filosofie algemeen Er zijn 163 producten

per pagina
Toont 1 - 25 van de 163 items
 • Despret

  De rijke en dissonante geschiedenis van menselijke interesse in territorialiteit en vogels samengebracht in een boek. Wie dit boek leest, zal voor altijd anders luisteren naar een zingende vogel.

  23,50 €
 • Perniola

  Vernietigende diagnose op van de psychische gesteldheid van onze maatschappij waarin alles lijkt te draaien om beeldvorming en vluchtige oppervlakkigheden. Als alternatief stelt Perniola voor: de esthetiek.

  21,50 €
 • Sterfelijk zijn in het YOLO-tijdperk
  Lepers

  Dit boek onderzoekt de angst voor de dood en hoe die de afgelopen eeuwen is geëvolueerd. Hoe is het mogelijk om zin te vinden in het bestaan, wanneer we ervan uitgaan dat we enkel over dit ene leven beschikken.

  24,90 €
 • Morizot

  Baptiste Morizot keert zich tegen de tweedeling mens-natuur en gaat uit van een vervlechting: de biosfeer is een weefsel van het levende waar wij deel van zijn.

  24,50 €
 • Didi-Huberman

  Volgens Didi-Huberman zijn de vuurvliegjes, de gratie die weerstand biedt aan een wereld vol terreur, 'ondanks alles' niet verdwenen. Tegenover macht staan nog altijd verzet en hoop. Hij laat de vuurvliegjes oplichten in actuele voorbeelden van verzet.

  20,00 €
 • Carson

  Eros, het verlangen als een paradox die zich laat omschrijven met het woord 'bitterzoet'. Carson onderzoekt de verreikende implicaties van deze contradictie. Zowel inhoudelijk als stilistisch een sleutelwerk in haar oeuvre.

  24,50 €
 • De Cauter

  Een boek met fragmenten, aforismen, aantekeningen, een filosofisch existentieel dag-en-nachtboek.

  22,50 €
 • Spanjersberg

  Een kritische reflectie op het gebruik van internaliserende en psychologiserende taal als uitdrukking van het dominante paradigma dat de oplossing voor het probleem in het individu zelf ligt.

  27,50 €
 • van der Niet

  Voordeelbundel. Deze boeken bieden een introductie in de taalfilosofie en helpen politieke argumentatie en drogredenen beter te begrijpen. 

  30,00 €
 • Visser, Vanheste

  Voordeelbundel. Beide boeken bieden een ander perspectief op het innerlijk leven van de mens als tegenhanger van het materialistische 'wij zijn ons brein'.

  30,00 €
 • Bronnen, erfgenamen, actualiteit
  Ottenheijm, de Wit

  Dit boek bespreekt zowel bronnen als erfgenamen van het messianisme. Het biedt een bonte verzameling teksten en denkers – filosofen, mystici, theologen – die gezien kunnen worden als erfgenamen van de messiaanse herinnering.

  24,90 €
 • En het probleem van motivatie in crisistijd
  Weil

  Een selectie van essays van Simone Weil uit de periode 1933-1943 over de oorlog en de dreiging daarvan. De chronologische volgorde stelt de lezer in staat in een kort bestek de bijzondere ontwikkeling van haar gedachteleven te volgen tot in haar laatste levensjaar (1943).

  17,50 €
 • Biografie van David Hume
  Vink

  Deze biografie van David Hume draait om zijn leven én de rol die zijn werk als filosoof, historicus en essayist daarin speelde. Een leven rijk aan onverwachte gebeurtenissen, maar ook met één overheersend motief: leven als onafhankelijke 'man of letters'.

  29,90 €
 • Senryu’s in reservetijd
  Willems

  Deze senryu's geschreven tussen augustus en december 2021, de reservetijd na de door oncologen aangekondigde dood van de auteur, gaan over de verbazing, verontwaardiging, teleurstelling, vreugde en verdriet in het hier en nu van de auteur.

  21,90 €
 • Een tweede keuze uit de onuitgegeven essays (1953-1956)
  Verhoeven

  Een nieuwe keuze uit de nalatenschap van Cornelis Verhoeven. Korte en langere denkoefeningen over de meest uiteenlopende thema’s die samen een soort intellectueel dagboek vormen.

  19,90 €
 • Wat we de mens verplicht zijn
  Weil

  In haar hoofdwerk reflecteert Simone Weil op het belang van religieuze en politieke sociale structuren in het leven van het individu. 

  25,00 €
 • Verborgen asymmetrieën in het dagelijks leven
  Taleb

  Het meest provocerende en praktische boek ooit van bestsellerauteur Nassim Nicholas Taleb. Over rationaliteit en risico, kansen en beloning, commercie en efficiëntie, geloof en religie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, onzekerheid en de betrouwbaarheid van kennis.

  20,00 €
 • Over barbarij en bildung
  Soonius

  Een sociaalfilosofisch werk over levenskunst met veel aandacht voor klassieke wijsheden, een betere verhouding tussen het cognitieve en het emotieve, psychologische experimenten, modern geluksonderzoek en een breed scala aan intrapsychische en psychosociale vaardigheden die het welzijn en de weerbaarheid tegen misstanden vergroten.

  34,90 €
 • Wittgenstein

  Wittgensteins fundamentele ideeën over taal, denken en de werkelijkheid. Opnieuw vertaald, met de Duitse tekst ernaast. De inleiding van Wittgenstein-expert Martin Stokhof biedt inzicht in de rijkdom aan ideeën en plaatst het werk in een culturele context.

  19,50 €
 • Mensenrechten in historisch perspectief
  van Praag

  Dit boek betoogt dat de basis voor algemene mensenrechten te vinden is in de Thora, opgetekend door Mozes, de grootste sociale hervormer aller tijden.

  24,90 €
 • Kierkegaard

  Een rijkdom aan inspirerende en opbouwende gedachten over de oorsprong en het wezen van de liefde en over allerlei eigenschappen van de liefde in het dagelijks leven.

  29,90 €
 • Kierkegaard over angst liefde vertwijfeling geloof
  Visser

  Aan de hand van Kierkegaards ideeën brengt Andries Visser op een eenvoudige manier onze drijfveren en hun achterliggende emoties angst, liefde, geloof, vertwijfeling, onder woorden.

  19,90 €
 • van Aquino

  Wat maakt gelukkig? was voor Thomas van Aquino de start voor een intellectuele zoektocht naar de zin van het leven. Dit boek bevat zijn vondsten en geeft antwoord op de vragen: wat is het geluk, wat is ervoor nodig en kunnen we het bereiken?

  22,90 €
 • Inspiraties voor zingeving, begeleiding en coaching
  Bouwman

  Inspirerende verhalen en bespiegelingen over het leven, met de natuur in een belangrijke rol. Voor iedereen die op zoek is naar zingeving, inzicht, liefde, hoop, stilte en reflectie. Met handvatten voor reflectie en gesprek voor coaches, psychologen en therapeuten.

  22,50 €
 • Kierkegaard

  Een van de meest veelzijdige en omvattende geschriften van Kierkegaard. Een hoogtepunt in zijn oeuvre en een mijlpaal in de geschiedenis van de filosofie. Vestigt Kierkegaards naam en faam als grondlegger van het existentiële denken.

  59,90 €
Toont 1 - 25 van de 163 items