pleegzorg & adoptie Er zijn 10 producten

Toont 1 - 10 van de 10 items
 • Pleegkind zijn samen met ouders en pleegouders
  Aartsen, Haans, Klein Entink

  Hoe zorg je er als hulpverlener voor dat ouders en pleegouders bij perspectiefbiedende pleeggezinplaatsing een samenwerkingsrelatie aangaan en dat hun rollen voor iedereen duidelijk zijn?

  26,90 €
 • Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs
  Harder, Knorth, Kuiper

  Een overzicht van 'wat werkt' in de hulpverlening aan uithuisgeplaatste jeugdigen op basis van de wetenschap en de praktijk.

  37,00 €
 • Therapeutische interventies in beeld

  Breed en up-to-date overzicht van behandelingen en interventies voor gehechtheidsproblemen die nu in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en de jeugd GGZ worden ingezet.

  26,00 €
 • Opvoeden volgens de Gordon-methode
  Peters

  Praktische handvatten om je ouderschap vorm en inhoud te geven volgens de opvoedingsmethode van dr. Thomas Gordon. Voor ouders, gastouders, pleegouders en andere opvoeders.

  26,00 €
 • Kramer

  Een praktisch en oplossingsgericht boek voor alledaagse juridische vragen rond pleegzorg, ook voor de professional. Herziene editie

  23,00 €
 • Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
  Hoogland

  Methode ter ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Handleiding met methodiek en veel praktijkvoorbeelden.

  48,00 €
 • Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg
  Havermans , Verheule , Prinsen

  Handboek en naslagwerk over het inzetten van video-interactiebegeleiding in adoptiegezinnen. Met veel praktijkvoorbeelden en gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten en een jarenlange ervaring.

  82,00 €
 • in 13 thema's
  Delfos, Visscher (red.)

  Vooraanstaande Nederlandse deskundigen laten hun licht schijnen op verschillende gedragsproblemen in de context van het pleegkind zijn. Aangevuld met verhalen van pleegouders. Met een nieuwe inleiding over de kernthema's van de pleegzorg.

  21,00 €
 • Ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een pleeggezin
  Haans, Robbroeckx, Hoogeduin, van Beem-Kloppers

  Welke mechanismen spelen na een gedwongen uithuisplaatsing bij zowel ouders als kinderen en hoe kunnen (pleeg)ouderbegeleiders de ouders begeleiden bij de verliesverwerking en het vinden of accepteren van hun nieuwe rol.

  31,00 €
 • Gespreksvoering voor adoptiegezinnen met tieners
  Wolfs

  Op pragmatische wijze leidt de auteur de lezer binnen in de belevingswereld van geadopteerde tieners en geeft ze vele adviezen over hoe ouders in deze periode de communicatie gaande kunnen houden.

  26,00 €
Toont 1 - 10 van de 10 items