MAATSCHAPPIJ%20EN%20WELZIJN(1).png

Korting maatschappij & welzijn Er zijn 20 producten

Toont 1 - 20 van de 20 items
 • Boendermaker, Distelbrink, van Goor, Pels

  Dit studieboek gaat in op alle aspecten van het werken in een wijkteam, met veel praktijkvoorbeelden. Gericht op opleidingen Social Work en Pedagogiek en alle andere opleidingen waar werken met ouders en jeugd in een wijkteam aan bod komt.

  20,76 € 25,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Hoe de vloer onder de lagere middenklasse wegzakt
  Schuermans

  Verhalen over vijf gezinnen uit 'de lagere middenklasse', over sterke mensen die elke dag vechten om niet kopje-onder te gaan. De realiteit achter de statistieken.

  11,25 € 22,50 € -50%
  In prijs verlaagd!
 • Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen
  van Pelt, Roose, Hoijtink, Spierts, Verharen

  Een up-to-date overzicht van theorie, praktijk en debat over professionalisering van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen en een uitnodiging tot kritisch nadenken over het beroep.

  26,80 € 33,50 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Willaert

  In dit boek onderzoekt Dominique Willaert, in een reeks brieven, hoe jongeren de wereld van morgen proberen vorm te geven.

  10,00 € 20,00 € -50%
  In prijs verlaagd!
 • Verhalen uit de buik van de samenleving
  Decuypere, Malfait

  Levende verhalen van wie de realiteit achter de armoedecijfers meemaakt. Opgetekend door ATD Vierde Wereld-medewerkers.

  9,95 € 19,90 € -50%
  In prijs verlaagd!
 • Werken aan effectieve ontmoetingen tussen culturen
  van Oudenhoven , van der Zee

  Inzicht in de vraag hoe men in de beroepspraktijk van werk, onderwijs en opvoeding kan omgaan met de uitdagingen rondom culturele verschillen.

  27,96 € 34,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk
  Boomkens, Rauwerdink-Nijland, van der Grient, van Trijp, Metz

  De eerste wetenschappelijk onderbouwende uitgave die professionals in het jongerenwerk en studenten sociaal werk inzicht biedt in het werken met (groepen) meiden.

  24,80 € 31,00 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Transcultureel systemisch werken
  Jessurun , Warring

  Vanuit de systeemtheorie en de communicatietheorie biedt dit boek therapeuten en welzijnswerkers een breed hulpverleningskader dat toepasbaar is voor iedere cliënt, onafhankelijk van de (culturele) achtergrond.

  39,16 € 48,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Over praktijktesten, mystery shopping en discriminatie
  Verhaeghe

  Veel mensen worden benadeeld als ze een job of een woning zoeken, uitgaan of gewoon over straat wandelen. Dit boek gaat na hoe dat komt en stelt concrete maatregelen voor, van mystery shopping tot praktijktesten, anoniem solliciteren en zelfregulering.

  10,00 € 20,00 € -50%
  In prijs verlaagd!
 • Over executieve functies bij kinderen en pubers - Tweede editie
  Smidts , Huizinga

  De tweede, geheel herziene editie van dit zeer succesvolle boek  bevat herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en praktische tips versterken van executieve functies.

  15,37 € 21,95 € -30%
  In prijs verlaagd!
 • Müjde

  Dit openhartig boek schetst een een helder beeld van hoe het is om bicultureel op te groeien in Nederland, maar vooral van een vrouw die haar eigen lichaam weer moest leren kennen en haar beperkingen overwint.

  9,23 € 18,45 € -50%
  In prijs verlaagd!
 • Methodisch werken aan participatie en zelfregie
  Wolf

  Dit boek biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden. 2de herziene druk

  27,96 € 34,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
  Abdallah, Kooijmans, Sonneveld

  Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals, via een talentgerichte benadering en de methodische handvatten die daarbij horen, aan de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren kunnen werken.

  25,56 € 31,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
  Geurts, Müller, Tenwolde

  Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beïnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.

  22,36 € 27,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Metz, Sonneveld

  Dit boek bundelt wat de afgelopen decennia is geschreven over de betekenis en uitvoering van groepswerk met jongeren in het domein van de vrije tijd en breekt een lans voor de professionele begeleiding ervan.

  13,50 € 18,00 € -25%
  In prijs verlaagd!
 • Methodeboek maatschappelijke opvang
  Haspels , Hemminga, Haak

  De 4 pijlers van competentiegericht begeleiden - bejegening cliënt, proactief werken, perspectief bieden, netwerk betrekken - zijn in dit boek vertaald in concrete handvatten voor de professionals op de werkvloer.

  18,00 € 24,00 € -25%
  In prijs verlaagd!
 • Begeleide zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg
  den Boer

  Dit beschrijft het proces dat de cliënt eerst zelf en daarna met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering.

  35,96 € 44,95 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Professionals in het sociale domein
  van Ewijk

  Dit boek legt een stevig fundament voor een transformatie van het sociale domein en een vernieuwing van de sociale professie. Met meeslepende analyses en constructieve voorstellen.

  22,40 € 28,00 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • van Strijen

  Dit boek tracht concrete handvatten te geven om het jongerenwerk op een hoger plan te krijgen. Een positieve en uitdagende stimulans om het potentieel in gezamenlijkheid aan te boren.

  20,80 € 26,00 € -20%
  In prijs verlaagd!
 • Jongerenwerk: historisch beroep met perspectief
  Metz

  Dit boek beschrijft chronologisch hoe het jongerenwerk zich als sociaalagogisch beroep heeft ontwikkeld en eindigt met een taakopvatting van het jongerenwerk, wat van belang is voor het opleiden van nieuwe generaties jongerenwerkers.

  11,25 € 15,00 € -25%
  In prijs verlaagd!
Toont 1 - 20 van de 20 items

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten