kinderopvang Er zijn 54 producten

per pagina
Toont 26 - 50 van de 54 items
 • Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
  Powell, Cooper, Hoffman, Marvin

  Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.

  59,95 €
 • Leer- en leefomgeving voor baby's en dreumesen
  Harms, Cryer, Clifford

  De Nederlandse vertaling van de Infant/Toddler Environment Rating Scale Revised Edition,ITERS-R. Om zicht te krijgen op de mate waarin de baby- of dreumesgroep een veilige, gezonde en stimulerende omgeving biedt voor een optimale ontwikkeling.

  26,00 €
 • Leer- en leefomgeving voor peuters en kleuters
  Harms, Cryer, Clifford

  Met deze Beoordelingsschaal krijgen pedagogisch medewerkers een praktisch instrument in handen, afgestemd op de leeftijdsgroep waarmee ze werken en boordevol handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen.

  26,00 €
 • Sprookjes met activiteiten gericht op natuurbeleving voor jonge kinderen
  Wardenaar

  Bij bekende sprookjes werden natuuractiviteiten bedacht voor kinderen van 4 tot 7 jaar, gericht op zintuiglijke beleving, het stimuleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit.

  28,00 €
 • Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen
  Singer , de Haan

  Dit boek biedt een theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen in de 21ste eeuw, gebaseerd op 40 jaar onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen in een veranderende maatschappelijke context.

  35,50 €
 • Malavasi , Zoccatelli

  Dit boek vertelt niet alleen wat pedagogisch documenteren is, als communicatiemiddel, leermoment en reflectiemiddel, het biedt ook ondersteuning om ermee aan de slag te gaan.

  31,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor het kinderdagverblijf
  Schuurman (red.)

  Bundel van 25 exemplaren met aanzienlijke korting.

  350,00 €
 • Effectief communiceren met ouders in de kinderopvang - IN BALANS
  Boudens

  Effectief, respectvol en plezierig communiceren met ouders in de kinderopvang. Gebaseerd op het communicatiemodel van Thomas Gordon.

  18,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor de BSO
  Schuurman (red.)

  Bundel van 25 exemplaren met aanzienlijke korting.

  350,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor de buitenschoolse opvang
  Schuurman (red.)

  Kwaliteitsbevorderende methode waarmee managers in de kinderopvang het pedagogisch beleid van de organisatie kunnen versterken en concreet maken. Met tal van concrete activiteiten.

  20,00 €
 • Naar een sterker pedagogisch klimaat
  Schuurman (red.)

  Praktisch handvatten waarmee managers in de kinderopvang het pedagogisch beleid van de organisatie kunnen versterken.

  16,00 €
 • Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen

  Het instrument waarmee organisaties of locaties voor buitenschoolse opvang zelf een beeld kunnen krijgen van de pedagogische kwaliteit van de opvang die zij bieden. Met cd-rom en dvd.

  24,00 €
 • Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs
  Zwiep

  Een theoretische visie op seksualiteit en een kader voor gemiddeld seksueel gedrag van jonge kinderen (0-13 jaar). Maar ook een praktisch boek, met handvatten om als professionele opvoeder de seksuele ontwikkeling positief te begeleiden.

  17,00 €
 • Over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen
  Roetman , Schepers

  Over sociale inclusie en respect voor diversiteit voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Begrippenkader, verband met sociaal-maatschappelijke omstandigheden en een oproep tot debat aan iedereen die betrokken is bij zorg en opvoeding van jonge kinderen.

  18,00 €
 • Over het inrichten van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
  Hoekstra , van Liempd

  Hoe richt je een kindercentrum zo in dat het past bij de pedagogische visie, functioneel, veilig, uitdagen, vertrouwd en stimulerend is? Achtergrondinformatie en praktische tips voor zowel inrichting als herinrichting.

  20,00 €
 • Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang
  Hoekstra , van Liempd

  Ruimten voor buitenschoolse opvang zo inrichten dat ze aan de gevarieerde behoeften van de kinderen voldoen, passen bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en werkwijze van de organisatie.

  20,00 €
 • NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
  Nossent , Vanderhaegen

  Hoe kan je kinderdagverblijf zoveel mogelijk kwaliteit bieden in de opvang van baby's? Geschreven voor leidsters (in opleiding) en bruikbaar bij teamoverleg, werkbegeleiding, opleiding en cursussen.

  17,90 €
 • Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen
  Baeyens

  Dit boek biedt leerkrachten en begeleiders (in opleiding) van peuter- en kleutergroepen een praktische theorie en inspiratie voor het werken met jonge kinderen, waarin het fantasiespel en het onderzoeken een belangrijke plek innemen.

  26,00 €
 • Kijken - luisteren - spelen
  Soeting

  Een inspirerend boek voor ouders en kinderopvang waaruit een grote liefde voor en betrokkenheid bij baby's spreekt.

  26,00 €
 • Langedijk

  Een makkelijk leesbaar en instructief werkboek over hoe je in de kinderopvang goed gestructureerd en helder communiceert met ouders en verzorgers.

  17,00 €
 • Honderdvijftig jaar kinderen, ouders en kinderopvang
  Vandenbroeck

  Tweede, volledig bijgewerkte druk. Geschiedenis van de Belgische en Vlaamse kinderopvang sinds 1845, met een kritische analyse van de pedagogiek, of het ontbreken ervan, en een idee van hoe een dergelijke pedagogiek in de toekomst ontwikkeld kan worden.

  39,00 €
 • 250 muziekactiviteiten voor kinderen van 0 tot 10 jaar
  Wiechers

  250 muziekactiviteiten om samen met kinderen op ontdekkingsreis te gaan in de wereld van de muziek. Ideaal voor kinderopvang en basisschool.

  38,00 €
 • Een plaats waar kinderen, ouders, medewerkers en buurt elkaar ontmoeten

  Inspirerende handleiding voor verantwoordelijken die hun kinderopvang voor iedereen toegankelijk en buurtgericht willen maken. Met getuigenissen en praktijkvoorbeelden.

  18,00 €
 • een handleiding om te verdwalen
  Boudry , De Weerdt

  Dit boek (met dvd) is bedoeld voor iedereen die geboeid is door kinderen, als professional en ouder. Het wil het vuur in hen aanwakkeren met woord, beeld, muziek en dans.

  11,00 €
 • Een werkboek voor de kinderopvang over identiteit en respect
  Vandenbroeck, Boudry

  Veel praktische en eenvoudige activiteiten om peuters en kleuters te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun identiteit en bij het leren respectvol om te gaan met anderen. Met theoretische onderbouwing en een heldere visie over opvoeden in diversiteit.

  25,00 €
Toont 26 - 50 van de 54 items