christelijk Er zijn 60 producten

per pagina
Toont 26 - 50 van de 60 items
 • Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie
  Augustinus

  Deze oorspronkelijk al spreken gehouden verhandelingen vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 6 tot en met 12 van het Johannesevangelie en behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk

  49,90 €
 • Een hommage aan de twijfel
  van Praag

  Vrijmoedige maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip en de Bijbel, met als conclusie dat de zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent.

  24,90 €
 • Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
  Augustinus

  Twee unieke, 4e-eeuwse live debatten over wezenlijke vragen. Waarbij de vonken er vanaf vliegen.

  19,00 €
 • Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus
  van Saint-Thierry

  De drie belangrijkste werken van de erudiete monnik Willem van Saint-Thierry die als een der eersten naar buiten kwam met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie.

  29,90 €
 • Kierkegaard

  Enkele hoogtepunten uit Kierkegaards schrijverschap.

  42,90 €
 • biografie uit de vijfde eeuw
  Possidius van Calama

  Geen biografie in de moderne zin van het woord, wel een getuigenis, een monument ter herinnering aan de grote kerkvader. Een levendig en soms verrassend beeld van Augustinus’ boeiende persoonlijkheid.

  19,90 €
 • Negen hymnen aan de Ene
  Synesios van Kyrene

  Diepste gedachten over god en mens, geest en ziel, energie en materie neergeschreven in negen hymnen door Synesios, christen en neoplatoons filosoof.

  14,90 €
 • Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnotische beweging
  Bos, Luttikhuizen

  In dit boek laten deskundigen uit verschillende disciplines hun licht schijnen over uiteenlopende aspecten van deze ‘gnostische’ geschriften.

  34,90 €
 • Op zoek naar zijn teksten
  Vergeer

  Zorgvuldige lezing en interpretatie van de brieven van Paulus vanuit de vragen: wat schreef Paulus zelf en wie was de historische Paulus echt?

  17,90 €
 • Lofzang op een nieuwe ridderorde
  Bernardus van Clairvaux

  Beklijvende bezinning op thema’s als gerechtvaardigd geweld, de kunst van het sterven en monastieke spiritualiteit voor leken. Het wonderlijk debuut van de tempeliers, wier geschiedenis even tragisch als roemrijk zal zijn.

  27,90 €
 • of Wat heeft het christendom werkelijk te zeggen?
  Drewermann

  Drewermann zet in dit boek de theologie weer met beide benen op de grond en brengt haar terug naar wat Jezus van Nazaret voor ogen stond en naar wat het christendom werkelijk wil zeggen.

  29,90 €
 • Merton

  Thomas Merton vond zijn weg naar contemplatie, na een lange zoektocht naar goddelijke diepte in menselijke vrijheid die zo voor velen vruchtbaar werd. In dit boek wijst hij de lezer wegen.

  19,90 €
 • Richtsnoer van monastiek leven
  Benedictus van Nursia

  Het meest richtinggevend monastiek geschrift in het Latijnse Westen in een sprankelende vertaling en vakkundig toegelicht.

  27,90 €
 • Zijn leven, missie en erfenis
  Woldring

  Jan Amos Comenius (1592-1670), grondlegger van de pedagogiek, theoloog, filosoof en diplomaat, streefde in alles wat hij deed naar het verbeteren van de menselijkheid van de mensheid.

  24,90 €
 • Zeven essays over een dwarsdenker

  In dit boek wordt vooral ingegaan op Kierkegaard als literator en als religieus schrijver, op zijn ethiek, de vreemde offerbereidheid van Abraham, en op Kierkegaards centrale begrip ‘de enkeling’. Wat bezielt Søren – en wat bezielt ons?

  16,90 €
 • De Regel van Benedictus en zijn toepassing
  Bernardus van Clairvaux

  Behalve een juridische verhandeling is dit eveneens een theologisch en spiritueel werk, een handleiding voor geestelijke begeleiding, met aanzetten tot een mystiek leven.

  27,90 €
 • Cisterciënzer visie op benedictijns leven
  Bernardus van Clairvaux

  Het eerste grote publiekswerk van Bernardus en meteen een voltreffer. Een steen in de vijver van het 12de-eeuwse monnikendom.

  24,90 €
 • Kijken in Uw lezend gezicht
  Vergeer

  Een fascinerende studie die breekt met tal van traditionele opvattingen over Paulus en ruimte schept voor radicaal nieuwe inzichten.

  27,90 €
 • (De consensu euangelistarum)
  Augustinus

  De eerste volledige Nederlandse vertaling van De consensu euangelistarum, het werk waarin Augustinus op zoek gaat naar de geest van het geheel van de vier evangeliën.

  44,00 €
 • Kierkegaard

  Meditaties over uiteenlopende religieuze thema's zoals verwondering, hoop, liefde, geduld, berouw en dood, met centraal steeds de verhouding van de afzonderlijke mens tot God.

  49,90 €
 • Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap
  Guigo de kartuizer

  De grondslagen van een spiritueel leven in eenzaamheid binnen een gemeenschap, en in het geslaagde huwelijk tussen regelgeving en de vrijheid van ieder individu.

  22,90 €
 • De omvormende kracht van Gods woord
  Bernardus van Clairvaux

  Een ervaringsdocument, geschreven door een monnik die leefde vanuit Gods woord dat dagelijks via koorgebed en lectio divina bij hem binnen kwam.

  24,90 €
 • Kierkegaard

  Kierkegaard/Anti-Climacus zet al zijn dichterlijke, retorische en dialectische krachten in om het christendom opnieuw in zijn oorspronkelijke eenvoud, waarheid en moeilijkheidsgraad weer te geven.

  39,90 €
 • De Decalogo
  Philo van Alexandrië

  Een eerste uitgebreide systematische studie over de joodse Wet in de geschiedenis. Interessante stof voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het jodendom en vroege christendom, in filosofie en ethiek.

  22,90 €
 • De spirituele kracht van vriendschap en liefde
  Aelred van Rievaulx

  Vertaling van de geschriften Over spirituele vriendschap, Toen Jezus twaalf jaar was en Gebed tot de Goede Herder

  29,90 €
Toont 26 - 50 van de 60 items

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten