wetgeving Er zijn 23 producten

Toont 1 - 23 van de 23 items
 • Luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven in juridische beroepsproducten
  van der Wagen-Huijskes, Schreurs-Hofmeijer

  Hoe breng je een juridisch bericht in begrijpelijke taal? Dit boek biedt talloze voorbeelden uit de rechtspraktijk waarmee studenten het overbrengen van een effectieve boodschap kunnen oefenen aan de hand van vaste structuren.

  40,50 €
 • Weijers , Huijer

  Deze inleiding tot het brede gebied van het jeugdrecht biedt de kennis om goed uit de voeten te kunnen met jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht, onderwijs, medische behandeling en vluchtelingen. 4de grondig herziene editie.

  23,90 €
 • van de Laar-Wijdeven

  Dit toegankelijk geschreven boek behandelt de belangrijkste rechtsgebieden voor de creatieve industrie, met actuele praktijkvoorbeelden en tips & tricks. Voor de creatieve professional (in spe). 2de, geactualiseerde druk.

  40,50 €
 • Inleiding in de jeugdcriminologie
  Weijers

  Inleiding in de bonte diversiteit aan verschijnselen die onder de noemer jeugdcriminaliteit vallen. Met aandacht voor actuele ontwikkelingen, criminologische stromingen, adolescentie en omgevingsfactoren, zwaardere vormen en de strafrechtketen.

  23,90 €
 • van den Doel, Eikelboom, Roffel , Zoon

  Dit studieboek biedt een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Naast de inleidende theorie komen ook de vaardigheden aan bod die horen bij de verschillende gesprekssituaties. 4de herziene druk.

  41,50 €
 • Ontwerpen voor toegankelijk recht
  van den Berg, van den Heuvel

  Dit studieboek beschrijft de kernconcepten van legal design, biedt tools en methoden en maakt de link met de praktijk d.m.v. cases, vragen en opdrachten. Met extra materiaal online en docentenhandleiding. Voor (hbo-)studenten van juridische opleidingen en juridische professionals.

  31,50 €
 • Na het Vlaams Woninghuurdecreet
  Vlaamse huurdersbonden

  De huurregelgeving - woninghuurwet én woninghuurdecreet - op een toegankelijke wijze toegelicht. Totaalpakket van de juridische aspecten van het huren (en verhuren). Met tips, voorbeelden en modelbrieven.

  34,90 €
 • Samim, Bolk

  Dit boek introduceert alle belangrijke rechtsgebieden, telkens aan de hand van een fictieve casus. Privaatrecht en publiekrecht van Nederland.

  58,95 €
 • Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen
  van der Wagen-Huijskes, le Fèbre

  Leesvaardigheidstraining voor juristen. Oefeningen tekstbegrip, samenvatten, vatten van de juridische kern, verwijswoorden en woordenschat. Met extra oefeningen online. 2de geactualiseerde druk.

  40,50 €
 • Oefeningen juridische vaardigheden
  le Fèbre, Huls

  150 oefeningen voor het ontwikkelen van juridische vaardigheden, zoals het ontleden van wetsartikelen, het oplossen van een juridische casus en het gebruik van rechtsbronnen. 2de geactualiseerde editie.

  44,95 €
 • Leer vaardig beargumenteren en betogen
  van der Wagen-Huijskes, Seegers-van Eekeren

  Alle aspecten die een jurist in opleiding nodig heeft om goed te leren beargumenteren, betogen en pleiten. 75 praktische en gevarieerde opdrachten. Voor studenten juridische opleidingen hoger onderwijs. 2de geactualiseerde druk

  40,50 €
 • 81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd
  Weijers

  Centraal in deze studie staan de bevindingen van 15 jaar onderzoek naar 81 jonge Utrechtse veelplegers. Met een groot aantal aanbeveling voor de aanpak van deze jongeren.

  34,00 €
 • een tijdsbeeld
  van der Linden, Geenen

  Overzicht van de ontwikkelingen in het reclasseringswerk, met humor beschreven, informatief, maar ook inspirerend.

  26,00 €
 • Kramer

  Een praktisch en oplossingsgericht boek voor alledaagse juridische vragen rond pleegzorg, ook voor de professional. Herziene editie

  23,00 €
 • Bekker, Witte

  Dit boek richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau. Een geactualiseerde uitgave van het studieboek Jeugdbeleid in transitie uit 2014.

  27,50 €
 • Manifest voor kritische criminologie
  Decorte, Jespers, Petintseva , Tuteleers

  In dit manifest naar aanleiding van de verjaardag van het overlijden van professor Patrick Hebberecht breken vier auteurs een lans voor de kritische criminologie. Van privacy tot ongelijkheid, van Syriëstrijders tot GAS-boetes: actueler dan ooit.

  19,90 €
 • Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie?
  Loeber, Hoeve , Slot , van der Laan

  Dit boek presenteert internationale en Nederlandse onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van deze jonge delinquenten in kaart brengen. De auteurs werkten hierbij samen met de Amerikaanse studiegroep From Juvenile Delinquency to Adult Crime.

  61,00 €
 • samenvatten
  van den Dikkenberg

  Oefen stapsgewijs het samenvatten van uitspraken en andere teksten. Daarbij wordt aangesloten bij andere belangrijke juridische vaardigheden: het analyseren van casussen en jurisprudentie en het juridisch argumenteren.

  30,50 €
 • Handhaven van regels en wetten
  Raaff

  Dit boek behandelt de problemen waarvoor professionals met een handhavende functie dagelijks voor komen te staan en biedt naast theoretische inzicht vooral praktische handvatten. Met veel aansprekende voorbeelden uit de sociale- en juridische praktijk.

  33,95 €
 • tekstbegrip en woordenschat
  van den Dikkenberg

  Een schat aan (online) oefeningen in tekstbegrip en woordenschat voor toekomstige juristen. Daarmee wordt niet alleen de leesvaardigheid verbeterd en de woordenschat vergroot, ook de kennis van het recht in de praktijk neemt toe.

  27,95 €
 • Juridisch argumenteren in de praktijk
  van Gendt, Ritzen

  Dit boek geeft studenten van juridische opleidingen grip op de complexe juridische argumentatiepraktijk en concrete handvatten om er adequaat aan deel te nemen. Niet de argumentatieleer, maar de argumentatievaardigheden staan centraal.

  26,00 €
 • De Utrechtse Pilot - Versterken Betrokkenheid Ouders
  Hepping , Weijers

  Verslag van het onderzoek dat in 2009 werd gestart ter begeleiding van de pilot van het Veiligheidshuis Utrecht rond participatie en betrokkenheid van ouders van wie de kinderen voor de rechter moeten verschijnen.

  18,00 €
Toont 1 - 23 van de 23 items

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten