kunstfilosofie Er zijn 22 producten

Toont 1 - 22 van de 22 items
 • Reflections on craftsmanship
  Crombez

  Philosopher Thomas Crombez explores the (false?) dichotomy between handmade and machine-made work.

  13,99 €
 • Een filosofisch pleidooi voor de muzikant
  De Munck

  Met het verhaal van de nachtegaal van Andersen als leidraad gaat muziekfilosofe Marlies De Munck op zoek naar de rol van de uitvoerder in hoe we denken over muziek.

  13,99 €
 • Filosofen over het nut van literatuur
  Verheyen

  Word je van lezen een beter mens? Leen Verheyen onderzoekt in dit prikkelende essay wat filosofen hebben gedacht over het nut van literatuur.

  13,99 €
 • Reflecties over handwerk en ambacht
  Crombez

  Kunstfilosoof Thomas Crombez verkent de (valse?) tegenstelling tussen ambachtelijk en machinaal werk.

  13,99 €
 • een inleiding tot de actuele kunstfilosofie
  Crombez

  Dit boek schetst het landschap van de kunsttheorieën uit de twintigste en eenen­twintigste eeuw. Binnen de filosofie, maar ook erbuiten.

  25,00 €
 • Aanzet voor een nieuwe filosofie van de fotografie
  Crombez

  Een filosofische kijk op sociale media. Een toegankelijke, heldere inleiding tot de actuele filosofie van de fotografie.

  13,99 €
 • De crisis - De heer Phister
  Kierkegaard

  Een verzameling van acht voorwoorden op onbestaande boeken, voorafgegaan door een voorwoord. Een uniek werk dat het postmoderne denken in de tijd vooruit is gebleken.

  27,90 €
 • En andere vragen uit de filosofie van de muziek
  De Munck

  De vraag naar de betekenis van muziek loopt als een rode draad door de westerse muziekfilosofie. De Munck schetst een fascinerend panorama van de denkers en muzikanten die zich hierover het hoofd braken.

  13,99 €
 • Literatuur en de filosofie van mens en cultuur
  Vanheste

  De literatuur leert ons het een en ander over mens en cultuur, op een heel andere wijze dan de theoretische filosofie of de wetenschappen dat doen.

  34,90 €
 • A historical introduction tot aesthetics
  Crombez

  This book traces the history of Western philosophy of art. At the same time, it provides a cross section of philosophy in the West. Each philosopher is introduced with a biographical sketch, which is followed by a discussion of his theory of art.

  22,00 €
 • Een historische inleiding tot de kunstfilosofie
  Crombez

  Dit boek traceert de geschiedenis van de kunstfilosofie en biedt daarmee meteen een dwarsdoorsnede van de westerse filosofie. Elke filosoof wordt ingeleid met een biografische schets, gevolgd door een bespreking van zijn theorie van de kunst.

  22,00 €
 • 25 kunstwerken 24 filosofen
  Zijlstra, Janssen

  Inleiding in de esthetica in 25 beknopte hoofdstukken met telkens een concreet kunstwerk als uitgangspunt.

  29,90 €
 • Essays over muziek en filosofie
  Reitsma

  Tien auteurs bieden een dwarsdoorsnede van hoe er over muziek wordt nagedacht in de kunstfilosofie, musicologie, sociologie, cultuurfilosofie, geschiedwetenschap, orgelkunde en theologie.

  22,90 €
 • Badiou

  De sleutelteksten van Badiou's kunsttheorie, geplaatst in de context van zijn recente pleidooi voor een nieuwe communisme. Met interviews met Alain Badiou, Simon Critchley en Jonas Staal.

  20,50 €
 • Schiller

  Schillers magnum opus. Een van de belangrijkste filosofische werken van de Duitse Romantiek.

  13,00 €
 • Flusser

  Flusser acht de uitvinding van de fotografie minstens zo belangrijk als de uitvinding van het schrift. Hij laat zien dat de uitvinding van de fotografie het door apparaten gemaakte technische beeld een sleutelmoment in de menselijke cultuur is.

  18,50 €
 • Een inleiding in de kunstfilosofie
  Van den Braembussche

  Een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie

  39,95 €
 • Muziekfilosofische beschouwingen
  Heijerman, van der Schoot

  Beschouwingen over centrale vragen uit de muziekfilosofie, zoals die sinds enkele decennia vooral in Engeland en Amerika is opgekomen. Toegankelijk geschreven.

  16,90 €
 • Kox

  Een indringend beeld van de relatie tussen mystiek en muziek. Pionierswerk op het vrijwel onontgonnen terrein van spiritualiteit en muziek.

  14,90 €
 • Over spiritualiteit en muziek
  Kox

  In deze studie probeert de schrijver, musicus en theoloog, een brug te slaan tussen spiritualiteit en muziek.

  17,90 €
 • Van Plato tot Beuys
  Baumeister

  Dit boek behandelt in historisch perspectief filosofische theorieën over de kunst vanaf Plato tot heden. Voor een breed publiek.

  32,90 €
 • Essays over kunst en mystiek
  Van den Braembussche

  Essays met veelzijdige overdenkingen over de mystieke dimensie van de kunst. De belichaming van een nieuw paradigma in de kunstfilosofie waarin de systematische verbinding tussen kunst en mystiek centraal staat.

  19,90 €
Toont 1 - 22 van de 22 items