opvoeding algemeen Er zijn 116 producten

per pagina
Toont 76 - 100 van de 116 items
 • Kinderen leren omgaan met boosheid en woede - een praktische gids voor ouders, hulpverleners en docenten
  Pudney, Whitehouse

  Oefeningen, verhalen en spelletjes die kinderen leren omgaan met boosheid en woede. Plus technieken en adviezen die ouders en leerkrachten inzicht geven in de oorzaken van boosheid en driftbuien.

  24,95 €
 • Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs
  van der Doef

  Opvoedingsvragen en ontwikkelingsopgaven worden vanuit diverse kanten belicht, waarbij steeds wordt nagegaan hoe de kracht van opvoeden in de praktijk van jeugdzorg en onderwijs tot zijn recht kan komen.

  21,00 €
 • Over agressie, opvoeding en ontwikkeling
  de Winter, Levering, Koops

  Voor een breed publiek dat zich interesseert in agressie en boosheid als belangrijk fenomeen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

  18,00 €
 • door middel van spel
  Plummer

  Praktisch handboek met activiteiten die kinderen van 5 tot 11 jaar met boosheid leren omgaan. Biedt ook de theorie achter de spelletjes in een begrijpelijke taal.

  23,00 €
 • door middel van spel
  Plummer

  Praktisch handboek met spelletjes die de 7 sleutelelementen van een gezond zelfrespect weerspiegelen en zo helpen het zelfrespect van kinderen te versterken. Biedt eveneens de theorie achter de spelletjes in begrijpelijk taal.

  23,00 €
 • Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind
  Goorhuis-Brouwer

  Met talloze voorbeelden en anekdotes schetst de auteur de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

  14,00 €
 • Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving , grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk
  Jumelet , Wenink

  Een kleurrijk palet van analyses, overdenkingen en overtuigingen van een keur aan schrijvers, onderzoekers en professionals die in de dagelijkse opgroei- en opvoedpraktijk werkzaam zijn.

  29,00 €
 • Succesfactoren voor betrokkenheid
  Smit

  Praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid bij de school te optimaliseren.

  15,00 €
 • Aanleg, rijping of omgeving? (deel 3)
  Delfos

  Dit boek biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag en het ontstaan van gedragsproblematiek. Angst, agressie, ADHD en depressie worden uitvoerig behandeld.

  36,00 €
 • Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken
  van den Berg, Bouweriks

  Een creatieve, praktische en optimistische gespreksmethode, in de praktijk gevormd, voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. Voor onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators, managers...

  24,00 €
 • Ruim 140 korte en lange ontspanningsoefeningen voor in de klas
  de Blok

  Ruim 140 korte en lange oefeningen die kunnen worden gebruikt om individuele jongeren klassikaal voor of tijdens stresssituaties (zoals toetsen en examens) te ontspannen en weer bij zichzelf terug te brengen. Ook bruikbaar voor groepen volwassenen.

  25,00 €
 • Koops, de Winter, Pieper

  Dit boek behandelt, in al zijn beknoptheid, een zeer ambitieus project: de wereldwijde geschiedenis van de opvoeding. Biedt voor pedagogen, leraren en ouders een raamwerk voor hun pedagogische denken en handelen

  16,00 €
 • Onschuldig vermaak of een serieuze zaak?
  Wiskerke , Creemers, van Rooij, Huizink

  Dit boek geef nuttige informatie over gamen en toont waar ouders, leerkrachten of hulpverleners behoedzaam voor moeten zijn. Met de resultaten van een onderzoek rond gamen onder kinderen in het regulier en het speciaal onderwijs.

  13,00 €
 • Een keuze uit zijn werk
  Berding

  Een keuze uit de rijkgevulde schatkamer van Deweys publicaties, aan de hand van de vier thema's opvoedend onderwijs, spelen en leren, leerinhouden en onderwijsmethode en burgerschapsvorming.

  31,00 €
 • Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding
  de Winter

  Een krachtig pleidooi voor een hernieuwde maatschappelijke ambitie in opvoeding en pedagogiek.

  21,00 €
 • Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
  van Keulen, van Beurden, Pels

  Wetenschappelijke gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bínnen deze groepen.

  24,00 €
 • De rol van professionals bij financiële bewustwording van jongeren
  van Heijst, Verhagen

  Inzicht in de bestaande literatuur over financiële bewustwording en schuldpreventie bij jongeren en in het recent, grootschalig onderzoek hiernaar van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht.

  23,00 €
 • Hoe de rijke leeromgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van het kinderbrein
  van de Grift

  De huidige stand van zaken van de breinwetenschap is met deze publicatie gebundeld en toegankelijk gemaakt voor werkers in de kinderopvang en voor alle bewuste opvoeders van jonge kinderen!

  17,50 €
 • Seksuele opvoeding van jonge kinderen
  Zwiep

  Dit boek biedt een kader voor de seksuele ontwikkeling van kinderen en praktische handvatten om die als ouder positief te ondersteunen. Voor wie seksuele opvoeding belangrijk, maar ook ingewikkeld vindt.

  13,00 €
 • Methodiekboek pedagogisch adviseren
  Blokland

  Een uitgebreide methodiekbeschrijving van kortdurende individuele begeleiding van ouders in een preventieve setting; met aandacht voor nieuwe vormen van pedagogisch adviseren, zoals online advies.

  34,00 €
 • Inspiratie voor een duurzame toekomst
  Webster , Johnson

  Een groene economie vergt nieuwe vaardigheden. Ook het onderwijs moet het denkkader van de gesloten kringloop en de afval=voedsel-benadering gaan toepassen. Leren van de natuur vertelt wat dit inhoudt.

  19,95 €
 • Werkzame factoren in de zorg voor jeugd
  Pijnenburg , van Montfoort , Hermanns , van Yperen

  Dit boek zoekt naar antwoorden op vragen over werkzaamheid van psychosociale zorg voor jeugd, en wat dit betekent voor beroepskrachten en instellingen.

  20,00 €
 • Bijdragen aan de veertiende pedagogendag
  Ramaekers , Storme , Verstraete , Vlieghe

  Bijdragen aan de Landelijke Pedagogendag 2009 met als centraal thema 'het publieke' als kritisch weerwoord tegen de technologisering van het pedagogisch denken.

  27,00 €
 • Mol

  Dit boek, gebaseerd op de ideeën van Marshall Rosenberg, is bedoeld voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met hun eigen kinderen of met andere jongeren in de leeftijd van 13 tot 20 jaar.

  20,00 €
 • Mol

  Een boek voor jongeren tussen de 13 en 20 die genoeg hebben van ruzie en onbegrip en nieuwsgierig zijn naar een andere manier van communiceren.

  16,00 €
Toont 76 - 100 van de 116 items