hoger onderwijs Er zijn 71 producten

per pagina
Toont 51 - 71 van de 71 items
 • van Oudenhoven , Grutterink

  Een toegankelijk geschreven boek dat kernvaardigheden als samenwerken, besluitvorming, conflicthantering, voorzitten, onderhandelen, presenteren, leidinggeven en omgaan met diversiteit koppelt aan het werken in teams.

  23,00 €
 • Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking
  van den Bergh, Ros

  De eerste uitgave gericht op het doelgericht werken aan actief leren, met aandacht voor het geven van feedback op kennisdoelen, op samenwerkend leren en op zelfsturing door leerlingen.

  25,00 €
 • Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren
  Barkmeijer, Brokken

  Verschillende creatieve werkvormen waarmee jongeren kunnen leren zichzelf op een passende manier te presenteren. Thema's: communiceren, complimenten en feedback, gevoelens uiten, voor jezelf opkomen en jezelf presenteren.

  29,00 €
 • a step by step approach
  de Bont

  This book helps students do in-company research via a straightforward step-by-step approach.

  19,00 €
 • Goosen , Schoordijk

  Basisvaardigheden academisch schrijven geeft inzicht in de criteria voor wetenschappelijk schrijven en leert studenten hoe zij hun teksten aan die criteria kunnen laten voldoen.

  28,50 €
 • Praktijkgericht onderzoek doen en beschrijven
  Kiewiet-Kester

  Een aantrekkelijk en toegankelijk naslagwerk voor alle studenten hoger onderwijs die praktijkgericht onderzoek als onderdeel van het studieprogramma of afstuderen hebben.

  14,95 €
 • Een inleiding in de theorie en praktijk van cultureel erfgoed
  Halbertsma, Kuipers

  Het eerste Nederlandstalige studieboek dat de algemene thematiek van cultureel erfgoed behandelt aan de hand van voorbeelden uit de hele wereld, en natuurlijk ook uit Nederland.

  28,50 €
 • Snel en doelgericht handelen
  Gerritsen, Klapwijk

  200 tools voor effectief handelen in vele situaties in het basisonderwijs, verdeeld over 7 thema's, zoals klassenorganisatie, lesgeven en orde houden. Voor leerkrachten en directies, maar ook voor de afstudeerfase van de lerarenopleiding.

  28,50 €
 • Hoe om te gaan met problemen met alcohol, drugs, gamen en verslaving tijdens de studie
  Weerman , Kisjes

  Dit boek biedt handvatten om in het hoger onderwijs problemen met alcohol, drugs, gokken, games en ander verslavingsgedrag bespreekbaar te maken op een duidelijke en voor de student ondersteunende manier.

  23,00 €
 • Inspelen op onderzoekdilemma's bij sociale studies
  Berding, Witte

  In dit boek krijgen hbo-studenten van sociale studies zicht op hindernissen die zij tijdens hun praktijkonderzoek kunnen tegenkomen en leren zij hoe zij hierop kunnen inspelen.

  16,50 €
 • Mensgericht, creatief en methodisch
  Heemskerk , Petrina, Vosters

  Dit boek helpt de student te begrijpen wat creatief, mensgericht en methodisch werken in de sociaal-pedagogische hulpverlening inhoudt. Het is ingedeeld volgens het opleidingsprofiel SPH.

  22,00 €
 • Geografische perspectieven
  de Pater (en anderen)

  Een inleiding tot opvattingen over regio's en regionale geografie, met samenvattingen en opdrachten die de lezer actief bij de stof betrekken. Bestemd voor studenten geografie en andere geïnteresseerden.

  27,00 €
 • Leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegerichte hbo
  Mertens

  De heldere opbouw, vele voorbeelden en extra uitleg maken van dit boek een zeer handzame hulp bij het uitvoeren van onderzoek.

  19,00 €
 • Bejczy

  De Nederlandse geschiedenis in zeven hoofdstukken, van prehistorie t.e.m. 20ste eeuw. Bondig en levendig met veel illustraties. Een toegankelijk boek dat snel diepgaand inzicht geeft.

  33,50 €
 • De Weerdt

  Dit oefenboek behandelt alle stof die de studenten voor de taaltoets-pabo moeten kennen.

  19,50 €
 • Uitgangspunten en procedures

  25,00 €
 • Een analyse van acht hoofdvragen
  Ritzen

  Aan de hand van de inzichten van filosofen als Habermas, Foucault, Kant, MacIntyre, Nietzsche, Peters, Rescher en Rorty worden acht hoofdvragen over het onderwijs geanalyseerd en in een breder verband geplaatst.

  14,90 €
 • Een voorbereiding
  Franken , Bouts

  17,00 €
 • Keuzes en overwegingen van docenten rondom het lesgeven in een multiculturele school
  den Brok, Hajer, Patist , Swachten

  20,00 €
 • From Denial to Intercultural Competence
  Nunez, Nunez-Mahdi, Popma

  This compact book will help university and college students - from education to health care, marketing and management - achieve intercultural competence. 5th, revised edition

  20,00 €
 • Van ontkenning tot wederzijdse integratie
  Nunez, Nunez-Mahdi, Popma

  Compact en praktisch studieboek interculturele vaardigheden en competenties voor het hoger beroepsonderwijs - de richtingen onderwijs, zorg, marketing en management. 5de herziene druk

  20,00 €
Toont 51 - 71 van de 71 items

Verwacht

 • Interculturele communicatie
  Interculturele communicatie
 • Intercultural Sensitivity
  Intercultural Sensitivity

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten