milieu & ecologie Er zijn 99 producten

per pagina
Toont 76 - 99 van de 99 items
 • Hoe de aarde het Antropoceen kan doorstaan
  Lynas

  In dit boek beschrijft Mark Lynas de negen ecologische grenzen van de expertgroep van 29 vooraanstaande wetenschappers rond Johan Rockström. Lees over een nieuwe en betere manier om naar onze planeet te kijken.

  19,95 €
 • Onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie
  Jonas

  Milieufilosofisch hoofdwerk van deze filosoof dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

  29,50 €
 • bescherming, verzorging, verfraaiing
  Verbeeck

  Informatie en praktische tips met aandacht voor milieu en gezondheid.

  8,95 €
 • Economie voor een eindige planeet
  Jackson

  Een nieuw economisch model dat ecologische investeringen en een groene diensteneconomie centraal stelt.

  19,95 €
 • Inspiratie voor een duurzame toekomst
  Webster , Johnson

  Een groene economie vergt nieuwe vaardigheden. Ook het onderwijs moet het denkkader van de gesloten kringloop en de afval=voedsel-benadering gaan toepassen. Leren van de natuur vertelt wat dit inhoudt.

  19,95 €
 • Vervuiling in een gsm-maatschappij
  Vanden Berghe

  Aan de hand van het opvallende persoonlijke verhaal van de auteur over de gezondheidsrisico's van onzorgvuldig gebruikte moderne technologieën, houdt dit boek een pleidooi voor een volwaardige omgevingsgeneeskunde.

 • Van babyboom naar bevolkingscrash
  Pearce

  Sober en fascinerend verlegt Pearce de grenzen van het debat over overbevolking. De inzichten van dit briljante boek kunnen vele levens sparen en veel lijden voorkomen. - Andrew Simms, New Economics Forum

  19,95 €
 • met Marx uit de crisis
  Hoogendijk

  Dit boek biedt een frisse en verrassende kijk op ecologie en economie en biedt, naast ernstige waarschuwingen, concrete oplossingen en een hoopvol perspectief.

  9,95 €
 • hoe maak je dat?
  de Speeldernis, GGD Rotterdam-Rijnmond, Wageningen UR

  Een zeer leesbaar, rijk geïllustreerd, overzichtelijk verhaal, dat speelnatuur van al zijn kanten belicht. Een uitnodiging om zelf het avontuur van het realiseren van speelnatuur in de stad aan te gaan.

  9,95 €
 • Catastrofe, creativiteit en de vernieuwing van de beschaving
  Homer-Dixon

  Een boek over de vijf tektonische spanningen in onze samenleving: bevolkingsopbouw, energievoorziening, milieu, het klimaat en economie. Een aanzet tot discussie daarover.

  19,95 €
 • Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect
  Pearce

  De aarde glijdt de braadpan in, maar wij kunnen het nog niet echt geloven. Een uitleg die leest als een detective.

  19,95 €
 • Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht
  Hopkins

  Tegen piekolie en klimaatchaos kunnen we ons er alleen verweren door onze energieconsumptie drastisch te verminderen en lokaal gezamenlijk veerkracht op te bouwen. Hoe dat moet, vertelt dit boek.

  17,50 €
 • Naar een succesvol MVO-beleid
  Winkler

  In dit boek worden praktische modellen en methodes besproken om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op verschillende beleidsterreinen succesvol vorm te geven.

  16,50 €
 • Hoe word je een transitiestad, dorp, streek, gemeenschap of zelfs eiland?
  Brangwyn, Hopkins

  Hoe kan een gemeenschap zich nu alvast voorbereiden op het einde van het olietijdperk? Een basishandleiding tot de beweging van de Transition Towns.

  5,00 €
 • Vijf auteurs en zeven fotografen geven hun visie op duurzaamheid. Een boek dat tot stand kwam als inspiratiebron naar aanleiding van twintig jaar Strategische Projectenorganisatie Kempen.

  24,99 €
 • Stapsgewijs minder energieverbruik voor allemaal
  Fleming

  In de strijd tegen de opwarming van de aarde heeft Fleming een simpel plan om een nachtmerrie te vermijden. Bouwen aan een koolstofarme maatschappij wordt met klimaatdukaten leuk en uitdagend.

  5,00 €
 • Crawford

  J.H. Crawford considers how to meld carfree planning with innovative design methods to achieve great improvements in the quality of urban design. The goal is to make carfree cities so irresistibly attractive that people will clamor for them.

  19,95 €
 • Hoe grote in groene voeten te veranderen? Denken - spelen - doen!

  Een kaartspel over milieu, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering en de mondiale voetafdruk.

  9,95 €
 • Duurzame ontwikkeling tussen maakbaarheid, mondialisering en moraal
  van de Klundert

  Kunnen utopische verlangens naar een betere wereld tot hun recht komen in een nieuw perspectief op duurzame ontwikkeling? Is er daarbij een moreel Esperanto te vinden, een gedeelde morele basis om tot een duurzame levensstijl te komen? Het antwoord is ja.

  9,95 €
 • Biotechnologie en voedselproductie
  de Vriend, Schenkelaars

  Over nieuwe gentechnieken in landbouw en voedselproductie en de maatschappelijke betekenis ervan. Geschreven voor een breed publiek.

  9,95 €
 • Leufgen, van Lier

  Een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden van succesvolle, uitdagende speelplekken voor kinderen. Een kleurrijk palet van praktijkideeën, met bovendien pedagogische argumenten, een stappenplan, tips en heel veel adressen en websites.

  20,00 €
 • Analyse en perspectief
  Driessen, Leroy

  Dit boek behandelt de ontstaansgeschiedenis en evolutie van het milieubeleid tot op heden. Het verschaft ook inzicht in de implicaties van deze maatregels op het dagdagelijkse leven.

  46,00 €
 • Een uitweg uit de monocultuur
  Vankrunkelsven

  9,50 €
 • PFOS, Oosterweel en de terugkeer van De Kat
  Goorden

  Dit boek verschijnt in mei 2022. U kan het schrijfproces mee vooruithelpen met deze crowdfunding (zie hieronder). Het verhaal achter ons grootste naoorlogse milieuschandaal. Een historie van geheime dadingen, milieuvergunningen à la carte, lozingen in de Schelde en een bovengronds stort dat weer opduikt als beveiligingsberm voor Oosterweel.

  24,90 €
Toont 76 - 99 van de 99 items