basisonderwijs Er zijn 144 producten

per pagina
Toont 76 - 100 van de 144 items
 • Een basis voor de vakinhoud van natuur, wetenschap en techniek
  Kersbergen , Haarhuis

  Met dit boek kunnen (aankomende) leerkrachten zich de vakinhoud van het natuuronderwijs eigen maken en daarna is het een perfect naslagwerk.

  36,95 €
 • Werken aan brede opbrengsten
  Bakx

  Gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten geeft dit boek leerkrachten bouwstenen om vanuit hun pedagogische sensitiviteit systematisch te kunnen werken aan de groei van hun leerlingen.

  27,00 €
 • Sport en opvoeden
  Pauw

  Dit boekje vertaalt aspecten van de Vreedzame aanpak naar de praktijk van sportverenigingen en geeft trainers, coaches en begeleiders van sportactiviteiten handvatten om kinderen nauwer te betrekken bij hun team en hun sportvereniging.

  13,00 €
 • Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking
  van den Bergh, Ros

  De eerste uitgave gericht op het doelgericht werken aan actief leren, met aandacht voor het geven van feedback op kennisdoelen, op samenwerkend leren en op zelfsturing door leerlingen.

  25,00 €
 • Smit

  Aan de hand van actuele onderwerpen geeft dit boek een praktische toelichting bij de Wet medezeggenschap op scholen. Voor allen die bij de medezeggenschap in het onderwijs betrokken zijn: leden van inspraakorganen, directies en schoolbesturen.

  29,00 €
 • Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School
  Pauw

  Praktijkgericht boek over het aanpakken van probleemgedrag op school. De nadruk wordt erop gelegd dat gedrag niet los kan worden gezien van de omgeving.

  28,00 €
 • Inspireren in de klas
  Plaisier, Klein Schiphorst, Jurriëns (illustraties)

  Dit boek geeft leerkrachten de tools om te inspireren en te coachen. Door verhalen te vertellen, maar ook door de verhalen van de leerlingen zelf te gebruiken.

  14,95 €
 • Moost, Kunstreich

  Deze dierenfabel is een grappig pleidooi dat alles op dezelfde manier aanleren niet leidt tot perfectie.

  9,95 €
 • Theorie en praktijk van werken aan sociale competentie, taal en ICT in de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool
  de Haan, Schellekens

  Een methodiek voor het werken aan de sociale competentie van kinderen in groep 1-4 van de basisschool in combinatie met taalontwikkeling en inzet van ICT. Ruim 50 activiteiten, uitgeprobeerd in de praktijk, zijn beschreven.

  31,00 €
 • Trainershandleiding
  de Boo, Liber

  Een training op school voor kleine groepen kinderen van 8 tot 12 jaar met specifieke gedragsproblemen zoals agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid, op basis van cognitieve gedragstherapeutische methodieken.

  26,00 €
 • Actieboek (set van 6)
  de Boo, Liber

  Een training op school voor kleine groepen kinderen van 8 tot 12 jaar met specifieke gedragsproblemen zoals agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid, op basis van cognitieve gedragstherapeutische methodieken. Actieboek.

  65,00 €
 • Filosoferen met kinderen en jongeren
  Wassenberg, Merckens Bekkers

  Een uitgebreide handleiding voor filosoferen. In de klas, tijdens een schoolkamp, in het museum of thuis aan de keukentafel.  Met 38 voorbeeldlessen over de leukste, interessantste of belangrijkste thema's.

  14,95 €
 • Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders
  Verdoes

  Hoe leerkrachten basisonderwijs in hun klas zowel beelddenkers als taaldenkers tot hun recht kunnen laten komen. Met talloze praktijkvoorbeelden, casussen en tips. Ook interessant voor ouders van beelddenkers.

  31,00 €
 • Creatief denken in het basisonderwijs
  de Bode, Nijman

  Een inspirerend en praktisch toepasbaar naslagwerk met meer dan 100 denkstrategieën en werkvormen voor het bevorderen van het creatief denkvermogen van leerkrachten basisonderwijs.

  27,00 €
 • Opbrengst en ontwikkelingsgericht werken, hand in hand; het onderwijssysteem voor kinderen van nu en morgen!
  Westeneng-Ploegsma

  Vanuit wetenschappelijke inzichten en in de praktijk bewezen methodieken gaat dit boek voor passend onderwijs waarbij opbrengst- en ontwikkelingsgericht onderwijs hand in hand gaan.

  20,00 €
 • Veerman, van de Beek (illustraties)

  Een schriftelijke cursus gedichten maken van Professor Poem en zijn Dichtmsjien. Want iedereen kan dichten met taal en beeld. Lees en ga zelf aan de slag!

  10,00 €
 • Engels op de basisschool
  Corda, Philipsen , de Graaff

  Een uniek naslagwerk over vroeg Engels in het basisonderwijs dat een brug slaat tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant.

  36,00 €
 • Professionele ontwikkeling op de werkplek
  Geerts, van Balen, Postma

  Dit boek ondersteunt aankomende en startende leerkrachten basis- en secundair onderwijs bij zelfreflectie, ervaringsleren op de werkplek en het meten en vastleggen van de eigen groei.

  20,00 €
 • van Nieuwenhuyzen

  Op een ingetogen manier nodigt dit boek kinderen uit om te praten over het ongrijpbare van de dood, om het een beetje grijpbaar te maken.

  14,95 €
 • met kinderen van 10-12 jaar
  van Bodegraven

  18 inspirerende thema's over de vragen en dilemma's die het leven biedt voor kinderen van 10 tot 12 jaar. De unieke werkwijze op het (digi)bord zorgt voor een overzichtelijk en toegankelijk filosofisch onderzoek.

  24,00 €
 • Deel 1: basisonderwijs / primair onderwijs
  Delfos

  Martine Delfos legt in heldere, praktische taal uit wat autisme op de basisschool betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan. Deze editie is aangevuld met inzichten uit het nieuwste onderzoek.

  13,00 €
 • handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs
  Gathercole, Alloway

  Dit toegankelijk boek maakt duidelijk welke rol het werkgeheugen speelt bij leren en hoe kinderen baat kunnen hebben van het implementeren van theoretisch onderbouwde interventies en strategieën die zorgen voor een sterk raamwerk van geheugensteun.

  18,50 €
 • Snel en doelgericht handelen
  Gerritsen, Klapwijk

  200 tools voor effectief handelen in vele situaties in het basisonderwijs, verdeeld over 7 thema's, zoals klassenorganisatie, lesgeven en orde houden. Voor leerkrachten en directies, maar ook voor de afstudeerfase van de lerarenopleiding.

  28,50 €
 • Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs
  van den Berg, ter Avest, Kopmels

  Een nieuwe visie op het vak Levensbeschouwing in het basisonderwijs. Praktijkboek dat leerkrachten leert hoe ze de interactie tussen leerlingen van verschillende levensbeschouwelijke tradities kunnen stimuleren en begeleiden.

  33,50 €
 • uit de modder in het licht
  Bosch, de Backker (ill.)

  Als een lotus laat in woord en beeld de groei van de lotus zien. Met bewegingen voor de kinderen en creatieve opdrachten achterin. Heel geschikt voor mindfulness met jonge kinderen.

  5,00 €
Toont 76 - 100 van de 144 items