oudheid Er zijn 27 producten

per pagina
Toont 1 - 25 van de 27 items
 • Aristoteles

  Een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Zonder twijfel een van de belangrijkste filosofische werken.

  24,90 €
 • Hadot

  Dit boek van Hadot - de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius - kan gelezen worden als een inleiding in de Aansporingen van keizer Marcus Aurelius en de klassieke Stoa in het algemeen.

  34,90 €
 • Verhalen voor alle tijden
  van den Berg, Koning

  Dit boek maakt de mythen van Plato weer actueel door nieuwe vertalingen van al zijn verhalen, aangevuld met essays die de blijvende kracht van Plato’s voorstellingsvermogen in bredere context plaatsen.

  24,90 €
 • Xenophon

  Deze grotendeels fictieve, geromantiseerde biografie van de stichter van het Perzische Rijk biedt het kader waarin Xenofon zijn ideeën over opvoeding, krijgskunde, staatsmanschap en de ideale staat uiteenzet.

  29,90 €
 • Xenophon

  Gesprekken over liefde en seksueel verlangen, over morele excellentie en over de zin van het leven. Een scherp geobserveerd, virtuoos geschreven en onvergetelijk tijdsbeeld van het zogenaamd ‘klassieke’ Athene. 

  16,90 €
 • Xenophon

  Een prachtige aanvulling – en misschien zelfs correctie – op het Socratesbeeld dat door Plato werd geschetst en dat dat van Xenophon al te zeer heeft verdrongen.

  21,50 €
 • Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid
  Beullens

  Dit boek schetst de overlevering van wetenschap en filosofie sinds de oudheid tot het verschijnen van gedrukte boeken en de centrale rol van Willem van Moerbeke daarin.

  24,90 €
 • Boëthius

  Een fascinerend, experimenteel en aangrijpend werk, waarin de verteller in zijn cel bezoek krijgt van Filosofie, die met hem discussieert over wat er in het leven echt toe doet en welke bewegingsruimte de mens heeft in een strak gereguleerd universum.

  29,90 €
 • De natura deorum
  Cicero

  De verschillende ideeën over goden van de Grieks-Romeinse cultuur handig bij elkaar in een belangrijk en invloedrijk boek uit de oudheid zelf.

  24,90 €
 • 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca
  Lateur

  Puntgedichten over de twaalf Olympische goden, kleinere goden en godinnen en goddelijke wezens. Plus vroegchristelijke epigrammen.

  19,90 €
 • Mytheverklaringen uit de Oudheid
  Koning

  Palaiphatos' rationaliserende benadering van de Griekse mythen vertaald en toegelicht. Samen met soortgelijke verklaringen van twee van zijn opvolgers.

  16,90 €
 • Symposius - Phaedrus
  Plato

  Filosofisch gezien de belangrijkste dialogen van Plato met centrale aspecten van zijn denken. Een diepgaande analyse van wat eros inhoudt.

  29,90 €
 • Philo van Alexandrië

  Een uitstekende introductie tot de boeiende denkwereld van Philo die Mozes portretteert als de ideale platoonse filosoof-koning.

  26,90 €
 • De Decalogo
  Philo van Alexandrië

  Een eerste uitgebreide systematische studie over de joodse Wet in de geschiedenis. Interessante stof voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het jodendom en vroege christendom, in filosofie en ethiek.

  22,90 €
 • 415 vragen over melancholie, wijn, muziek, liefde etc.
  Aristoteles

  Een ruime bloemlezing uit de Problemen met alle belangrijke teksten plus een exacte en speelse inhoudelijke toelichting in de vorm van aantekeningen en enkele essays.

  34,90 €
 • Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen

  Een alternatieve geschiedenis van de Griekse filosofie in tientallen epigrammen gewijd aan filosofen groot en klein.

  24,90 €
 • Een onderzoek
  Seneca

  Seneca's analyses en conclusies van natuurverschijnselen, zoals onweer, meteoren, wolken, wind, komen soms verrassend dicht bij wat de huidige wetenschap erover te melden heeft.

  29,90 €
 • Democritos

  Een originele, diepzinnige en sympathieke denker die zich in zijn lange leven met vrijwel alle aspecten van het bestaan heeft beziggehouden.

  19,90 €
 • Empedokles

  Aarde, lucht, water en vuur waren volgens Empedokles de vier wortels of elementen van alles. Ze werden door Liefde en Haat in een eeuwig durende cyclus respectievelijk bijeengebracht en gescheiden. 

  22,90 €
 • Plotinus

  De 54 traktaten van de grootste Griekse filosoof na Plato en Aristoteles. Met zijn visie op de wereld.

  54,90 €
 • Een inleiding tot de metafysica van het zijnde
  Schomakers

  Een van de belangrijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn, de filosofisch baanbrekende, ongeëvenaard subtiele, maar tegelijk ongekend moeilijke en ook raadselachtige Metafysica van Aristoteles.

  19,90 €
 • Boek I-VI
  Aristoteles, Schomakers

  Als een van de eerste filosofische essays is de Metafysica een revolutionair werk waarvan de strekking en de aard nog steeds niet uitputtend gemeten zijn. Griekse tekst en Nederlandse vertaling.

  34,90 €
 • Over de wereld en haar goden

  Een interessante inkijk in de strijd van die tijd tussen christenen en de aanhangers van de oude, pagane verworvenheden.

  17,90 €
 • Plato's Phaedo: analyse en interpretatie
  te Velde

  Een zorgvuldige en evenwichtige interpretatie van de wijsgerige gedachtegang van de Phaedo in zijn verwevenheid met de literaire enscenering en de interactie tussen de verschillende personages.

  17,90 €
 • Aristoteles

  Vertaling van Aristoteles Over kleuren met inleiding en aantekeningen, plus een selectie teksten over kleuren van andere Griekse filosofen.

  19,90 €
Toont 1 - 25 van de 27 items