christelijk Er zijn 57 producten

per pagina
Toont 1 - 25 van de 57 items
 • Het boek dat niet mocht worden uitgegeven
  Merton

  Merton beschrijft hoe het christendom vanaf de begintijd tot in de 20e eeuw over oorlog heeft gedacht, met als kern Augustinus' begrip 'rechtvaardige oorlog', en de morele dilemma's t.a.v. oorlogs- en vredesvraagstukken vanuit de christelijke moraal.

  19,90 €
 • Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [Sermones 212-215]
  Augustinus

  Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen. Augustinus (354-430) beschouwde de geloofsbelijdenis als een wachtwoord waarmee christenen elkaar kunnen herkennen en bemoedigen.

  14,90 €
 • Preken over het Hooglied 1-23
  Bernardus van Clairvaux

  Het levenswerk van Bernardus van Clairvaux, Preken op het Hooglied, legde de basis voor een hele traditie van commentaren op het Hooglied en was belangrijk voor de ontwikkeling van de christelijke mystiek. Dit is de vertaling van de eerste 23 preken. 

  29,90 €
 • Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie
  Augustinus

  Deze toelichting op de hoofdstukken 13 tot en met 21 van het Johannesevangelie geeft een kleurrijk beeld van Augustinus als een zorgvuldige en geduldige bijbeluitlegger en pastor.

  39,90 €
 • Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138]
  Augustinus

  Acht brieven over belangrijke onderwerpen van het christelijk geloof (Gods menswording) en van de samenleving (alcoholmisbruik, reclassering van zware misdadigers, marteling, doodstraf).

  15,90 €
 • Een biografie van Dorothy Day
  Forest

  Het boeiende en turbulente leven van journalist, politiek activist en vrome katholiek Dorothy Day, een van de meest invloedrijke Amerikaanse katholieken.

  29,90 €
 • Uitweidingen 110-117
  Augustinus

  De enarrationes in Psalmos 110-117, een deel van Augustinus levenswerk. Voor Augustinus brengen deze halleluja-psalmen een van zijn belangrijke spirituele boodschappen over: wees nederig en richt je aandacht op het hogere, niet op jezelf.

  24,90 €
 • Inkeer en de vorming van het geweten
  Anonymus

  Anonieme cisterciënzertekst uit de late 12de eeuw. Een van de mooiste contemplatieve traktaten en een van de oudste verhandelingen over de problematiek van schuld, het geweten en de eigen verantwoordelijkheid.

  28,90 €
 • Meester in de school van de liefde
  Aerden

  Inleiding op het leven en de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux, monnik, mysticus, diplomaat en zonder twijfel een van de boeiendste persoonlijkheden van de 12de eeuw.

  19,90 €
 • Philo van Alexandrië

  Eerste Nederlandse vertaling van dit belangrijke werk van de joodse exegeet en filosoof Philo, die de boeken van Mozes op een filosofische manier en met een platoonse bril las.

  24,90 €
 • de Broedergemeente
  Comenius

  Als je geen vaderland meer hebt en je kerk op sterven na dood is, hoe kan je dan als gelovige leven, zelfs kracht putten uit de hoop op een betere toekomst?

  12,90 €
 • Preken over verschillende thema's 2
  Augustinus

  22 preken uit de sermones de diuersis. De verscheidenheid aan thema’s in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus’ pastorale leven.

  39,90 €
 • Kierkegaard

  Kritiek op het bestaande ‘christendom’, het religieus-politieke conglomeraat van kerk en staat, en oproep tot een diepere vorm van vernieuwing, die Kierkegaard aanduidt als ‘christen worden’.

  42,90 €
 • Merton

  37 korte meditaties, reflecties op het spirituele leven en op de liefde voor de eenzaamheid. Een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen.

  16,90 €
 • Raadsel van het geloof - Sacrament van het altaar - Edele natuur van de liefde
  van Saint-Thierry

  Drie wezenlijke geschriften van één van de grootste denkers die de middeleeuwse christenheid heeft voortgebracht.

  29,90 €
 • De mens voor God
  Luther

  Wat kunnen wij over het mens-zijn zeggen? Hoe kunnen wij onszelf als mensen begrijpen met alle gevolgen ervan voor ons handelen in onze samenleving en de waarden die wij aan mensen, zaken, gebeurtenissen of verschijnselen toekennen?

  59,90 €
 • Preken over verschillende thema's
  Augustinus

  Doorheen deze preken over verschillende thema's leren we de bisschop kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel.

  44,90 €
 • De christelijke vrijheid in het geloof in Christus
  Luther

  Deze band bevat naast de 95 stellingen, die het begin van de reformatie inluidden, ook het Traktaat over de christelijke vrijheid aan Paus Leo X en Luthers geschrift tegen Jacobus Latomus.

  59,90 €
 • Een biografie van Thomas Merton
  Forest

  Een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton, Amerikaans trappist, pionier van de interreligieuze dialoog en bekend om zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, steun aan de vredesbeweging en verzet tegen de Vietnamoorlog.

  29,90 €
 • Augustinus

  De persoonlijke geloofsgeschiedenis van Augustinus (354-430). Zeer toegankelijke vertaling.

  24,90 €
 • Proeve van ontologie
  van Aquino

  Filosofische analyse van de grondstructuur van de werkelijkheid in haar diverse geledingen. Vertaling van en uitvoerig commentaar bij dit voorbeeld van scholastiek filosofisch onderzoek.

  19,90 €
 • De cura pro mortuis gerenda
  Augustinus

  Augustinus geeft traditionele begrafenisrituelen een nieuwe betekenis die strookt met het christelijk geloof en gaat in op het dromen over overledenen.

  12,90 €
 • Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie
  Augustinus

  Deze oorspronkelijk al spreken gehouden verhandelingen vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 6 tot en met 12 van het Johannesevangelie en behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk

  49,90 €
 • Een hommage aan de twijfel
  van Praag

  Vrijmoedige maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip en de Bijbel, met als conclusie dat de zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent.

  24,90 €
 • Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
  Augustinus

  Twee unieke, 4e-eeuwse live debatten over wezenlijke vragen. Waarbij de vonken er vanaf vliegen.

  19,00 €
Toont 1 - 25 van de 57 items