humanisme Er zijn 21 producten

Toont 1 - 21 van de 21 items
 • Waardenwerkcahier 3
  Suárez Müller, Duyndam

  Tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek over de inzet, de praktische betekenis en de humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele maatschappelijke vragen.

  19,90 €
 • Tien filosofen van de oudheid tot nu die zowel met hun denken als hun doen hebben bijgedragen tot het moderne humanisme. Onder hen ook denkers uit India en de Arabische wereld.

  16,95 €
 • Tussen humanisme, vrijzinnigheid en religies
  Oostdijk

  Dit boek zoekt naar bruggen tussen gelovigen en niet- of anti-godsdienstigen. Het wil ook inspelen op het zoeken naar zingeving en verbinding, in deze tijd van vervreemding en individualisering.

  17,00 €
 • Schreijnders

  Rudy Schreijnders onderzocht in hoeverre het essay opgevat kan worden als een bij het humanisme passend literair genre. Humanistisch Erfgoed 22

  25,00 €
 • Bouwstenen voor een kritisch humanisme - deel 2
  Kunneman

  In het licht van de grote complexiteit en de urgentie van de vragen waar wij mensen aan het begin van de 21ste eeuw voor staan, biedt amor complexitatis een nieuwe zoekrichting.

  41,00 €
 • Levensherinneringen van een homohumanist
  Tielman

  Rob Tielman blikt naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag terug op zijn jeugd, zijn activiteiten in de homo/lesbische beweging, en in de humanistische beweging. Tenslotte rondt hij zijn memoires af met zijn ervaringen als nije Fries.

  20,00 €
 • De verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980
  van Alphen

  In dit boek worden de opvattingen over de verhouding tussen het persoonlijke en het politieke vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren tachtig in Nederland onderzocht, voor de humanistische en de homolesbische beweging.

  24,99 €
 • De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970
  Stolk

  Hoe denken vrijdenkers, anarchisten en humanisten over opvoeding en onderwijs en hoe hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijs in Nederland?

  27,50 €
 • Humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten
  Gasenbeek

  13 oorspronkelijke teksten van Piet Spigt, illustraties en 6 speciaal voor deze bundel geschreven teksten over Piet Spigt geven samen een beeld van de geschiedenis van het vrijdenken en humanisme tussen 1945 en 1980.

  24,99 €
 • Een humanistische bloemlezing
  Coster, Coomans, Gasenbeek

  Een bloemlezing met 100 teksten als bron van bezinning en bezieling voor humanisten. Voor mensen, door mensen en voor een zinvol bestaan.

  20,00 €
 • Normatieve professionalisering als politiek perspectief
  Kunneman

  Deze oratie gaat over de tijd waarin wij leven en de grote vragen die op ons afkomen.

  9,00 €
 • Een (her)uitgave van Jan Hovings levensherinneringen en radioredes tegen de Jodenhaat
  Stolk, Gasenbeek

  Autobiografische geschriften en radioredes tegen het antisemitisme van Jan Hoving, een van de voormannen van de vrijdenkersbeweging in het Interbellum.

  15,00 €
 • Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten
  Gasenbeek

  Multatuli belicht als inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten.

  14,50 €
 • Een begeesterd humanist
  Gasenbeek, van den Berg

  Een rijk geïllustreerde bloemlezing teksten van Tielman. Niet alleen bedoeld om terug te blikken, maar ook ter inspiratie voor het humanisme nu en in de toekomst.

  30,00 €
 • 25 jaar Humanistisch Vredesberaad
  Breekveldt

  Dit boek brengt je terug in de tijd van de vredesdemonstraties, de bom, en de schijnvrede erna, geïnteresseerd en betrokken, maar ook met enige afstandelijkheid.

  15,00 €
 • Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten
  Derkx

  In deze bloemlezing wordt een beeld gegeven van de manier waarop Van Praag in de loop der jaren zijn gedachten over het humanisme heeft ontwikkeld.

  15,00 €
 • Studies naar humanistische bronnen van zin
  Alma, Smaling

  Verrassende inzichten in een eigentijds humanisme met verbindende kracht in onze samenleving.

  27,00 €
 • Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie
  van Alphen, Kuijlman

  Dit boek geeft niet alleen een historische schets van 40 jaar humanistisch geestelijke verzorging in gevangenissen in Nederland, maar geeft door praktijkverhalen ook een inkijk in het werk van de gevangenishumanist.

  12,50 €
 • Bouwstenen voor een kritisch humanisme - Deel 1
  Kunneman

  In naam van welke waarden kunnen de autonomie en onverzadigbaarheid van het dikke-ik in het dagelijks leven begrenst worden zonder diens eigenheid geweld aan te doen? Een antwoord vanuit een kritisch-humanistisch perspectief.

  28,00 €
 • De Europese humanistische traditie
  Vanheste

  In dit essay stelt Jeroen Vanheste voor de ziel van Europa te zoeken in zijn humanistische traditie.

  12,90 €
 • Leven tegen de stroom in
  Gasenbeek, de Jong, Edelman

  19 bijdragen van uiteenlopende schrijvers geven tezamen een overzicht van Constandses ideeën en de ontwikkeling daarvan.

  13,60 €
Toont 1 - 21 van de 21 items

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten