sociaal werk Er zijn 153 producten

per pagina
Toont 101 - 125 van de 153 items
 • Buurtwerk in de stad
  Vanmolkot (red.)

  Over de geëngageerde werking van het wijkhuis Chambéry in Etterbeek, al 20 jaar lang, met dienstencentrum, sociaal restaurant, wijk-, kinder- en jongerenwerking, renovatieploeg en klusjesdienst. Een relaas van mensen, enthousiasme en warme solidariteit.

  20,00 €
 • Assertieve en outreachende Zorg
  Roeg, van de Lindt, Lohuis, van Doorn

  Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Dit boek beschrijft zowel de methodiek als de praktijkervaringen van assertieve outreachende zorg.

  27,00 €
 • Kracht van de sociale professional
  Brok, Vollbracht

  Aan de hand van verhalen, anekdotes en gesprekken creëren de auteurs een veelkleurig beeld van de sociale professional en hun werkpraktijk. Het boek houdt hen een spiegel voor en biedt een boeiend inkijkje in hun werk.

  25,00 €
 • Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling
  Donkers

  In dit zeer praktijkgerichte boek staat het zelfregulerend en zelforganiserend vermogen van individuen, groepen en organisaties centraal. Het laat zien hoe je dit kunt onderzoeken en versterken.

  41,00 €
 • Krachtgericht werken met ouderen in de wijk
  Penninx

  Het gaat er niet om hoe oud we worden. Het gaat erom hoe we oud worden. Vanuit dit motto verkent het boek de rol van sociaal werk in een ouder wordende samenleving.

  40,50 €
 • Sociaal werk in transitie
  Peeters (red.)

  Kan het sociaal werk inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van rechtvaardige duurzaamheid en hoe? Dat is het thema van dit boek.

  20,00 €
 • Muzisch interveniëren in het sociaal werk
  Behrend, Jellema

  Een methode om met creatieve middelen veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen. De praktijkgerichte beschrijving, de levendige voorbeelden en de toepasbare uitwerking maken dit boek tot een heldere en praktische handleiding.

  25,50 €
 • Succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
  Geurts, Müller, Tenwolde

  Deze flexibele denkmethode laat zien hoe de kwaliteit van groepsgesprekken positief beïnvloed kan worden. Met de vele reflectieve en activerende opdrachten, concrete adviezen en veel voorbeelden uit zeer diverse praktijksituaties.

  27,95 €
 • Metz, Sonneveld

  Dit boek bundelt wat de afgelopen decennia is geschreven over de betekenis en uitvoering van groepswerk met jongeren in het domein van de vrije tijd en breekt een lans voor de professionele begeleiding ervan.

  18,00 €
 • Sociaal ondernemen in theorie en praktijk
  Dagevos, Kiers, Kors , Verhagen

  Het eerste boek in het Nederlands met een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van sociaal ondernemen en een samenhangende bespreking van theorie en praktijk.

  40,50 €
 • Handhaven van regels en wetten
  Raaff

  Dit boek behandelt de problemen waarvoor professionals met een handhavende functie dagelijks voor komen te staan en biedt naast theoretische inzicht vooral praktische handvatten. Met veel aansprekende voorbeelden uit de sociale- en juridische praktijk.

  33,95 €
 • Professionals in het sociale domein
  van Ewijk

  Dit boek legt een stevig fundament voor een transformatie van het sociale domein en een vernieuwing van de sociale professie. Met meeslepende analyses en constructieve voorstellen.

  28,00 €
 • Landelijk onderwijsarrangement
  Franssen, van Tol, Weerman

  Leidraad voor hogescholen, informatiebron voor opleiders en professionals in het werkveld rondom de geestelijke volksgezondheid die een beeld geeft van de kennis en vaardigheden die de beroepsgroep van de ggz-agoog in huis heeft.

  13,50 €
 • Geenen

  Compact naslagwerk dat sociale professionals in zorg, welzijn, onderwijs en rechtspraktijk op een speelse manier aanzet tot reflectie. Het koppelt wetenschappelijke informatie aan praktische toepassingen.

  15,95 €
 • Een eclectisch-integratieve aanpak
  Snellen, van der Drift

  Dit boek behandelt alle bouwstenen van methodisch werken in de hulp- en dienstverlening en biedt een methodiek overstijgend kader. Het leert de maatschappelijk werker systematisch nadenken over de eigen werkwijze en keuze. 4de geactualiseerde druk.

  43,50 €
 • de Bruijn, Buntinx, Twint

  Dit boek biedt een toegankelijke, eigentijdse beschrijving van het begrip verstandelijke beperking voor iedereen die met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te maken heeft.

  31,00 €
 • Wegen en overwegen in het sociaal werk
  van Deur, Scholte , Sprinkhuizen

  Een cyclische methode die de versterking van de eigen kracht van het cliëntsysteem actief beïnvloedt.

  26,50 €
 • Visies op samenleven en zorg
  Visser

  Over vijf benaderingen in de sociologie: het structureel functionalisme en de systeemtheorie, het symbolisch interactionisme en de etiketteringstheorie, de disciplineringstheorie, de kritische theorie, en de civilisatietheorie.

  30,50 €
 • Creatief met diversiteit voor sociale professionals
  Loeffen, Tigchelaar

  Voor sociale professionals is het belangrijk inzicht te hebben in de vele facetten van hun eigen identiteit en die van anderen. Dit boek helpt hen daarbij.

  43,50 €
 • Jongeren aan het woord / Les jeunes prennent la parole
  Lleshi (red.)

  Dit boek brengt, in het Nederlands en in het Frans, de ervaringen en de verhalen van de Brusselse jongeren naar buiten. Veertien jongeren schreven een brief over wat hen op hun lever ligt, over hun realiteit, hun leefwereld, hun stad.

 • Systematisch signaleren in maatschappelijke ondersteuning en eerstelijnszorg
  Scholte , Felten, Sprinkhuizen

  Hoe systematisch signaleren binnen het sociaal werk en hoe de signalen analyseren, interpreteren en uitwisselen.

  17,50 €
 • Werken aan zorg en welzijn voor iedereen
  Vosters , Petrina, Heemskerk

  In dit boek staan inclusie, participatie en inclusief beleid centraal, met zowel aandacht voor de theorie als de praktijk van de maatschappelijke participatie.

  25,95 €
 • Kennis, attitude en vaardigheden
  Wolffers , van Beelen, van der Kwaak

  Dit boek geeft studenten van medische opleidingen en zorgprofessionals inzicht in de rol van (culturele) diversiteit binnen de gezondheidszorg.

  45,95 €
 • Of willen we de barbarij?
  Pinxten

  De planeet staat op zijn kop, maar de tijd waarin we leven biedt ook kansen. Verfrissende alternatieven bestaan of worden aan de basis uitgewerkt. Rik Pinxten wandelt door zijn stad en door de wereld en doet verslag.

  21,00 €
 • trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering
  Coenen-Hanegraaf, Valkenburg

  Op basis van een individuele, vraaggerichte benadering ontwikkelen de auteurs een methodiek voor het begeleiden van mensen naar en in betaald werk. Onmisbaar voor jobcoaches en professionals in arbeidsintegratie, zorg, welzijn, bedrijfsleven en onderwijs.

  24,50 €
Toont 101 - 125 van de 153 items

Verwacht

 • Een nieuw hoofdstuk
  Een nieuw hoofdstuk

Activiteiten

Momenteel geen aankomende activiteiten