onderwijs algemeen Er zijn 118 producten

per pagina
Toont 51 - 75 van de 118 items
 • Hoe jij als pedagogisch professional het verschil maakt
  Klein

  De eerste uitgave die opvoeders en begeleiders praktische vaardigheden leert om de ‘Factor i’ te kunnen bieden aan laagbegaafde jongeren: Iets dat of Iemand die doelbewust het verschil maakt bij het laten ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

  23,50 €
 • Oplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas
  de Jong, Terni

  Een uitnodigend boek met direct toepasbaar 'gereedschap' voor de leerkracht en de leerling. Het oplossingsgericht werken is een wetenschappelijk verantwoorde methode, uitstekend geschikt voor toepassing op school.

  18,00 €
 • In vijf stappen naar passende leeractiviteiten
  Bakx, Ros, Bolhuis

  Leer hoe je je leeractiviteiten zo kunt inrichten dat je optimaal inspeelt op de verschillen tussen leerlingen en de onderwijsopbrengsten zo groot mogelijk zijn.

  27,00 €
 • Leren verlangen naar de eindeloze zee
  Smit

  In deze uitgave geeft de auteur medezeggenschapsraden praktische handvatten om de inspraak te optimaliseren en serieus genomen te worden door directies en besturen.

  21,00 €
 • Aanraakspel in kinderopvang en school
  Sluijter

  In dit boek lees je niet alleen waarom, maar ook hoe je bij kinderen onderling van jongs af aanrakingen kunt stimuleren, en hoe je in uiteenlopende groepen (van peuter tot puber) onderling masseren kunt introduceren en bevorderen.

  24,00 €
 • in de klas of op de groep
  Willard, Saltzman

  Een schat aan creatieve ideeën om mindfulness op speelse, krachtige en leeftijdsgeschikte manieren in te zetten bij opgroeiende kinderen en jongeren.

  52,00 €
 • Handboek voor de onderwijspraktijk
  Teitler

  Dit praktijkboek biedt concrete instrumenten orde te houden in de klas en antwoorden op de vraag Hoe creëer ik samen met collega's een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school. 3de druk.

  35,95 €
 • Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid
  Clarijs

  Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

  28,00 €
 • Emotionele veiligheid op de basisschool met TA
  van der Heijden, van der Heijden, Kopmels

  Dit boek biedt leerkrachten vaardigheden, kennis en handvatten om steeds weer, juist in lastige situaties, vanuit vertrouwen met jezelf en je omgeving om te gaan, met de hulp van de Transactionele Analyse, TA.

  30,00 €
 • Over genderverschillen en -strategieën voor onderwijs en kinderopvang
  van de Grift

  Over de verschillen tussen jongens en meisjes tot 7-8 jaar. Na een uitgebreide wetenschappelijke en theoretische verkenning, behandelt de auteur 21 opvoed- en onderwijsstrategieën, om af te sluiten met een exclusief essay over het kleuterjongetje.

  23,00 €
 • Stoutjesdijk

  Toegankelijk verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Naast gedragsproblemen in zijn algemeenheid, is er ook aandacht voor ADHD en autismespectrumstoornissen.

  15,00 €
 • meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen van 10 tot 15 jaar
  Boniwell, Ryan

  34 lessen in welbevinden. Wetenschappelijk inzichten vertaald naar een eigentijds en modern lesprogramma dat aansluit bij de leefwereld van pubers en prepubers.

  42,00 €
 • de Boer, van Kordelaar, Althuizen

  Koppel presteren aan individuele ontwikkeling en definieer succes ten opzichte van door jezelf gestelde doelen en onderpresteren bestaat niet. De auteurs willen met dit boek een bijdrage leveren aan een cultuuromslag in ons onderwijs en onze opvoeding.

  21,00 €
 • Emotie, gedrag en denken
  Bolhuis

  Dit boek maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Het bespreekt leren als betekenisgeving, waarbij (sub)culturen als blauwdruk dienen.

  34,95 €
 • Van startbekwaam naar stadsbekwaam
  Fukkink , Oostdam

  Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie over urban education naar praktijkgerichte situaties, middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs.

  31,00 €
 • Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk
  Pauw

  Een praktische handreiking om kinderen ook buiten de school op te voeden tot democratische burgers volgens de aanpak van de Vreedzame School. Met een overzicht van de pedagogische achtergronden en wetenschappelijk onderzoek achter dit programma.

  27,00 €
 • Worden wie je bent
  Carmona van Loon

  Over de invloed die leraren hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. Met praktische handvaten om doelgericht met zogenaamde regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan.

  30,00 €
 • Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
  Abdallah, Kooijmans, Sonneveld

  Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals, via een talentgerichte benadering en de methodische handvatten die daarbij horen, aan de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren kunnen werken.

  28,50 €
 • Geerts, van Kralingen

  Dit toegankelijke handboek is een inspiratiebron voor actuele afstudeerthemas en biedt praktisch gereedschap om jarenlang door te blijven groeien in het docentschap. Daarmee slaat de uitgave een gedegen brug naar de werkelijkheid in de klas.

  48,95 €
 • Over leerlingen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven
  Mieras, van Dijk, Dieperink

  Helder en toegankelijk boek dat het puberbrein verkent en toont hoe je een zelfverzekerde en geliefde docent kunt worden.

  26,00 €
 • van der Heijde, Kampman, Bruin

  Dit boek vertaalt het zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen naar de dagelijkse praktijk in de klas. Zesde, geheel herziene druk met een nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.

  22,00 €
 • Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt?
  van der Horst, van Kessel

  In meer dan 20 ruggensteunen, praktijkgerichte opdrachten en oefeningen laten de auteurs zien hoe je samen met mensen in de omgeving passend onderwijs kunt realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

  31,00 €
 • De complexe en dynamische wereld van het onderwijs
  Levering, Koops, de Winter, van Tartwijk, Pieper

  Twaalf aansprekende bijdragen aan het debat over de complexe en dynamische wereld van het onderwijs.

  25,00 €
 • Over geweldloos communiceren
  Mol

  Marshall Rosenberg, de grondlegger van Nonviolent Communication ofwel Geweldloos Communiceren, koos twee dieren om zijn ideeën krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Zij staan symbool voor twee kwaliteiten in ons.

  15,50 €
 • Verrijkingstrajecten met effect
  Schrover

  Krijg inzicht in het leerproces van (hoog)begaafde leerlingen en zet van daaruit goed onderbouwde verrijkingsprogramma's met meetbare effecten op. Voor basis- of middelbaar onderwijs.

  35,00 €
Toont 51 - 75 van de 118 items