jeugdzorg & hulpverlening Er zijn 97 producten

per pagina
Toont 76 - 97 van de 97 items
 • Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht
  Teeuwen

  Indringende studie over de wereld van licht verstandelijk gehandicapte jongeren aan de hand van hun ervaringen met politie en justitie.

  28,00 €
 • Over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen
  Roetman , Schepers

  Over sociale inclusie en respect voor diversiteit voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Begrippenkader, verband met sociaal-maatschappelijke omstandigheden en een oproep tot debat aan iedereen die betrokken is bij zorg en opvoeding van jonge kinderen.

  18,00 €
 • Morele dilemma's in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming
  Theunissen

  Dit boek gaat over de morele grondslagen van het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Het stelt vragen over wat goed is en wat niet meer goed genoeg in het leven van kinderen.

  23,00 €
 • Begeleiden van jongeren in de straatcultuur - Handboek voor professionals
  Bolt, van der Wekke

  Een praktische handleiding om jongeren uit de straatcultuur te begeleiden bij gedragsverandering. Centraal staat concreet methodisch handelen van de professional, maar er zijn ook veel praktijkvoorbeelden opgenomen.

  31,00 €
 • Mensgericht, creatief en methodisch
  Heemskerk , Petrina, Vosters

  Dit boek helpt de student te begrijpen wat creatief, mensgericht en methodisch werken in de sociaal-pedagogische hulpverlening inhoudt. Het is ingedeeld volgens het opleidingsprofiel SPH.

  22,00 €
 • Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners
  Loeber, Slot , van der Laan, Hoeve , Graas

  Dit toegankelijk handboek presenteert een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie en de gevolgen daarvan voor beleid, zorg en preventie.

  41,00 €
 • Bassant, de Roos, van Dinther , van Houten, Linnebank

  Dit boek geeft een gestructureerd overzicht van de zestien meestgebruikte methoden in de sociaal-pedagogische hulpverlening, toegelicht aan de hand van casuïstiek en voorbeelden.

  31,95 €
 • Effectieve aanpak van jeugdgroepen
  Smelt, Habchi, Dekker, van der Wal

  Dit boek geeft oplossingen om met deze groepen jongeren om te gaan, ze op het rechte pad te houden en/of hun gedrag bij te sturen.

  21,00 €
 • Talentcoaching van risicojongeren
  Kooijmans

  In dit verkennend onderzoek beschrijft de auteur de kenmerken en mogelijkheden van talentcoaching van risicojongeren en de dilemmas waar professionals mee te maken krijgen.

  17,00 €
 • Dialooggestuurde hulp- en dienstverlening
  Ravelli, van Doorn, Wilken

  Dit boek presenteert nieuwe benaderingen in de hulp- en dienstverlening - Eigen kracht, Echt Recht, Presentie, Mediation, Rehabilitatie en Oplossingsgericht werken.

  21,50 €
 • De straatcultuur van jongeren ontrafeld
  van Strijen

  De straatcultuur beschreven vanuit sociologisch, cultureel en psychologisch perspectief. Een helder inzicht in de moeilijk bereikbare wereld van de jongeren van nu.

  21,00 €
 • Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening

  Met deze uitgave wil het Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Pedagogische Hulpverlening (LOO-SPH) duidelijk maken hoe de sociaal pedagogische hulpverlener wordt opgeleid en toegerust.

  8,50 €
 • Een methodiek in het begeleiden van jongeren met probleemgedrag van 16-23 jaar
  Holsbrink-Engels (red.)

  Dit boek beschrijft hoe jongeren met probleemgedrag tussen 16 en 23 jaar adequate begeleiding krijgen en voorbereid worden op de overgang van jeugdinstelling naar volwassenenzorg.

  21,00 €
 • Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht
  Kole, de Ruyter

  Een wetenschappelijk gefundeerd, inspirerend en vlot leesbaar antwoord op vragen over de beroepsethiek van pedagogen en juristen.

  30,00 €
 • Bouwen aan een wetenschappelijke en effectieve jeugdzorg
  Faas

  Met dit boek, dat handelt over het thema effectiviteit in de jeugdzorg, levert Maarten Faas een belangrijke bijdrage aan het verder bouwen aan een wetenschappelijke en effectieve jeugdzorg.

  12,90 €
 • Kuipers

  De denkbeelden van wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het huidige pedagogisch denken belicht en geplaatst in de maatschappelijke context van toen en nu. Verlevendigd met casuïstiek.

  25,00 €
 • Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg
  Weijers

  Dit boek biedt een geïntegreerde historische inleiding tot pedagogiek en jeugdzorg, dus tot het hele terrein van de zorg voor de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren.

  21,00 €
 • Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen
  Rygaard

  Naast theoretische kennis over hechtingsstoornissen bij kinderen biedt de auteur vooral veel aanwijzingen voor de therapeutische praktijk. Onmisbaar voor professionals die werken met hechtingsgestoorde kinderen.

  34,00 €
 • De behandelingskeuze in jeugdzorg en speciaal onderwijs
  Verheij

  In dit boek staan behandelingsplanning en het behandelingsplan als schriftelijke neerslag daarvan centraal, als een een brug tussen onderzoek en diagnostiek enerzijds en begeleiding en behandeling anderzijds.

  36,00 €
 • Een psychofysieke training voor jongens
  Ykema

  Dit boek beschrijft de methodiek van depsychofysieke training en geeft de theoretische onderbouwing vanhet programma. Daarnaast bestaat er een Praktijkboek.

  17,50 €
 • Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg (NIZW-Jeugd)
  van Yperen, van der Steege

  17,50 €
 • NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
  Spanjaard, van Vugt

  Methode voor kortdurende hulpverlening in de ambulante jeugdzorg, bij relatief eenvoudige hulpvragen van kinderen, jongeren en/of hun ouders. Gebaseerd op het competentiemodel.

  25,00 €
Toont 76 - 97 van de 97 items