe hoofdstukken.

  51,50 €
 • Rancière

  Rancière verzet zich tegen de gedachte dat het hedendaagse publiek van kunst en cultuur passief het getoonde aanschouwt. In zijn briljante analyse komt hij tot een radicaal andere visie op de geëmancipeerde toeschouwer en op kunst als politiek instrument.

  15,50 €
 • Adorno in context
  Hartle , Lijster

  De kunst van kritiek brengt teksten bijeen van internationale Adorno-kenners die de vraag naar de actualiteit van radicale cultuurkritiek centraal stellen.

  15,50 €
 • Essays over literatuur en filosofie
  Deleuze

  Laatste boek dat de Franse filosoof Gilles Deleuze zelf heeft samengesteld. Over de relatie tussen literatuur en filosofie, over schrijvers als Herman Melville, T.E. Lawrence en Leopold von Sacher-Masoch, en filosofen als Kant, Spinoza en Nietzsche.

  19,50 €
 • Logica van de gewaarwording
  Deleuze

  In 17 hoofdstukken gaat Deleuze de confrontatie met het werk van Bacon aan. De analyses komen uiteindelijk samen in een reflectie op Bacons werk als geheel. Inzicht in de schilderkunst van Bacon en een beeld van Deleuzes eigen filosofische ontwikkeling.

  20,50 €
 • Fragmenten, essays, kritieken
  Schlegel

  De teksten in dit boek tonen de jonge, revolutionaire Schlegel en weerspiegelen zijn stilistische veelzijdigheid. Zijn fundamentele vragen over taal, de onkenbaarheid van de wereld en de verbeeldingskracht van literatuur en poëzie zijn nog steeds actueel.

  19,50 €
 • Flusser

  Tweede deel van Flussers grote mediatheoretische trilogie, waarin hij de geschiedenis en ontwikkeling van communicatietechnieken in beeld en schrift vanaf de prehistorie tot en met het digitale tijdperk neerzet als een proces van toenemende abstractie.

  20,50 €
 • zestig brieven over kunst
  Antwerps Kunstenoverleg

  Kunstenaars, zakenlui, politici, journalisten, wetenschappers... schrijven een brief naar een geliefd iemand en vertellen hem/haar over het belang van kunst in hun leven.

 • El Haji

  Een openhartige essaybundel over een gesloten cultuur. Door persoonlijke gesprekken met zijn broers, zus en moeder laat Said El Haji zien hoe zijn familie en hij gevormd zijn door een patriarchale traditie van eer, plicht en mannelijke dominantie.

  15,45 €
 • Wagner

  Voor het eerst verschijnen in Nederlandse vertaling Wagners meest boeiende, bekende of beruchte teksten. Met uitgebreide inleiding en verklarende noten waarmee de lezer de teksten in de context van Wagners tijd, leven en muziekdramas kan plaatsen.

  25,50 €
 • Wagner

  De eerste Nederlandse vertaling van deze sleuteltekst uit Wagners proza. Onmisbare lectuur voor iedere Wagnerliefhebber.

  22,50 €
 • Groys

  De functie van het museum in de hedendaagse maatschappij belicht vanuit diverse invalshoeken.

  18,00 €
 • van Bastelaere, Bishop, Hartle , Ieven, Malevitsj , Laermans, ten Thije, van Winkel

  De auteurs nemen de kernbegrippen van Groys' visie op de functie van het museum in de hedendaagse maatschappij als uitgangspunt en plaatsen het werk van de filosoof/kunstcriticus in een breder perspectief.

  13,00 €
Toont 1 - 25 van de 44 items