KIDDO

KIDDO
pedagogisch vakblad
voor de kinderopvang

Vraag een proefnummer aan
of neem een abonnement

KIDDO

KIDDO
pedagogisch vakblad
voor de kinderopvang

Vraag een proefnummer aan
of neem een abonnement

Meer

kinderopvang Er zijn 67 producten

per pagina
Toont 26 - 50 van de 67 items
 • Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties
  Powell, Cooper, Hoffman, Marvin

  Het complete handboek voor de Cirkel van veiligheid-interventie (CVV-I) voor gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun verzorgers.

  59,95 €
 • Leer- en leefomgeving voor baby's en dreumesen
  Harms, Cryer, Clifford

  De Nederlandse vertaling van de Infant/Toddler Environment Rating Scale Revised Edition,ITERS-R. Om zicht te krijgen op de mate waarin de baby- of dreumesgroep een veilige, gezonde en stimulerende omgeving biedt voor een optimale ontwikkeling.

  26,00 €
 • Leer- en leefomgeving voor peuters en kleuters
  Harms, Cryer, Clifford

  Met deze Beoordelingsschaal krijgen pedagogisch medewerkers een praktisch instrument in handen, afgestemd op de leeftijdsgroep waarmee ze werken en boordevol handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen.

  26,00 €
 • voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
  van Keulen

  Over de pedagogische praktijk met de kinderen, met de ouders én met collega's van diverse disciplines in een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen. Een praktisch boek, vol met kenniskaders, (pedagogische) handvatten en reflectievragen.

  21,00 €
 • Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?

  Een vergezicht op een ideaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dertien wetenschappers geven uitgebreid hun visie op wat daarvoor nodig is.

  19,00 €
 • De breintheorie over het leren van het jonge kind
  van de Grift

  Uniek praktijk geïnspireerd theorieboek met een neurowetenschappelijke benadering van de bijzondere manier waarop jonge kinderen leren. Maakt de samenhang van de ontwikkelingsgebieden tussen 2,5 en 6 jaar zichtbaar.

  21,00 €
 • Sprookjes met activiteiten gericht op natuurbeleving voor jonge kinderen
  Wardenaar

  Bij bekende sprookjes werden natuuractiviteiten bedacht voor kinderen van 4 tot 7 jaar, gericht op zintuiglijke beleving, het stimuleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit.

  28,00 €
 • Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen
  Singer , de Haan

  Dit boek biedt een theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen in de 21ste eeuw, gebaseerd op 40 jaar onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen in een veranderende maatschappelijke context.

  34,00 €
 • Malavasi , Zoccatelli

  Dit boek vertelt niet alleen wat pedagogisch documenteren is, als communicatiemiddel, leermoment en reflectiemiddel, het biedt ook ondersteuning om ermee aan de slag te gaan.

  31,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor het kinderdagverblijf
  Schuurman (red.)

  Bundel van 25 exemplaren met aanzienlijke korting.

  350,00 €
 • Kindercentra als democratische oefenplaats
  van Keulen

  Onderzoek en praktijkervaring van (inter)nationale auteurs in het kader van het project Kindercentrum en school als democratische oefenplaats. Om de democratische vaardigheden bij kinderen te bevorderen

  26,00 €
 • Het kindercentrum als democratische oefenplaats
  van Keulen

  Inspiratie om in kindercentra aan de slag te gaan met democratisch burgerschap via de methode van actieonderzoek. Voor pedagogische medewerkers en leidinggevenden.

  18,00 €
 • Effectief communiceren met ouders in de kinderopvang - IN BALANS
  Boudens

  Effectief, respectvol en plezierig communiceren met ouders in de kinderopvang. Gebaseerd op het communicatiemodel van Thomas Gordon.

  18,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor de BSO
  Schuurman (red.)

  Bundel van 25 exemplaren met aanzienlijke korting.

  350,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor de buitenschoolse opvang
  Schuurman (red.)

  Kwaliteitsbevorderende methode waarmee managers in de kinderopvang het pedagogisch beleid van de organisatie kunnen versterken en concreet maken. Met tal van concrete activiteiten.

  20,00 €
 • Pedagogische acties en activiteiten voor het kinderdagverblijf
  Schuurman (red.)

  Kwaliteitsbevorderende methode waarmee managers in de kinderopvang het pedagogisch beleid van de organisatie kunnen versterken en concreet maken. Met tal van concrete activiteiten.

  20,00 €
 • Naar een sterker pedagogisch klimaat
  Schuurman (red.)

  Praktisch handvatten waarmee managers in de kinderopvang het pedagogisch beleid van de organisatie kunnen versterken.

  16,00 €
 • Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen

  Het instrument waarmee organisaties of locaties voor buitenschoolse opvang zelf een beeld kunnen krijgen van de pedagogische kwaliteit van de opvang die zij bieden. Met cd-rom en dvd.

  24,00 €
 • Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs
  Zwiep

  Een theoretische visie op seksualiteit en een kader voor gemiddeld seksueel gedrag van jonge kinderen (0-13 jaar). Maar ook een praktisch boek, met handvatten om als professionele opvoeder de seksuele ontwikkeling positief te begeleiden.

  17,00 €
 • Werken met een persoonlijk pedagogisch plan
  Hoex, Kwok

  Dit boek helpt gastouders (onthaalouders) over de organisatie van hun werk na te denken en een eigen pedagogisch werkplan te maken, zodat hun werk zichtbaarder wordt, voor henzelf en in contact met ouders en instanties.

  11,00 €
 • Over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen
  Roetman , Schepers

  Over sociale inclusie en respect voor diversiteit voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Begrippenkader, verband met sociaal-maatschappelijke omstandigheden en een oproep tot debat aan iedereen die betrokken is bij zorg en opvoeding van jonge kinderen.

  18,00 €
 • Hol, Vaes

  Op initiatief van Kwaliteit in Kinderopvang, KIK, kwam dit veelzijdig handboek tot stand. Het belicht alle aspecten van toezicht, sturing en bestuur van een kinderopvangorganisatie.

  51,00 €
 • Over het inrichten van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
  Hoekstra , van Liempd

  Hoe richt je een kindercentrum zo in dat het past bij de pedagogische visie, functioneel, veilig, uitdagen, vertrouwd en stimulerend is? Achtergrondinformatie en praktische tips voor zowel inrichting als herinrichting.

  20,00 €
 • Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang
  Hoekstra , van Liempd

  Ruimten voor buitenschoolse opvang zo inrichten dat ze aan de gevarieerde behoeften van de kinderen voldoen, passen bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en werkwijze van de organisatie.

  20,00 €
 • NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
  Nossent , Vanderhaegen

  Hoe kan je kinderdagverblijf zoveel mogelijk kwaliteit bieden in de opvang van baby's? Geschreven voor leidsters (in opleiding) en bruikbaar bij teamoverleg, werkbegeleiding, opleiding en cursussen.

  15,50 €
Toont 26 - 50 van de 67 items