psychologie Er zijn 45 producten

per pagina
Toont 26 - 45 van de 45 items
 • De gespreksmethodiek
  Slaats

  Dit boek biedt een frame waarmee zorgprofessionals werken in contact met hun cliënten en patiënten en bespreekt de 10 basiselementen van hulpverlening.

  33,00 €
 • Emotie, gedrag en denken
  Bolhuis

  Dit boek maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Het bespreekt leren als betekenisgeving, waarbij (sub)culturen als blauwdruk dienen.

  34,95 €
 • Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk
  Hoffer

  Dit boek beschrijft welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn en geeft praktische tips hoe de professional daarmee kan omgaan. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt.

  26,00 €
 • PICOWO-reeks Deel 1
  Delfos, Groot

  Vanuit de theorie van de Mental Age Spectrum within 1 Person en op basis van ervaringen in verschillende landen biedt dit boek inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme.

  31,00 €
 • Principes, perspectieven en praktijken
  van Weeghel, Pijnenborg , van 't Veer, Kienhorst

  Het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. Over publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en effectieve strategieën en interventies om stigmatisering te verminderen en te voorkomen.

  45,95 €
 • Een inleiding
  Rigter, van Hintum

  Dit boek bespreekt de meest voorkomende psychische aandoeningen waar kinderen aan kunnen leiden, welke rol opvoeding, erfelijke factoren en omgevingsfactoren daarbij spelen en hoe ze kunnen worden behandeld.

  39,95 €
 • Perspectieven op het werken met ouders
  Gravesteijn, Aartsma (red.)

  In dit boek beschrijven uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. Voor studenten sociale studies en professionals die met ouders werken.

  35,95 €
 • Inleiding tot de verschillende deelgebieden
  Mönks

  Een belangrijke wegwijzer in de vele theorieën en methoden over de menselijke ontwikkeling, van de geboorte tot en met de ouderdom. 14de geactualiseerde editie.

  51,50 €
 • Ontwikkeling & psychopathologie
  de Wolf

  Een complete, overzichtelijke en diepgaande inleiding in de theorievorming van psychoanalyse. Geschikt voor de basisopleiding tot psychotherapeut en de opleiding tot klinisch psycholoog of psychiater.

  51,50 €
 • Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
  Wilken , den Hollander

  Uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, SRH. Met veel praktijkvoorbeelden. Geschikt voor opleiding en training van professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

  31,00 €
 • Handboek voor theorie en praktijk
  Korrelboom , ten Broeke

  Cognitieve gedragstherapie breed en diepgaand uitgewerkt. Een stevige theoretische onderbouwing en een hoog how to do it-karakter. Een compleet, onmisbaar boek voor therapeuten in opleiding en ervaren praktiserende therapeuten. 2de geactualiseerde en sterk uitgebreide druk.

  72,50 €
 • De zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen
  van Oudenhoven

  Een zoektocht naar de wisselwerking tussen het menselijk gedrag en de culturele omgeving. Het begrip cultuur wordt in relatie gebracht met taal, cognitie en intelligentie, persoonlijkheid, interpersoonlijke relaties en psychische gezondheid.

  30,50 €
 • Onderbouwing, uitleg en toepassing van diverse behandelvormen
  de Wolf

  Een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen van psychoanalytische behandelingen. Met wetenschappelijke verantwoording, maar ook met de nadruk op de praktijk.

  51,50 €
 • Arns (red.)

  Een overzicht van wat ADHD nu precies inhoudt op klinisch, neuropsychologisch, en neurofysiologisch gebied. Plus een beschrijving van Neurofeedback als behandelmethode bij ADHD en de psychologische inbedding van Neurofeedback in de praktijk.

  38,00 €
 • Protocollaire behandelingen op maat
  ten Broeke, Korrelboom , Verbraak

  In dit boek laten de auteurs zien hoe korter durende, protocollaire behandelingen in de praktijk werken en hoe ze, waar nodig, gecombineerd kunnen worden met creatieve, individuspecifieke interventies.

  52,50 €
 • Smeijsters

  Een funderend boek voor alle creatieve therapieën dat professionals een samenhangend kader biedt dat de praktijk van alledag van een wetenschappelijke onderbouwing voorziet.

  39,00 €
 • Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding
  Rigter

  7 belangrijke stromingen in de psychologie: psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, systeemtheorie, omgevingspsychologie en biologische psychologie; met hun toepassing in hulpverlening en opvoeding.

  34,95 €
 • Illustratieve teksten van sessies
  Perls

  27,00 €
 • Het gebruik van taal volgens de methoden van Milton H. Erickson
  Bandler, Grinder

  29,00 €
Toont 26 - 45 van de 45 items