geestelijke gezondheidszorg Er zijn 98 producten

per pagina
Toont 76 - 98 van de 98 items
 • Methodisch werken aan participatie en zelfregie
  Wolf

  Dit boek biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden. 2de herziene druk

  34,95 €
 • Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel
  Korevaar, Dröes

  Dit handboek helpt zorgprofessional en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen.

  45,95 €
 • Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
  Hoffer

  Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt.

  26,00 €
 • Een leven in beeld (PICOWO-serie deel 9)
  Delfos

  Heldere en duidelijk beschreven methode, geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening, zorg of onderwijs om het kind, de jongere of de volwassen in de context van diens hele levensloop te zien. Stimuleert reflectie en zelfreflectie.

  21,00 €
 • Principes, perspectieven en praktijken
  van Weeghel, Pijnenborg , van 't Veer, Kienhorst

  Het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. Over publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en effectieve strategieën en interventies om stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

  51,50 €
 • Eliëns

  Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen.

  44,00 €
 • Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
  Geurts, Müller, Tenwolde

  Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beïnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.

  27,95 €
 • Working with the CARe model
  Wilken , den Hollander

  Uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, SRH. Met veel praktijkvoorbeelden. Geschikt voor opleiding en training van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

  32,90 €
 • Methodeboek maatschappelijke opvang
  Haspels , Hemminga, Haak

  De 4 pijlers van competentiegericht begeleiden - bejegening cliënt, proactief werken, perspectief bieden, netwerk betrekken - zijn in dit boek vertaald in concrete handvatten voor de professionals op de werkvloer.

  24,00 €
 • Begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg
  den Boer

  Dit beschrijft het proces dat de cliënt eerst zelf en daarna met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering.

  44,95 €
 • Landelijk onderwijsarrangement
  Franssen, van Tol, Weerman

  Leidraad voor hogescholen, informatiebron voor opleiders en professionals in het werkveld rondom de geestelijke volksgezondheid die een beeld geeft van de kennis en vaardigheden die de beroepsgroep van de ggz-agoog in huis heeft.

  13,50 €
 • Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld
  de Weerd, Slaa, Muste

  Praktisch en levendig handboek met aandacht voor zowel theorie als praktijk. Zeer geschikt voor de opleiding en als naslagwerk voor professionals.

  42,50 €
 • van der Helm, Kröger , Schaftenaar , van Vliet

  Dit boek beschrijft de moeilijke taak van sociotherapeuten in de gesloten psychiatrische zorgen en TBS om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.

  44,00 €
 • Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg
  Veling, van der Wal, Jansen, van Weeghel

  De beschikbare kennis over eerste psychose gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Onmisbaar voor alle professionals die in de vroegepsychosezorg willen werken.

  41,00 €
 • Praktijken en dilemma's bij de inzet van ervaringsdeskundigheid
  Weerman

  Wat is de betekenis en meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de zorg aan verslaafden? Wat weten we hierover? Welke valkuilen zijn er? Wat moet veranderen in opleidingen en beroepsopvattingen?

  31,00 €
 • Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
  Wilken , den Hollander

  Dit handboek gaat in op de geschiedenis, uitgangspunten en methodiek van psychosociale rehabilitatie. Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang.

  47,00 €
 • De rol van veilige strijd bij het ontstaan en het herstel van een psychose
  de Pater

  Vanuit haar ervaring met mensen die vatbaar zijn voor psychose pleit de auteur voor een nauwe samenwerking tussen patiënt, familie en hulpverleners.

  34,00 €
 • Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen
  Dröes, Witsenburg

  Bundel met voorbeelden van herstelondersteunende hulpverleningspraktijken in Nederland en de Engelstalige wereld aangevuld met beschouwende stukken over rehabilitatie en herstelondersteunende zorg.

  33,00 €
 • Andreoli, Ganzevles, van Weeghel

  Inspirerende beschrijving van een rehabilitatiepraktijk aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van ouderen met ingrijpende psychische problematiek, zowel in de ambulante hulpverlening als in klinische verblijfsafdelingen en beschermende woonvormen.

  25,00 €
 • Het gezicht van alcohol
  Dijkman, Euser

  Een indringende en openhartige getuigenis over alcoholverslaving en hoe ermee te breken. Een verhaal met ziel, over pijn, schaamte en liefde.

  17,50 €
 • Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie
  Bauduin, Kanne

  Praktijkvragen van hulpverleners en managers in psychiatrie en rehabilitatie rond ethische kwesties worden besproken aan de hand van ethische gespreksmethoden en theorieën.

  25,95 €
 • van mensen met psychische aandoeningen (Passage-cahier)
  Boevink, Plooy , van Rooijen

  Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid krijgen in dit cahier expliciet betekenis in verhalen die worden verteld door degenen die aan den lijve ondervinden wat deze begrippen betekenen.

  29,00 €
 • Zelfverwonding begrijpen en overwinnen
  Levenkron

  29,00 €
Toont 76 - 98 van de 98 items

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten