psychologie Er zijn 84 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 84 items
 • Soudijn

  Deze geheel geactualiseerde, derde editie van het ethisch handboek voor de psycholoog gaat uitgebreid in op de beroepscode 2015 van het NIP. Met tal van concrete voorbeelden uit de praktijk en oefeningen om de ethische regels te doorgronden.

  29,99 €
 • Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining
  Giesen, de Mare

  Kinderen van 10 tot 14 jaar aan aan de slag met bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten om hun sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competentie te versterken. Gebaseerd op de KICK-training, Kunst In Contact met Kinderen.

  34,00 €
 • Hoe veerkracht door hechting, zelfregulatie en competenties versterkt kan worden
  Blaustein, Kinniburgh

  Deze toegankelijke en uitgebreide handleiding biedt een kader voor interventies bij jeugdigen en hun families die te maken hebben met meervoudig trauma en/of voortdurend trauma en maakt gebruikt van het ARC-model - Hechting, Zelfregulatie en Competenties.

  93,00 €
 • Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning
  Meulink

  Dit boek maakt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder wat bekend is over de oorzaken en de gevolgen van postpartum depressie. Met handvatten voor ondersteuning en behandeling en aandacht voor de impact op de betrokken kinderen.

  26,00 €
 • Ontwikkeling & psychopathologie
  de Wolf

  Een complete, overzichtelijke en diepgaande inleiding in de theorievorming van psychoanalyse. Geschikt voor de basisopleiding tot psychotherapeut en de opleiding tot klinisch psycholoog of psychiater.

  57,95 €
 • Verbeter je zelfbeheersing
  Mischel

  Het boek van de man achter de wereldberoemde test. In dit baanbrekende boek put Mischel uit decennia van fascinerend onderzoek en voorbeelden uit het dagelijks leven om de aard van wilskracht en zelfbeheersing te verkennen.

  22,99 €
 • Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK
  Klaver

  Een boek voor therapeuten, huisartsen, psychologen, neurologen, psychiaters, ... en iedereen die geïnteresseerd is in SOLK-problematiek. Een nieuwe manier van kijken naar deze problematiek en een nieuw behandelperspectief, de stressortherapie.

  31,00 €
 • Begeleid individueel spel in de gedragstherapie
  Höfer

  De auteur verduidelijkt de toepassing van het begeleid individueel spel binnen de gedragstherapeutische behandeling van kinderen en jeugdigen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, dialogen tussen psychotherapeut en cliënt, foto's en tabellen.

  42,00 €
 • De overtuigingskracht van het detail
  Goldstein, Martin, Cialdini

  De nieuwste inzichten uit de psychologie van het beïnvloeden. Van de auteurs van de bestseller Overtuigingskracht

  24,99 €
 • Delfos

  A better understanding of the effect of traumatic experiences on children and adolescents is to be expected when the true developmental perspective is taken into account.

  25,00 €
 • De persoonlijke reis van een neurowetenschapper door de donkere kant van het brein
  Fallon

  Uit scans blijkt dat de auteur het brein heeft van een psychopaat. Hoe kan hij dan toch gelukkig getrouwd zijn en vader van twee kinderen? In welke mate beïnvloedde zijn genetische aanleg zijn gedrag? Dat zoekt hij uit in dit boek.

  19,95 €
 • Handboek voor theorie en praktijk
  Korrelboom , ten Broeke

  Cognitieve gedragstherapie breed en diepgaand uitgewerkt. Een stevige theoretische onderbouwing en een hoog how to do it-karakter. Een compleet, onmisbaar boek voor therapeuten in opleiding en ervaren praktiserende therapeuten. 2de geactualiseerde en sterk uitgebreide druk.

  81,50 €
 • Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag
  van der Stel

  Dit boek bespreekt de achtergronden en kenmerken van zelfregulatie, met het accent op de ontwikkeling van de executieve functies en op het verband tussen zelfregulatie en psychische problematiek.

  28,00 €
 • Hoe zelfbeheersing werkt en wat je eraan kunt doen
  McGonigal

  Verleiding, verslaving, uitstelgedrag, stress, afleiding... het zijn geen persoonlijke zwakheden maar universeel menselijke ervaringen. Dit boek legt de oorzaken ervan uit en biedt zelfbeheersingsstrategieën om ze te counteren.

  20,00 €
 • Een theorie van menselijke wreedheid
  Baron-Cohen

  Simon Baron-Cohen bepleit een drastische herziening van het psychologisch inzicht in menselijke wreedheid, en de diagnose en behandeling van bepaalde stoornissen.

  21,95 €
 • Onderbouwing, uitleg en toepassing van diverse behandelvormen
  de Wolf

  Een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen van psychoanalytische behandelingen. Met wetenschappelijke verantwoording, maar ook met de nadruk op de praktijk.

  57,95 €
 • Behandeling van anorexia, bulimia en obesitas
  Delfos

  Martine Delfos beschrijft een behandeling van eetstoornissen vanuit het perspectief van de aanleg. Voor professionals die met mensen met eetstoornissen werken en voor de mensen zelf. Niet bedoeld als zelfhulpboek.

  21,00 €
 • Boswijk-Hummel

  Op systematische en bijna 'simpele' wijze legt Riekje Boswijk uit wat er met je energie gebeurt tijdens ruzies, hoe een machtsstrijd ontstaat en verloopt én wat je kunt doen om ruzies uit de knoop te halen en eventueel te voorkomen.

  24,00 €
 • Boosheid erkennen, begrijpen, loslaten
  Boswijk-Hummel

  Dit boek geeft inzicht aan iedereen die om professionele redenen meer wil weten over boosheid en er effectiever mee wil leren werken, maar is ook toepasbaar in persoonlijke relaties zoals tussen partners, ouders, familie, vrienden, buren, of collegas.

  24,00 €
 • Wat gezichten zeggen
  Ekman

  Een eersteklas veldgids voor het herkennen van emoties in het wild. Met een uitvoerige verhandeling over gemoedsaandoeningen, hun uitdrukking en de beheersing daarvan.

  22,99 €
 • Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding
  Rigter

  7 belangrijke stromingen in de psychologie: psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, systeemtheorie, omgevingspsychologie en biologische psychologie; met hun toepassing in hulpverlening en opvoeding.

  39,50 €
 • Meditatie in de psychosynthese
  van Cuilenburg

  Kom door middel van meditatie meer in contact met de kern van je bestaan en krijg zicht op je vele mogelijkheden en kwaliteiten. Gebaseerd op de psychosynthese, een humanistische en transpersoonlijke richting binnen de hedendaagse psychologie.

  23,00 €
 • De eerste jaren van een veranderd leven
  Boswijk-Hummel

  Wanneer een vrouw haar eerste kind krijgt, verandert haar leven zo ingrijpend, dat je met recht kunt zeggen dat zowel de moeder als het kind wordt geboren. Een boeiende beschrijving van de processen die plaatsvinden na een geboorte.

  24,00 €
 • De energie van het hart in relaties
  Boswijk-Hummel

  Een heldere en gedetailleerde beschrijving van de verschillende verschijningsvormen van liefde: vreugde, extase, mededogen, opofferingsgezindheid, verlangen, troost, vertrouwen, geduld, wanhoop, stoutmoedigheid, tederheid, ontroering en verontwaardiging.

  22,00 €
 • De neurolinguïstische methode voor gedragsverandering - Werkvoorbeelden
  Bandler, Grinder

  30,00 €
Toont 51 - 75 van de 84 items