filosofie algemeen Er zijn 145 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 145 items
 • Rousseau

  De meest grondige afrekening met een kunstgenre die de filosofie ooit heeft voortgebracht. Voor het eerst in Nederlandse vertaling. 

  15,00 €
 • Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie
  Moor

  Een gewaagd boek over de relatie tussen kunst en werk. Het werpt een ongewone blik op organisatie en werk en confronteert de lezer met het onalledaagse denken van de filosofie.

  29,95 €
 • Rancière

  Rancière laat in dit boek zien hoe democratie sinds de Grieken steeds opnieuw is gedefinieerd en stelt dat het vandaag de dag wederom een nieuwe invulling nodig heeft.

  18,00 €
 • Badiou, Bourdieu , Butler, Didi-Huberman, Rancière

  De auteurs gaan in op de betekenis en context van het begrip 'het volk'. De diverse teksten hebben gemeen dat zij een simplificering van het begrip volk tegengaan en het stevig verankeren in emancipatoire ontwikkelingen.

  18,00 €
 • Raunig

  Over de toekomst van de universiteit binnen de kenniseconomie en over de transformatie van creatieve praktijken.

  18,00 €
 • Introductie taalfilosofie
  van der Niet

  Een toegankelijke inleiding in de taalfilosofie die je leidt langs woorden en zinnen, verwijzen en redeneren, structuur en betekenis.

  19,90 €
 • Een pleidooi voor herijking
  Kloens, van Duijn

  Grote denkers en invloedrijke theorieën over liefde en relaties, van het vroege Jodendom tot de moderne tijd.

  24,90 €
 • Wetenschappers & kunstenaars op zoek
  de Kok

  Ton de Kok geeft met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van 25 wetenschappers en kunstenaars met de vraag Wat is God?

  19,95 €
 • Heidegger

  Het inmiddels fameuze gelegenheidsgeschrift waarin Heidegger het humanisme als het globale ethos van de Westerse cultuur en de daarvoor bepalende metafysica onder kritiek stelt.

  16,90 €
 • 40 plekken van herinnering
  Gasenbeek

  Een veertigtal personen, organisaties en onderwerpen die van bijzondere betekenis zijn voor de humanistische traditie in Nederland. Iedere bijdrage gekoppeld aan een concrete plek.

  19,90 €
 • Zijn zoektocht naar allesomvattende wijsheid
  Woldring

  In zijn zoektocht naar allesomvattende wijsheid laat Comenius zien dat de beginselen van wijsheid in het alledaagse leven verborgen liggen.

  24,90 €
 • Kierkegaard

  Enkele hoogtepunten uit Kierkegaards schrijverschap.

  42,90 €
 • Lorey

  De fundamentele onzekerheid over inkomen en levensonderhoud is een regime geworden, een allesoverheersende manier van hoe we geregeerd worden en onszelf regeren.

  17,00 €
 • Over beeldcultuur, kunst en mystiek
  Van den Braembussche

  Een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.

  20,00 €
 • Een kritische rondgang door het exclusieve resort van de menselijke existentie - Een wijsgerig-antropologische studie
  Jongbloed

  In dit boek zoekt de auteur vanuit het grensgebied tussen academische en niet-academische filosofie naar fundamenten van menselijke existentie te midden van een verder materiële werkelijkheid.

  29,95 €
 • Pinxten

  In dit boek gebruikt Rik Pinxten zichzelf wel als ingangspoort tot een universeel verhaal: dat van de grote verschuivingen van onze naoorlogse geschiedenis. Een filosofisch boek en een parabel over het leven van en in de westerse cultuur.

  24,90 €
 • Over onmodern geluk
  Verplaetse

  Aan de hand van persoonlijke ervaringen, religieuze tradities, westerse literatuur en filosofie, culturele, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen onderzoekt Jan Verplaetse onze fascinatie voor bloed.

  22,95 €
 • Een zoektocht naar de rol van het toeval in de wereld
  Gooijer

  Hoe hebben filosofen, wetenschappers, kunstenaars en ook theologen tegen het toeval aangekeken en wat hebben deze inzichten betekend voor de hedendaagse mens? Een zoektocht die tot verrassende conclusies leidt.

  24,95 €
 • Debord

  Dit werk, oorspronkelijk gepubliceerd in 1967, heeft niets aan relevantie ingeboet, want de geschiedenis doet er alles aan om Debords analyses te bevestigen. De spektakelmaatschappij, als extreme vorm van kapitalisme, breidt zich uit over de hele planeet.

  22,50 €
 • Rancière

  Rancière verzet zich tegen de gedachte dat het hedendaagse publiek van kunst en cultuur passief het getoonde aanschouwt. In zijn briljante analyse komt hij tot een radicaal andere visie op de geëmancipeerde toeschouwer en op kunst als politiek instrument.

  15,50 €
 • Adorno in context
  Hartle , Lijster

  De kunst van kritiek brengt teksten bijeen van internationale Adorno-kenners die de vraag naar de actualiteit van radicale cultuurkritiek centraal stellen.

  15,50 €
 • Essays over literatuur en filosofie
  Deleuze

  Laatste boek dat de Franse filosoof Gilles Deleuze zelf heeft samengesteld. Over de relatie tussen literatuur en filosofie, over schrijvers als Herman Melville, T.E. Lawrence en Leopold von Sacher-Masoch, en filosofen als Kant, Spinoza en Nietzsche.

  19,50 €
 • Logica van de gewaarwording
  Deleuze

  In 17 hoofdstukken gaat Deleuze de confrontatie met het werk van Bacon aan. De analyses komen uiteindelijk samen in een reflectie op Bacons werk als geheel. Inzicht in de schilderkunst van Bacon en een beeld van Deleuzes eigen filosofische ontwikkeling.

  20,50 €
 • Een religie voor atheïsten
  Broers

  Een intellectueel avontuur waarin wordt onderzocht wat voor aanwijzingen de natuur lijkt te bieden dat het leven een diepere zin en betekenis heeft.

  24,00 €
 • Inleiding tot de metafysica
  Vergeer

  Deze inleiding tot de metafysica zoekt steun bij Aristoteles, Kant en Heidegger om binnen te dringen in de duisternis van wat nauwelijks te doorgronden is.

  15,90 €
Toont 51 - 75 van de 145 items

Verwacht

 • Niet zo, dan toch
  Niet zo, dan toch
 • De tranen van Electra
  De tranen van Electra